intTypePromotion=1

Những vấn đề lý luận về di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

0
36
lượt xem
6
download

Những vấn đề lý luận về di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức về di sản thừa kế, về cách xác định cũng như việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản tài liệu: Những vấn đề lý luận về di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam. Phần 1 của tài liệu trình bày các vấn đề sau: Cơ sở lí luận về di sản thừa kế, mối quan hệ giữa quyền sở hữu tài sản với di sản thừa kế, quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề lý luận về di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam: Phần 1

MÃ SỐ: TPC -11 - 1 0<br /> <br /> 52-2011/CXB/10-04/TP<br /> <br /> TS. TRẦN THỊ HUỆ<br /> «1<br /> <br /> ■<br /> <br /> DI SẢN THỪA KẾ<br /> THEO PHÁP LUẬT<br /> DÂN Sự VIỆT NAM<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN<br /> ■<br /> VÀ THỰC TIỄN<br /> ■<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Tư PHÁP<br /> HÀ NỘI - 2011<br /> <br /> LỜ I G IỚ I TH IỆU<br /> Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế của công dân cho phép<br /> công cân được để lại thừa kế tài sản của mình cho người<br /> khác theo di chúc hoặc theo pháp luật. Điều 58 Hiến pháp<br /> năm 1992 quy định: “Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp<br /> <br /> pháp ĩà quyền thừa k ế của công dân”.<br /> Thừa kê và di sản thừa kê là vấn đề mang tính kinh tế,<br /> mang :ính xã hội truyền thống nhưng cũng là vấn đề phức<br /> tạp vế mặt pháp lý. Có thể nói, di sản thừa kế là yếu tố<br /> quan trọng hàng đầu trong việc làm phát sinh và thực hiện<br /> quan hệ dân sự về thừa kế.<br /> Trong thực tế, các vụ tranh chấp về thừa kế ngày càng<br /> gia tăng, phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thay<br /> đổi, nén việc giải quyết các án kiện thừa kế trong đó việc<br /> xác định di sản thừa kế gặp nhiều khó khăn; có nhiều vụ<br /> kéo dài nhiều năm hoặc qua nhiều cấp xét xử. Hàng năm,<br /> Toà áa nhân dân (TAND) các cấp đã thụ lý và xét xử sơ<br /> thẩm irên dưới 3.000 vụ án về thừa kế. Qua công tác xét xử<br /> phúc thẩm, g^.ám đốic thẩm, tái thẩm cho thấy số vụ xét xử<br /> sai bị ỉiuỷ án, sửa án còn khá cao. Nguyên nhân có nhiều,<br /> trong ió phải kể đến một sô' quy định của pháp luật liên<br /> quan dến di sản thừa kế mới chỉ dừng lại ở tính chất khung<br /> hoặc nang tính nguyên tắc chung, chưa chi tiết, chưa cụ<br /> thể, clưa theo kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong<br /> điều Idện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ<br /> 5<br /> <br /> nghĩa (XHCN). Đặc biệt là các văn bản hướng dẫn áp dụng<br /> cho từng chương và từng vấn đề cụ thể chưa có. Vì vậy, về<br /> phương tiện khoa học còn nhiều quan điểm chưa thống<br /> nhất; thực tiễn áp dụng Bộ luật Dân sự (BLDS) khi giải<br /> quyết tranh chấp còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là các<br /> tranh chấp về thừa kế. Trong đó, việc xác định di sản thừa<br /> kế - yếu tố quan trọng hàng đầu đối với việc giải quyết các<br /> án kiện về thừa kê còn nhiều nan giải cả về mặt lý luận và<br /> trong thực tiễn áp dụng.<br /> Đích cuối cùng của tranh chấp thừa kế là xác định đúng<br /> khối di sản thừa kế và phân chia di sản thừa kê theo kỷ<br /> phần mà người thừa kê có quyền được hưởng. Có thể nói<br /> rằng việc xác định đúng di sản thừa kê có ý nghĩa rất quan<br /> trọng trong việc giải quyết các án kiện về thừa kế.<br /> Hơn 10 năm qua, kể từ khi BLDS năm 1995 có hiệu lực<br /> pháp luật (ngày 01/7/1996) thì hàng loạt các văn bản pháp<br /> luật khác cũng được ban hành như Luật Đất đai, Luật<br /> Doanh nghiệp, Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ),<br /> Luật Thương mại... làm cho tài sản thuộc sở hữu cá nhân<br /> có sự thay đổi về loại, thành phần và giá trị, kéo theo là sự<br /> thay đổi vê' di sản thừa kế.<br /> Trong bốỉ cảnh hội nhập, với thực trạng của nền kinh<br /> tế thị trường và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nưởc ta<br /> hiện nay thì vấn đề tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân<br /> ngày càng phức tạp và trở nên đa dạng. Vì thế, di sản thừa<br /> kê và việc xác định di sản thừa kế, thanh toán và phân chia<br /> di sản thừa kế cũng đặt ra nhiều hơn những vân đê' lý luận<br /> và thực tiễn cần giải quyết.<br /> 6<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản