Ổn định hệ thống điện P5

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
176
lượt xem
75
download

Ổn định hệ thống điện P5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ - Khái niệm - Cải thiện đặc tính các phần tử chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ổn định hệ thống điện P5

 1. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.1 Khái niệm 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 1. Máy phát: P • Xd ; X’d • TJ • TĐK ∆UF S P1 P0 EF XF UF δ0 δ1 900 δgh δ ôđ.t.n. ôđ.n.t.
 2. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 1. Máy phát: • Cos ϕ • Cos ϕdm / Cos ϕht Imin Emin Er E I.XΣ δ ϕ Ir U I
 3. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 1. Máy cắt P PI tcNM = tBV + tcMC Ftt Fhtmax d PIII a P0 e PII c b δ δ0 δcNM δe 0 tcNM
 4. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 1. Máy cắt P PI Ftt Fhtmax d PIII a P0 e PII c b δ δ0 δcNM δe 0 tcNM
 5. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 1. Máy cắt • TĐL : - dz hình tia - dz liên lạc D BV BV TĐL F B H TĐL PT
 6. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 2. Máy cắt P PI • TĐL dz liên lạc Ftt Fhtmax - 1 dz a e P0 - 2 dz PII b δ c d δ0 δc δTDL δe 0 tcNM tTDL
 7. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 3. Đường dây: • Cấp điện áp • Điện kháng - phân pha dây dẩn
 8. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 3. Đường dây: • Điện kháng - tụ bù dọc: XD = XL - XC
 9. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.2 Cải thiện đặc tính các phần tử chính 3. Đường dây: • Điện kháng - các trạm cắt trung gian
 10. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.3 Các biện pháp phụ 1. sử dụng R,X ở trung tính MBA 2. đóng Rph ở đầu cực MP B D F H R, X
 11. Chương 5: Các biện pháp nâng cao tính ổn định HTĐ 5.3 Các biện pháp phụ 2. đóng Rph ở đầu cực MP P d PI Ftt Fhtma x M a e C P0 F MC PII b δ c Rph δ0 δD δc δe 0 tcNM tD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản