intTypePromotion=3

Ôn tập: Chứng minh Bất đẳng thức

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
97
lượt xem
10
download

Ôn tập: Chứng minh Bất đẳng thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học-cao đẳng tham khảo luyện tập và củng cố lại kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập: Chứng minh Bất đẳng thức

  1. Ch ng minh b t đ ng th c Cho . Ch ng minh r ng Tìm giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s trên đo n Cho là ba s dương và . CMR: Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a Trong các s th c th a mãn h th c . Hãy tìm đ cho bi u th c đ t giá tr l n nh t. Xác đ nh giá tr l n nh t đo. Cho là các s th c thay đ i. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: Cho hai s th c thay đ i và th a mãn đi u ki n: Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c CMR v i m i ta có: Cho là các s dương th a mãn .Ch ng minh r ng: Ch ng minh r ng v i m i và v i m i ta luôn có : Tùy theo giá tr c a m, hãy tìm giá tr nh nh t c a bi u th c Tìm t t c các giá tr c a đ bi u th c sau đ t giá tr nh nh t Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a hàm s : Tìm GTLN, GTNN c a hàm s : trên đo n Tìm giá tr l n nh t, giá tr bé nh t c a hàm s : là 2 nghi m c a phương trình:
  2. V i giá tr nào c a thì bi u th c đ t giá tr l n nh t Cho các s dương tho mãn . Ch ng minh r ng : Tìm giá tr nh nh t c a : v i Cho là ba s thay đ i, nh n giá tr thu c đo n [0 ; 2]. Ch ng minh r ng: Cho . Tìm giá tr nh nh t c a: . Tìm giá tr nh nh t c a: Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a hàm s : Cho . Ch ng minh b t đ ng th c: Gi s là hai s dương th a mãn đi u ki n Tìm giá tr nh nh t c a t ng Cho 3 s dương . Ch ng minh r ng : Ch ng minh: ta có: Cho Ch ng minh:
  3. Ch ng minh Ch ng minh r ng Ch ng minh r ng v i m i s dương ta luôn có b t đ ng th c Cho tho mãn Ch ng minh: Cho 3 s tho mãn Ch ng minh: Cho 3 s th c tho mãn các đi u ki n sau: . Ch ng minh Ch ng minh r ng: Cho Ch ng minh: Cho tho mãn . Ch ng minh: Cho Ch ng minh Cho các s . Ch ng minh r ng :
  4. Cho ba s dương th a mãn Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: Ch ng minh r ng n u thì Cho các s th c x, y thay đ i th a mãn đi u ki n Tìm giá tr l n nh t, nh nh t c a bi u th c: Cho là hai s th c th a mãn và Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c Cho Ch ng minh r ng : Cho ba s a,b,c b t kì,ch ng minh các b t đ ng th c 1. . 2. V i th a mãn đ ng th c Ch ng minh r ng V i là 3 s th c b t kì th a mãn đi u ki n . Ch ng minh r ng: Ch ng minh r ng v i các s dương b t kỳ, ta có: Tìm giá tr l n nh t và giá tr nh nh t c a hàm s Cho 3 s và a+b+c=3.Ch ng minh r ng: Cho a,b,c>0 và tho : . Tìm giá tr nh nh t c a:
  5. Cho a,b,c>2 và tho mãn: . Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c: Cho tam giác ABC có ba c nh a,b,c tho : a+b+c=3. Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c: Cho a,b,c>0 và tho mãn: . Tìm giá tr l n nh t c a: Cho . Tìm giá tr nh nh t c a: Cho a,b,c>0 và tho : abc=ab+bc+ca. Tìm giá tr l n nh t c a: Cho a,b,c tho : . Tìm giá tr nh nh t và l n nh t c a: Cho a,b,c là các s th c khác không . Tìm giá tr nh nh t c a: Cho a,b,c>0. Ch ng minh r ng: Cho .Tìm min : Cho a,b>0 và tho : . Tìm giá tr nh nh t: P=ab Cho a,b,c>0. Ch ng minh r ng: Cho a,b,c>0. Ch ng minh r ng: Cho a,b>0. Tìm giá tr nh nh t c a: Cho a,b,c>0 và: . Tìm giá tr nh nh t c a: Cho a,b,c>0 và: . Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c:
  6. Cho . Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a: Cho a,b>0 và tho : a+b=1. Tìm giá tr nh nh t c a bi u th c: Tìm giá tr l n nh t , nh nh t c a hàm s : Cho ba s dương a,b,c và tìm max: Cho a,b,c > 0. . Ch ng minh r ng : Ch ng minh v i m i s th c a ,ta có : Cho a,b, c tho : a+b+c=0 và a+2>0; b+3>0; c+6>0. Tìm giá tr l n nh t c a bi u th c: Cho a, b, c>0 và tho : . Tìm giá tr nh nh t c a: Cho hai s th c dương th a , tìm min: Tìm giá tr l n nh t c a hàm s : trên đo n ìm giá tr l n nh t và nh nh t c a hàm s : Ch ng minh r ng v i m i x>0 ta luôn có : Cho . Ch ng minh: Cho m,n nguyên dương và . Ch ng minh r ng:
  7. Cho CMR: Trong các nghi m c a phương trình : , ch ra nghi m có t ng nh nh t Cho a;b;c > 0 . Ch ng minh r ng :
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản