PageProperties

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
6
download

PageProperties

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Panel Files Tìm Trang muốn mở Nhấp Đúp nó. 2. Hoặc Menu File Open ( Ctrl+O ) HT Open hiện ra Chọn File Open.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PageProperties

  1. BÀI 17 NGÀY 20.8.2006 SOẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIỆT AN I.MỞ MỘT TRANG : 1. Trong Panel Files > Tìm Trang muốn mở > Nhấp Đúp nó. 2. Hoặc Menu File > Open > ( Ctrl+O ) > HT Open hiện ra > Chọn File > Open. (H1) 1
  2. 3. Nếu muốn mở một Trang mà bạn đã làm việc gần đây > Hạng Mục Open a  Recent Item trong Start Page và nhấp nó. II.XEM TRƯỚC MỘT TRÌNH DUYỆT: 1. Phím F12 > Dreamweaver đòi hỏi bạn phải lưu Trang bạn vừa tạo trước khi mở  xem trước bằng Trình Duyệt . Nó hiện ra HT > Yes. (H2+3) . 2. Phím F12 > Mở Trình Duyệt xem trước mặc định . Hoặc : Menu File > Preview in  Browse > Chọn 1 Trình Duyệt > Trang mở ra theo Trình Duyệt mà bạn đã chọn . (H4). 2
  3. III.XÁC LẬP CÁC TRÌNH DUYỆT TRONG DANH SÁCH BROWSE: Menu File > Preview in Browse > Edit Browse List > HT Preferences hiện ra >  Thực hiện 1 hoặc nhiều điều sau đây : • Thêm 1 Trình Duyệt : Nhấp + > Điền Thông Tin vào HT Add     Browse. (H5). 3
  4. • Loại bỏ 1 Trình Duyệt : Chọn 1 Trình Duyệt > Nhấp ­ . • Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên xem trước > Chọn nó và nhấp Nút Primary  Browse. • Chọn 1 Trình Duyệt ưu tiên 2 : Nhấp nút Secondary Browse. IV.XÁC LẬP CÁC THUỘC TÍNH TRANG : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Nhấp Hạng Mục  mà bạn muốn. 1.   Chọn Mục APPEARANCE  : Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục  Appearance : • Page Font : Chọn 1 Font mặc định của D. • Size  : Chọn kích cở Tuyệt đối là 9,10,12…> Được phép             chọn  tiếp Đơn vị Tính – Chọn kích cở tương đối là Small , Medium ,  Large … • Text Color : Chọn màu cho Text. • Background Color : Cho phép bạn Insert vào 1 Ảnh nằm dưới Text  > Nhấp Nút Browse để tìm vị trí ảnh cần Insert vào > Ok. Khi bạn  chọn Ảnh làm nền , nó sẽ thay thế màu nền . • Repeat : Xác lập ảnh nền sẽ hiển thị như thế nào nếu nó không vừa  toàn bộ trang. Chọn Repeat để xếp ngói ảnh theo chiều ngang  ( Repeat –x ) và dọc ( Repeat­y ). • Margin : Xác lập lề Phải – Trái – Trên – Dưới  của Trang > Chọn  Đơn vị Tính > Ok .(H6+7).( Hình MH số 7 chưa nhập TEXT nên chưa  có tác dụng ). 4
  5. 2.   Chọn Hạng Mục LINK   : 5
  6. Menu Modify > Page Properties > HT page Properties hiện ra > Mục  LINK . • Link Font : Xác định Font mặc định ( D sẽ sử dụng Foont nầy trừ  khi được ghi đề bởi 1 Style Sheet CSS ) – Xác định In đậm – In  Nghiêng. • Size : Giống trên. • Link Color : Xác lập màu. • Visited Links : Màu cho Text liên kết được tham quan . Có nghĩa là  sau khi Link được mở ra Text liên kết – Nhấp tiếp vào Liên kết  trong Text nầy ,ra text kế tiếp được xác định sẵn màu . • Rollover Links : Đổi màu khi đặt con trỏ lên. • Active Links : Nhấp Text hiện màu . • Underline Style : Sẽ được gạch dưới.(H8). 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản