intTypePromotion=1
ADSENSE

o reilly Unix Backup and Recovery phần 8

Chia sẻ: Trương Thiên Lý | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

45
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các lệnh được chạy được gọi là obackup hoặc RMAN. Sau khi thiết lập từng bỏ, phần mềm sao lưu thương mại có thể giao tiếp với Oracle tại bất kỳ thời gian để bắt đầu một bản sao lưu. Nói với Oracle là nó muốn trở lại ORACLE_SID dụ, và nó có thể nhận được chủ đề n của dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: o reilly Unix Backup and Recovery phần 8

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2