intTypePromotion=3

Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 9

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
138
lượt xem
30
download

Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn tập môn toán : tự luận và trắc nghiệm part 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập môn Toán : Tự luận và Trắc nghiệm part 9

  1. Cho 6 chữ số 1,2,3,4,5,6. Có thể tạo ra bao nhiêu chữ số gồm 4 chữ số khác nhau A. 120 B. 240 C. 325 D. 360 Câu 445 Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau nhỏ hơn 10000 được tạo thành từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 A. 625 B. 500 C. 100 D. 25 Câu 446 Tính giá trị của biểu thức sau A = C0 – 34C1 + 38C2 - ... + 312C6 6 6 6 6 A. 36 B. 96 C. 816 D. 806 Câu 447 Tính giá trị của biểu thức sau A= C0+22C1+24C2+26C3+28C4+210C5+212C6 6 6 6 6 6 6 6 A. 51325 B. 15625 C. 16525 D. 16255 Câu 448 Tính giá trị của biểu thức sau A = C0 +5C1 + 52C2 + 53C3 +54C4+55C5 5 5 5 5 5 5 3125 1325 1235 1253 Câu 449 Cho 6 chữ số 1,2,3,4,5,6. Trong đó có bao nhiêu số chia hết cho 5 20 40 25 60 Câu 450
  2. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau 6 360 2160 3160 Câu 451 Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau 4 260 1260 2010 Câu 452 Với 10 chữ số từ 0 tới 9. có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau A. 27216 B. 72216 C. 72126 D. 72162 Câu 453 Cho tập hợp A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Có bao nhiêu tập con X của A thóa điều kiện chứa 1 và không chứa 2 A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 Câu 454 Cho tập hợp A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập A và không bắt đầu là 123 A. 3360 B. 3348 C. 2610 D. 2018 Câu 455 Từ 12 học sinh ưu tú của 1 trường THPT, người ta muốn chọn ra 1 đoàn đại biểu gồm 5 người ( gồm Trưởng đoàn, thư ký và 3 thành viên ) tham dự trại hè quốc tế. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu nói trên A. 11 B. 12 C. 120 D. 15480 Câu 456 Một nhóm học sinh gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong đó có 2 nam và 1 nữ A. 45 B. 5 C. 55 D. 225
  3. Câu 457 Trong 1 phòng học có 2 bàn dài, mỗi bàn có 5 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 10 em học sinh gồm 5 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh nam ngồi 1 bàn và học sinh nữ ngồi 1 bàn A. 28800 B. 82800 C. 88200 D. 88020 Câu 458 Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lây ra không có đủ 3 màu A. 1365 B. 645 C. 240 D. 300 Câu 459 Một tổ học sinh gồm 7 nam và 4 nữ. Giáo viên muốn chọn ra 3 học sinh xếp bàn ghế của lớp, trong đó có ít nhất 1 nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn A. 161 B. 42 C. 34 D. 85 Câu 460 Một đồn cảng sát khu vực có 9 người. Trong ngày cần cử 3 người làm nhiệm vụ ở địa điểm A, 2 người ở địa điểm B, còn 4 người ở đồn. Hỏi có bao nhiêu cách phân công A. 1260 B. 2160 C. 2610 D. 2601 Câu 461 Một lớp học có 20 học sinh, trong đó có 2 cán bộ lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 3 người đi dự hội nghị sinh viên ở 1 trường sao cho trong 3 người đó có ít nhất 1 cán bộ lớp A. 1140 B. 324 C. 816 D. 306 Câu 462 3 2 Tìm số hạng thứ 13 của khai triển : ( 3 + 2)15 3 A. 162 3 3 B. 81 3 2 C. 192 2 D. 87360 Câu 463 Cho elip (E): x²/32 + y²/18 =1. Lập phương trình tiếp tuyến của (E) tại điểm A(4; y) €(E), y> 0. A. 3x –4y –24 =0 B. 3x –4y +24 =0 C. 3x +4y –24 =0 D. 3x +4y +24 =0 E. A, B đều đúng.
  4. Câu 464 Cho elip (E): x²/32 + y²/18 =1. Lập phương trình tiếp tuyến của (E) tại điểm B(x;3) €(E), x< 0. A. 3x –4y +24 =0 B. 3x –4y -24 =0 C. 3x +4y -24 =0 D. 3x +4y +24 =0 E. A, C đều đúng. Câu 465 Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua hai điểm: A(1;2;3), B(2;-1;-1) và vuông góc với mặt phẳng. (Q): x-y –2z –3= 0. A. x- y+z –6=0 B. x- y+z –4 =0 C. x- y+z –2 =0 D. x- y+z +2 =0 E. x- y+z +4 = 0. Câu 466 Cho phương trình : (m2 + 2m)x + (m2 - 2m)y + (m2 + 1)z – 6m – 3 = 0 Tìm đ iểm cố định mà mặt phẳng luôn đi qua A. M (1,2,3) B. M (2,1,3) C. M (3,2,1) D. M (1,3,2) Câu 467 Lập phương trình mặt phẳng trung trực của AB với A (2,1,4) và B (-2,-3,2) A. x + y + z – 1 = 0 B. 2x + 2y + z – 1 = 0 C. x + y + z = 0 D. 2x + 2y + 2z -11 = 0 Câu 468 Lập phương trình mặt phẳng (P), biết mặt phẳng đi qua B(3 , -2, -3) và song song với các trục Ox và Oy. A. x – 3 = 0 B. y – 3 = 0 C. z – 3 = 0 D. x + y + z – 3 = 0 Câu 469 Lập phương trình mặt phẳng (P), biết mặt phẳng đi qua C (-2, 3,1 ) và vuông góc với 2 mặt phẳng lần lượt có phương trình : 2x + y + 2z – 10 = 0 và 3x + 2y + z + 8 =0 A. 3x – 4y – z + 19 = 0 B. 3x – 4y – z + 1 = 0 C. x – 4y – 3z + 19 = 0 D. 3x – 4y -5z + 11 = 0 Câu 470 Lập phương trình mặt phẳng (P), biết mặt phẳng đi qua A (4,-1,1) và B (3,1,-1) và cùng phương với trục Ox. A. x + y = 0 B. y + z = 0 C. x + z = 0 D. x + y + z = 0 Câu 471
  5. Lập phương trình mặt phẳng (P), biết mặt phẳng đi qua C(4,3,1) và chứa trục 0y. A. x – 4z = 0 B. x – 4z + 2 = 0 C. x + 2y – 4z + 1 = 0 D. x + 2y – z + 12 = 0 Câu 472 Cho họ mặt phẳng có phương trình : 2x + y + z – 1 + m(x + y + z +1) = 0 Viết phương trình đường thẳng (d) cố định mà họ mặt phẳng luôn đi qua 2x + y + z – 1 = 0 x + y + z +1 = 0 A x + y + 3z +1 = 0 2x + y + z = 0 B x+y+2=0 C 2x + y + z – 1 = 0 Không có đường thẳng nào cả D Câu 473 Cho điểm M (4,1-3) và mặt phẳng (P) có phương trình : (P): 2x – y + z – 4= 0. Khoảng cách từ M tới (P) A. 2/ 6 B. 8/ 6 C. 3/2 D. 3/4 Câu 474 Cho phương trình : (2 + 3)x + (2 - 3)x = 4 Vậy nghiệm là : A. x = 1 hay x = -1 B. x = 2 hay x = -2 C. x = 1 hay x = 2 D. x = 2 hay x = -1 Câu 475 Cho phương trình : (2 + 3)x + (2 - 3)x = m Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt A. m < 2 B. m > 2 C. m >2 hay m < -2 D. m = 2 Câu 476 Giải phương trình A. x = 0, x = -5 B. x = 1, x = 3 C. x = 1, x = 0 D. x = 2, x = -5
  6. Câu 477 Giải phương trình A. x = 4, x = 7 B. x = 2, x = 7 C. x = 2, x = 0 D. x = 3, x =1 Câu 478 Giải bất phương trình: A. 2 < x < 4 B. x > 2 C. x < 4 D. x > 2 hay x < - 4 Câu 479 Giải hệ phương trình Vậy Nghiệm là A. (3;4) B. (4;3) C. (3;2) D. (3;6) Câu 480 Giải hệ phương trình . Vậy Nghiệm là A. (0;1) hay (2;4) B. (0;1) C. (2;4) D. (1;0) hay (2;4) Câu 481 Giải hệ phương trình: Vậy Nghiệm là A. (1;1) hay (2;2) B. (1;2) hay (2;1) C. (1;1) D. (2;1) Câu 482 Giải hệ phương trình :
  7. Vậy Nghiệm là: A. (5;5) B. (-2;1) hay (1;-2) C. (5;5), (0;0); (-2;1) hay (1;-2) D. (0;0) Câu 483 Giải hệ phương trình : Vậy Nghiệm là: A. (2;0.125) B. (0.125;2) C. (2;2) D. Không xác định được nghiệm Câu 484 Giải hệ phương trình Vậy nghiệm là A. (0.5;0.125) B. (8;3) C. (8;2) hay (0.5;0.125) D. (8;3) hay (0.5;0.125) Câu 485 Giải hệ phương trình Vậy Nghiệm là A. x = 1, y = ½ B. x = 2, y = 1 C. x = ½, y =1 hay x = 1, y =2 D. x = 1, y = ½ hay y =2, x = 1 Câu 486 Giải hệ phương trình Vậy số cặp nghiệm của hệ là A. 1
  8. B. 2 C. 3 D. 4 Câu 487 Giải hệ phương trình Vậy số cặp nghiệm của hệ là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 488 Cho hàm số (1), với m là tham số lấy mọi giá trị thực. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (1) đổng biến trên khoảng . A. m = 0 B. m thuộc [0;1] C. m >1 D. m
  9. D. m < 0 Câu 492 Cho hàm số Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : Kết luận nào sau đây là sai: m = 12 thì phương trình vô nghiệm A. m = 0 phương trình có 1 nghiệm B. m < 0 phương trình vô nghiệm C. m > 12 phương trình có 4 nghiệm D. Câu 493 Biện luận theo a số nghiệm của phương trình : Kết luận nào là đúng A. a = -3 có nghiệm duy nhất B. a > 4 có 2 nghiệm phân biệt C. a < 5 có 1 nghiệm duy nhất D. a = -3 phương trình vô nghiệm Câu 494 Cho hàm số Tìm những điểm nằm trên đồ thị có tọa độ là những số nguyên. A. . B. (2;8); (0;-2) C. (6;4); (-4;2) D. (0;0); (-4;2) Câu 495 Khi a thay đổi, hãy biện luận số nghiệm của phương trình : Kết luận sau đây là đúng A. a < 0 : vô nghiệm B. a = 0 : 2 nghiệm kép C. 6 < a < 10 : 3 nghiệm phân biệt D. A > 10 : 4 nghiệm Câu 496 Giải bất phương trình:
  10. A. B. D. B và C đều đúng. C. Câu 497 Giải bất phương trình: A. B. C. D. Câu 498 Giải phương trình: . A. Nghiệm duy nhất : B. Có hai nghiệm : C. D. Câu 499 Giải bất phương trình: . A. B. C. D. Câu 500 Giải phương trình: . A. B. C. D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản