Parallel Blend OptionPro/ENGINEER

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
70
lượt xem
17
download

Parallel Blend OptionPro/ENGINEER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Click the Create datum plane icon to create a new datum plane DTM1 through axis A_2, and 30º angle with FRONT datum plane. Pick the A-2 axis, and while holding down Ctrl key, pick FRONT datum plane. Enter Value for rotation - 30°

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Parallel Blend OptionPro/ENGINEER

Đồng bộ tài khoản