Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK Phần 1

Chia sẻ: Nguyen Kieu Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
68
lượt xem
19
download

Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lưu ký là nhận, bảo quản CK của người SHCK và giúp thực hiện các quyền phát sinh liên quan đến sở hữu CK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề cơ bản về CK và TTCK Phần 1

 1. Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TTCK Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 1
 2. Mục đích của bài • Vấn đề cơ bản về lưu ký, bù trừ, TT và đăng ký CK • Vai trò, chức năng của hệ thống • Mối quan hệ của HT lưu ký, bù trừ, TT và đăng ký CK với HTGD CK 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 2
 3. Mục tiêu • Một số khái niệm • Vấn đề cơ bản về lưu ký, bù trừ, TT và đăng ký CK • Các bộ phận cấu thành hệ thống • Mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 3
 4. Mục tiêu của quá trình • Sự cần thiết hình thành và quá trình phát triển HT lưu ký, bù trừ, TT và ĐK CK • Vai trò của HT trong hoàn tất GDCK • Đặc điểm của hệ thống, các bộ phận cấu thành của hệ thống • Chức năng, vai trò của các tiểu hệ thống 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 4
 5. Nội dung 1. Sự cần thiết 2. Khái niệm và chức năng 3. Các bộ phận cấu thành 4. Mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận 5. Phân loại hệ thống lưu ký 6. Mô hình bù trừ - TT, đăng ký, lưu ký 7. Quy trình đăng ký, lưu ký CK 8. Tóm tắt bài 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 5
 6. 1. Sự cần thiết HTLK, bù trừ - TT và ĐKCK • NĐT NĐT Môi giới SGD BT-TT LK-ĐK 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 6
 7. Sự cần thiết HTLK, bù trừ - TT và ĐKCK (tiếp) • Hoàn tất GD CK (trả tiền và giao CK) • Đem lại công bằng và hiệu quả cho mọi đối tượng tham gia • Thay chức năng đăng ký của TCPH, giúp TCPH theo dõi DSCĐ 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 7
 8. 2. Khái niệm, chức năng, vai trò 2.1. Khái niệm HT LK, BT, TT và ĐK là một HT gồm: + Trang thiết bị + Con người + Các quy định pháp luật về LK, BT, TT và ĐK 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 8
 9. 2.2. Chức năng chính • Nhận và quản lý CK • Cung cấp TTin về số dư CK trên TK • Quản lý tập trung CK theo từng loại CK đối với từng NĐT => HT biết số CK của NĐT • Cung cấp TTin về CK giả, CK bị mất cắp... • Thanh toán tiền và CK • Quản lý TTin về quyền của chủ SHCK  07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 9
 10. 2.2. Chức năng chính (tiếp) • Cung cấp chứng nhận về quyền SH • Quản lý tỷ lệ nắm giữ CK • Phân phối cổ tức bằng tiền, trả vốn gốc và lãi TP cho chủ SH • Cung cấp dịch vụ cầm cố CK • Quản lý tập trung CK theo từng loại CK đối với từng NĐT => HT biết số CK của NĐT 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 10
 11. 3. Các bộ phận cấu thành • Hệ thống lưu ký CK • Hệ thống bù trừ - thanh toán GDCK • Hệ thống đăng ký CK 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 11
 12. 3.1. Hệ thống lưu ký • Khái niệm • Sự phát triển của hệ thống • Chức năng của hệ thống 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 12
 13. 3.1.1. Khái niệm • Lưu ký là nhận, bảo quản CK của người SHCK và giúp thực hiện các quyền phát sinh liên quan đến sở hữu CK 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 13
 14. 3.1.2. Sự phát triển của hệ thống LK a/ Chủ SH tự nắm giữ, bảo quản CK b/ Nhiều tổ chức nhận, bảo quản, giao CK c/ TCTG chuyên nhận gửi, quản lý CK theo tên NĐT và thanh toán GD d/ HT nhận lưu ký chung (LK tổng hợp) 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 14
 15. 3.1.2. Sự phát triển của HTLK a/ Chủ SH tự nắm giữ CK • Khi bán CK (4) Người bán MG Người mua ĐK (1) (2) (3) (5) (1) Người bán tìm Cty MG nhờ tìm người mua (2) MG tìm người mua (3) MG thỏa thuận về giá cả, số lượng (4) Người bán trực tiếp giao CK cho người mua sau khi ký hậu (5) Người mua đến TTĐK chuyển quyền SH 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 15
 16. a/ Chủ SH tự nắm giữ CK (tiếp) Đặc điểm: + Tờ CP, TP (CCVC) + NĐT tự nắm giữ + Mua/bán CK qua MG + Người bán CK giao CK trực tiếp cho người mua  07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 16
 17. a/ Chủ SH tự nắm giữ CK (tiếp) Nhược - Dễ xảy ra rủi ro CK bị đánh cắp, bị hỏng, CK giả... - Khối lượng GD tăng => giao nhận CK giữa các chủ SH khó khăn, tốn kém hơn 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 17
 18. b/ Nhiều tổ chức nhận, quản lý CK NĐT 1 Đợt PH NĐTbán TCLG Kho (1) (2) (1) Gửi CCCK (2) Quản lý CCCK theo tên NĐT  07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 18
 19. b/ Nhiều tổ chức nhận, quản lý CK (tiếp) • Đặc điểm: - CK gửi cho các tổ chức chuyên nhận bảo quản CK => nhiều tổ chức lưu giữ CK - CK cất giữ riêng theo tên từng NĐT • Ưu: Tránh bị đánh cắp, làm giả CK, thời gian giao nhận CK giảm • Nhược - Chi phí bảo quản cao - Thời gian thanh toán kéo dài 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 19
 20. c/ TCLG nhận, quản lý CK theo tên NĐT và thanh toán GD TG1 PH1 NĐTa TG2 NĐT TCLG Kho PH2 ……. TGn NĐTn PHn 07/20/10 Thanh Huong-UBCKNN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản