intTypePromotion=1

Những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý Thiết bị y tế

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
394
lượt xem
123
download

Những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý Thiết bị y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý Thiết bị y tế trong cơ sở kỹ thuật y sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý Thiết bị y tế

 1. CƠ SỞ KỸ THUẬT Y SINH Những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý Thiết bị y tế  NHÓM: Nguyễn Thông Tin Lê Văn Công Phạm Cự Long GVGD: Huỳnh Quang Linh Võ Nhật Quang                                                                                     
 2. Những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý  Thiết bị y tế  Khái niệm Quản lý rủi ro: di tích để lại Quản lý rủi ro: chiến lược Quản lý rủi ro: Ứng dụng Kết luận KỸ THUẬT Y SINH
 3. 1­Khái niệm :   Quản lý rủi ro là quản lý hoàn cảnh của các bệnh viện mà khi đó không có thể nắm bắt được các rủi ro của mình ,Trong thực tế, bản chất của thiết bị y tế - để thực hiện xâm nhập hay bộ chẩn đoán, chữa bệnh, điều hoà, hoặc giám sát can thiệp vào bệnh nhân - chỉ ra những nguy cơ hiện tại . Vì vậy, một tiêu chuẩn có thể chấp nhận rủi ro phải được xác định quản lý rủi ro trước .  Sử dụng biện pháp bảo vệ, bảo dưỡng phòng ngừa, phân tích thông tin để giảm thiểu sự xuất hiện của thương tích hoặc tử vong cho bệnh nhân , nhân viên hoặc gây thiệt hại tài sản .Vì vậy, quá trình phải được đặt ở nơi mà sẽ cho phép phân tích và sửa đổi thông tin được, trước các yếu tố liên tục phải nâng chuyển mức độ trang thiết bị y tế ổn định hơn . KỸ THUẬT Y SINH
 4. 2­Quản lý rủi ro:  di tích để lại  Trong quá khứ, quản lý rủi ro của các thiết bị y tế đã là trách nhiệm của các kỹ sư lâm sàng.Các kỹ sư được lựa chọn các thiết bị y tế dựa trên bộ phận tư vấn lâm sàng bảo dưỡng phòng ngừa (PM) dựa trên các chương trình khuyến cáo của nhà sản xuất và kinh nghiệm lâm sàn .Các kỹ sư lâm sàng xem xét lại tài liệu hướng dẫn và "- kiểm tra tại chỗ" thiết bị được sử dụng trong các bệnh viện. PM hoàn thành và để giải quyết các vấn đề sửa chữa . Các kỹ sư lâm sàng sau đó đã cố gắng để phân tích thông tin thất bại , để tránh lặp lại thất bại. KỸ THUẬT Y SINH
 5. Uỷ ban đánh giá công nghệ: KỸ THUẬT Y SINH
 6. Quá trình hoạt động sản xuất 
 7. 3-Quản lý rủi ro: chiến lược Quản lý rủi ro là hệ quả tự nhiên quản lý các thiết bị y tế để lại. Một danh sách các thiết bị đó, có thành công hay không, có thể có khả năng gây hại bệnh nhân hoặc nhân viên. Nếu thất bại đã được phân tích, và thủ tục hoạt động, bảo trì được gia tăng được , các vấn đề rủi ro sẽ biến mất và các nhân viên của họ có thể quay trở lại làm việc bình thường. Thất bại sau khi xảy ra, các thuật toán được lặp đi lặp lại. Nếu trong cùng một thiết bị phức tạp, thuật toán được áp dụng thêm nhiều lần. Đây là hiệu dụng nhưng không toàn diện thành phần của quản lý rủi ro trong các bệnh viện. Trong thực tế, các phương pháp truyền thống dự đoán độ tin cậy của các dữ liệu thiết bị điện tử chưa được hiệu quả . Chăm sóc sức khỏe, môi trường, như đề cập trước đó,rủi ro phải được duy trì ở cấp độ có thể quảẬnY SINH KỸ THU T lý được
 8.  Hình 3.14 Máy bơm pha 2. một đường hồi qui dài cho bơm đầu tiên thiết lập yếu tố rủi ro trung bình là 53 với một sai lệch tiêu chuẩn 2,02 cho 93 máy bơm trong phân tích. bơm Thứ hai, một phiên bản mới hơn của đầu tiên, có một yếu tố rủi ro trung bình / 50 với một sai lệch tiêu chuẩn của 1,38 cho 261 máy bơm.  Cả hai máy bơm có thời gian tương đối độc lập - yếu tố rủi ro.  Các công cụ quản lý rủi ro Proactive lộ rằng điều đặc biệt này là thương hiệu của bơm pha trong chương trình bảo trì hiện nay. Chương trình ổn định theo thời gian và bơm mới đã giảm rủi ro. và nhiều thay đổi về rủi ro giữa các cá nhân, đơn vị. .Một lần nữa, điều này có thể được quy cho kiểm soát sản xuất chặc hơn hoặc cải tiến trong quá trình bảo trì.  KỸ THUẬT Y SINH
 9. FIGURE 3.13 đặc tính rủi ro phụ thuộc thời gian  KỸ THUẬT Y SINH
 10. FIGURE 3.14 Thời gian độc lập rủi ro đặc tính bơm pha  KỸ THUẬT Y SINH
 11. Một công cụ phản ứng không thể cung cấp hướng tới một chương trình quản lý rủi ro, nhưng nó có thể cung cấp thông tin phản hồi như để hiệu quả của nó. Các công cụ phản ứng quản lý rủi ro-là một bộ các mã số thất bại ( Hình. 3,5) mà một số điều không bình thường trong chương trình quản lý các thiết bị y tế. Nếu nhà điều hành cần có thể được xác định, sau đó mã số 100, 102, 104, và 108 (MBA thiết bị trả lại trong vòng 9 ngày cho một sửa chữa) có thể hữu ích. Nếu kỹ thuật khó khăn trong giải quyết công việc của các thiết bị đang có vấn đề quan tâm, sau đó 108 có thể được quan tâm. Là chìa khóa để phát triển mã thất bại, không có một nỗ lực để xác định tất cả các điều không bình thường, nhưng những người cho rằng có thể được định nghĩa rõ ràng và cung cấp hướng rõ ràng cho quá trình điều chỉnh .
 12. Ngoài ra, các mã số không phải là liên kết với các thiết loại thiết bị, nhà sản xuất / mô hình, nhóm dịch vụ kỹ thuật, bệnh viện, lâm sàng và các bộ phận. Một lần nữa, khi các dữ liệu được phân tích, kết quả được cung cấp cho người quản lý, kỹ sư, giám đốc ngành lâm sàng, hay bộ phận an toàn? Điều này nên xác định các dạng mã số thất b ại đã được trình bày. Một báo cáo để dành cho các kỹ sư lâm sàng có thể được định dạng như trong Hình. 3.6. Nó sẽ bao gồm hai phần, sắp xếp theo loại và trang thiết bị lâm sàng bộ phận (không hiển thị). Các báo cáo của kỹ sư cho thấy.Mã thất bại hoạt động cho các loại thiết bị và phân phối mã số thất bại trong sở, ban, ngành lâm sàn. Company  Logo
 13. Ngoài ra, - kỹ thuật phân tích dữ liệu nhanh giới thiệu bởi NASA cho phép các cuộc khảo sát của khối lượng lớn thông tin của một trong ba chiều, hiển thị [5] (Hình 3,7). Phương pháp tiếp cận này cho phép thời gian-biến thay đổi từ tháng đến tháng và không tập trung cụ thể trong sở, ban, ngành và loại trang thiết bị. Điều quan trọng của các dạng phương thức trình bày thất bại này là quan trọng và hữu dụng của nó để được chấp nhận bởi các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, một bộ định hướng an toàn yêu cầu các kỹ sư lâm sàng. KỸ THUẬT Y SINH
 14. Một danh sách các thiết bị đó, có thành công hay không, có thể có khả năng g ây hại bệnh nhân hoặc nhân viên.bộ định hướng an toàn yêu cầu kỹ sư lâm sàng lâm sàng cho một bản báo cáo, dựa trên lâm sàng cũng như các yếu tố kỹ thuật. Đây là ngoài phạm vi điều chỉnh trách nhiệm và chuyên môn của các kỹ sư lâm sàng. Tuy nhiên, theo yêu cầu có thể được giải gián tiếp. Sự an toàn của bộ đ ịnh hướng yêu cầu có thể được giải trong hai bước sau: đầu tiên, cung cấp một danh sách các thiết bị nguy cơ cao (khi đánh giá các trang thiết bị y tế được nhập vào các trang thiết bị tồn kho), và thứ hai, một bản án lâm sàng dựa trên các chế độ thất bại c ủa thiết bị, tình trạng bệnh nhân, và như trên. Qui trình sản xuất trong các Hình. 3,8 cung cấp bộ định hứơng an toàn về thông tin hữu ích, nhưng không yêu cầu các kỹ sư lâm sàng để làm cho một bản báo cáo, hoànCompany  Logo toàn lâm sàng.
 15. 4-Những báo cáo,phân tích thất bại  Những yếu tố rủi ro, an toàn, và Quản lý Trang thiết bị y tế KỸ THUẬT Y SINH
 16. Rủi ro cao trong thiết bị y tế  Company  Logo
 17. Từ danh sách các nguy rủi ro cao, trang thiết bị y tế đòi hỏi phải sửa chữa, sự thất bại sẽ được xác định bởi các kỹ thuật trong suốt thời gian bảo dưỡng phòng ngừa, và hầu hết các nhà lâm sàn vẫn còn tìm kiếm hiệu quả từ thiết bị lâm sàng . Quản lí rủi ro trong thiết bị y tế gồm 2 thành phần :rủi ro tĩnh và rủi ro động. + Những yếu tố rủi ro tĩnh như trong các thiết bị:phục hồi nhịp đập của tim ,máy ghi điện tim,nhịp đập oxi kế … Đầu tiên xác địnhchức năng thiết bị ,mức độ tương tác đến bệnh nhân cũng được đưa vào phân tích: Ví dụ, một thiết bị chữa bệnh sẽ có rủi ro cao hơn thiết bị giám sát phân định hay chẩn đoán. KỸ THUẬT Y SINH
 18. Thành phần Thứ hai của yếu tố rủi ro phần tĩnh là các kiểu rủi ro rủi ro vật lý của thiết bị của các thiết bị Nó xác định các trường hợp sự cố xấu nhất. Một thang điểm từ 1 đến 25 là đã được ấn định cho mỗi loại rủi ro. Số lớn được chỉ định giới thiệu rủi ro lớn c ủa các thiết bị vì những lý do đặc trưng hoặc những hậu quả thất bại của thiết bị. thang đo 1-25 là gán tuỳ ý, kể từ khi xác định thang đo yếu tố rủi ro của thiết bị y tế, như được mô tả trước đó. Rủi ro các thiết bị từ hai danh mục có kết tĩnh và thiết kế các yếu tố rủi ro. Vẫn còn giá trị với loại Thiết bị và thành phần riêng lẽ trong thiết bị loại vĩnh viễn. Chỉ duy nhất nếu các trang thiết bị được sử dụng trong biến thức lâm sàng hoặc đưa đến một chức năng khác sẽ được xem xét và thay đổi. KỸ THUẬT Y SINH
 19. Sơ đồ thành phần rủi ro tĩnh
 20.  Những yếu tố rủi ro, an toàn, và quản lý trang thiết bị y tế của phần động Gây hại bệnh nhân hoặc nhân viên Bỏ lở một kế hoạch bảo trì thanh tra, kiểm tra Đã được đáp ứng các thiệt hại vật chất Đã được báo cáo thất bại, nhưng các vấn đề đã được xác định là lỗi sử dụng trong quá trình hoạt động . KỸ THUẬT Y SINH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2