intTypePromotion=3

NISHIHAMA & KISHIDA, CPAs, INC. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FINANCIAL AUDIT OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION STATE OF HAWAII Fiscal Year Ended June 30, 2005_part4

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
29
lượt xem
3
download

NISHIHAMA & KISHIDA, CPAs, INC. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FINANCIAL AUDIT OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION STATE OF HAWAII Fiscal Year Ended June 30, 2005_part4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự toán thu được cung cấp cho cơ quan lập pháp nhà nước tại thời điểm xem xét ngân sách và được sửa đổi và cập nhật định kỳ trong năm tài chính. Các khoản phản ánh khoản thu ngân sách và chi tiêu ngân sách trong lịch trình so sánh ngân sách của các quỹ doanh thu nói chung và đặc biệt có nguồn gốc chủ yếu từ các hành vi của cơ quan lập pháp nhà nước và từ các ủy quyền khác có hành vi chiếm đoạt cụ thể trong Luật kỳ họp khác nhau của Hawaii...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NISHIHAMA & KISHIDA, CPAs, INC. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS FINANCIAL AUDIT OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION STATE OF HAWAII Fiscal Year Ended June 30, 2005_part4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản