intTypePromotion=1
ADSENSE

Những vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ bản

Chia sẻ: Ze Wu Jun | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

36
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước là quá trình sử dụng một phần vốn tiền tệ đã được tập trung vào ngân sách nhà nước nhằm thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, từng bước tăng cường hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ bản

  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Một số khái niệm cơ bản: Khái niệm đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất   giản đơn và tái sản xuất mở  rộng tài sản cố  định, nhằm từng bước tăng cường và   hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Vốn đầu tư  xây dựng cơ  bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn của ngân sách nhà   nước được cân đối trong dự  toán ngân sách nhà nước hàng năm từ  các nguồn thu   trong nước, nước ngoài (bao gồm vay nước ngoài của chính phủ và vốn viện trợ của   nước ngoài cho chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan nhà nước) để cấp phát   và cho vay ưu đãi về đầu tư xây dựng cơ bản. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Nhà nước được hình thành từ  các nguồn  sau: + Một phần tích luỹ trong nước từ thuế, phí, lệ phí + Vốn viện trợ theo dự án của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ  chức liên   hợp quốc và các tổ chức Quốc Tế khác. + Vốn hỗ  trợ phát triển chính thức (ODA) của tổ chức Quốc tế và các Chính phủ  hỗ  trợ cho Chính phủ Việt Nam. + Vốn thu hồi nợ của ngân sách đã cho vay ưu đãi các năm trước + Vốn vay của Chính phủ  dưới các hình thức trái phiếu kho bạc nhà nước phát hành   theo quyết định của Chính phủ
  2. + Vốn thu từ tiền giao quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ + Vốn thu từ tiền bán, cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước Khái niệm chi đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân sách Nhà nước: Chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSNN là quá trình sử dụng một phần vốn tiền tệ đã   được tập trung vào NSNN nhằm thực hiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở   rộng tài sản cố  định, từng bước tăng cường hoàn thiện cơ  sở  vật chất kĩ thuật cho   nền kinh tế . Phân loại chi đầu tư xây dựng cơ bản: Thứ nhất: dựa theo tính chất tái sản xuất tài sản cố định, chi đầu tư XDCB cho ngành   thuỷ lợi được chia thành: Chi đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi mới: Đây là khoản chi để  xây dựng mới các công trình thuỷ  lợi, sở  thuỷ  lợi, viện nghiên   cứu, trung tâm khoa học mới ... Khoản chi này đòi hỏi vốn đầu tư  lớn, thời gian xây   dựng kéo dài. Do đó Nhà nước phải xem xét đầu tư vào những công trình, dự án mang  tính chất cấp bách, trọng điểm, chấm dứt tình trạng đầu tư  phân tán dàn trải. Khoản   chi này cần được quan tâm hơn cả trong chi đầu tư XDCB cho ngành thuỷ lợi ­ Chi đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, trạm bơm. Khoản chi này do thời gian sử  dụng lâu dài nên các công trình thuỷ  lợi thường là đã  xuống cấp, do thiên tai, địch hoạ gây ra, trong khi đó nhu cầu sử dụng lại không ngừng   tăng lên. Đòi hỏi phải đầu tư  để  nâng cấp, mở  rộng và cải tạo lại. Hiện nay các   khoản chi này vẫn giữ một vị trí quan trọng, đảm bảo tiết kiệm mà đáp ứng được một  số nhu cầu đáng kể Thứ hai: Dựa vào cơ cấu công nghệ của vốn đầu tư, chi đầu tư XDCB cho ngành thuỷ lợi được phân thành:
  3. ­ Chi xây lắp: là các khoản chi để  xây dựng, lắp đạt các thiết bị  vào vị  trí như  trong   thiết kế. Tuy nhiên, ngành thuỷ lợi là ngành phi sản xuất nên chi phí lắp đặt chiếm tỷ  lệ ít. Do vậy, chi về xây lắp của ngành thuỷ lợi chủ yếu là chi phí về xây dựng ­ Chi về  máy móc thiết bị: Là khoản chi để  mua sắm máy móc thiết bị  phục vụ  cho   ngành thuỷ lợi như các máy bơm, máy tính, dụng cụ sửa chữa ... Đối với các khoản chi   này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi đầu tư XDCB. ­ Chi về XDCB khác: là các khoản chi có liên quan đến tất cả qúa trình xây dựng như  việc kiểm tra, kiểm soát để  làm luận chứng kinh tế  kỹ  thuật và các chi phí có liên  quan đến việc chuẩn bị mặt bằng thi công, chi phí tháo dỡ  vật kiến trúc, chi phí đền  bù hoa màu đất đai di chuyển nhà cửa ... khoản chi này chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng rất   cần thiết. Phạm vi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho cấp phát đầu tư xây dựng cơ bản Vốn của ngân sách nhà nước chỉ được cấp phát cho các dự án đầu tư thuộc đối tượng   sử  dụng vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của luật ngân sách Nhà nước và quy  chế  quản lý đầu tư  và xây dựng. Cụ  thể  vốn ngân sách nhà nước chỉ  được cấp phát  cho các đối tượng sau: ­ Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế ­ xã hội, quốc phòng an ninh không có khả  năng   thu hồi vốn và được quản lý sử  dụng theo phân cấp về  chi ngân sách Nhà nước cho  đầu tư phát triển . Hỗ trợ các dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cần có sự tham   gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật ­ Chi cho công tác điều tra, khảo sát, lập các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh  tế  ­ xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị  và nông thôn khi được Thủ  tướng Chính phủ cho phép ­ Các doanh nghiệp Nhà nước được sử  dụng vốn khấu hao cơ bản và các khoản thu  của Nhà nước để lại để đầu tư (đầu tư mở rộng, trang bị lại kỹ thuật)
  4. Tóm lại, chi đầu tư XDCB của NSNN đó là những khoản chi lớn của nhà nước đầu tư  vào việc xây dựng các công trình kết cấu hạ  tầng kinh tế xã hội không có khả  năng   thu hồi vốn trực tiếp và nó được thực hiện bằng chế độ  cấp phát không hoàn trả  từ  ngân sách Nhà nước. Chi đầu tư XDCB là một khoản chi trong chi đầu tư phát triển và   hiện nay chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 20% tổng chi NSNN (6­ 7% GDP). Hi ện   nay quan điểm của Đảng ta là không sử dụng tiền đi vay cho tiêu dùng mà chỉ dùng vào  mục đích đầu tư  phát triển và phải có kế  hoạch thu hồi vốn vay và chủ  động trả  nợ  khi đến hạn, đồng thời trước khi đầu tư cần phải nghiên cứu kỹ nhằm đẳm bảo mỗi   đồng vốn đầu tư bỏ ra đều mang lại hiệu quả cao. Trình tự đầu tư xây dựng của một dự án: *Khái niệm: Trình tự  đầu tư  và xây dựng là thứ  tự  theo thời gian tiến hành những công việc của   quá trình đầu tư để nhằm đạt được mục tiêu đầu tư. *Các giai đoạn của trình tự đầu tư và xây dựng: Theo chế độ hiện hành thì trình tự đầu tư và xây dựng được chia làm 3giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư Thực hiện đầu tư Kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai đoạn này được bắt đầu từ  khi nghiên cứu sự  cần thiết đầu tư  cho đến khi có   quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền. Nội dung của giai đoạn này bao gồm: Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và qui mô đầu tư
  5. Tiến hành tiếp xúc thăm dò thị trường trong nước hoặc nước ngoài nước để tìm   nguồn cung ứng vật tư thiết bị hoặc tiêu thụ sản phẩm. Xem xét khả năng có thể huy   động các nguồn vốn để đầu tư và lựa chọn các hình thức đầu tư ­ Tiến hành điều tra khảo sát và chọn địa điểm xây dựng Lập dự án đầu tư ­ Gửi hồ  sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết đinh đầu   tư, tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư. Như vậy giai đoạn  chuẩn bị đầu tư là là cơ sở để thực hiện các nội dung tiếp theo của quá trình thực hiện   đầu tư, và kết thúc xây dựng đưa dự  án vào khai thác sử  dụng, đây cũng là giai đoạn   quyết định sự thành công hay thất bại của công cuộc đầu tư trong tương lai Giai đoạn thực hiện đầu tư: Giai đoạn này được bắt đầu từ khi có quyết định đầu tư, công trình được ghi vào trong  kế hoạch chuẩn bị thực hiện đầu tư cho đến khi xây dựng xong toàn bộ công trình. Nội dung của giai đoạn này: Xin giao đất hoặc thuê đất theo quy định của Nhà nước Chuẩn bị mặt bằng xây dựng Tổ  chức tuyển chọn tư vấn khảo sát thiết kế, tư  vấn giám định kỹ  thuật chất   lượng công trình Thẩm định thiết kế, tổng dự toán công trình: Tất cả các dự án đầu tư xây dựng  thuộc mọi nguồn vốn và thành phần kinh tế đều phải được cơ quan chuyên môn thẩm   định thiết kế trước khi xây dựng. Nội dung thẩm định trên một số mặt: sự tuân thủ các   tiêu chuẩn, qui phạm trong thiết kế kiến trúc, công nghệ, kết cấu … Tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị, thi công xây lắp
  6. Xin giấy phép xây dựng: Tất cả các công trình xây dựng mới, cải tạo sửa chữa,   thay đổi chức năng hoặc mục đích sử dụng phải xin giấy phép xây dựng Kí kết hợp đồng với các nhà thầu để thực hiện dự án Thi công xây lắp công trình Theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng Quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành xây lắp đưa dự án vào khai   thác sử  dụng: Việc quyết toán vốn đầu tư  xây dựng được tiến hành hàng năm trong  thời gian xây dựng. Khi dự án hoàn thành thì chủ đầu tư phải báo cáo quyết toán vốn  đầu tư cho cơ quan cấp phát hoặc cho vay vốn và cơ quan quyết định đầu tư . khi quyết toán phải qui đổi vốn đầu tư đã thực hiện về mặt bằng giá trị thời điểm bàn  giao đưa vào vận hành Kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng. Giai đoạn này được bắt đầu từ  khi công trình xây dựng xong toàn bộ, vận hành đạt  thông số đề ra trong dự án đến khi thanh lý dự án. Nội dung của giai đoạn này bao gồm: ­ Bàn giao công trình ­ Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình Bảo hành công trình Quyết toán vốn đầu tư Phê duyệt quyết toán
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2