Part 46 - Upgrade Server 2008 - Distributed File System - DFS

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
146
lượt xem
55
download

Part 46 - Upgrade Server 2008 - Distributed File System - DFS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong mạng LAN khi hệ thống mạng đòi hỏi phải thực hiện việc chia sẻ tài nguyên giữa các người dùng trong mạng với nhau ngày càng nhiều thì đòi hỏi hệ thống phải có một File Server để đảm đương công việc này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Part 46 - Upgrade Server 2008 - Distributed File System - DFS

 1. “Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 46 - Upgrade Server 2008 - Distributed File System - DFS Trong mạng LAN khi hệ thống mạng đòi hỏi phải thực hiện việc chia sẻ tài nguyên giữa các người dùng trong mạng với nhau ngày càng nhiều thì đòi hỏi hệ thống phải có một File Server để đảm đương công việc này. Tuy nhiên trên thực tế với một hệ thống mạng lớn đến rất lớn thì việc một máy File Server gồng gánh cho tất cả các yêu cầu là không thể. Mà yêu cầu đặt ra là làm sao có nhiều File Server hơn và cùng chia sẻ các một lượng tài nguyên nào đó. Chính vì thế Microsoft đã đưa ra một giải pháp là Distributed File System (DFS) hay còn gọi là hệ thống dữ liệu phân tán Với DFS lượng dữ liệu dùng để chia sẻ cho người dùng giờ đây không còn nằm trên duy nhất một File Server nữa mà tùy theo nhu cầu thực tế người quản trị mạng sẽ thiết kế 2 hay nhiều File Server cùng thực hiện việc chia sẻ này, tổng hợp tất cả các File Server này được gọi là Distributed File System (DFS). Như vậy với mô hình DFS khi có các yêu cầu truy cập tài nguyên từ bên ngoài vào DFS thì hệ thống sẽ tự phân chia đều các yêu cầu này cho các File Server bên trong DFS nhằm tránh tình trạng một File Server nào đó quá tải trong khi một File Server khác thì quá nhàn rỗi. Giả sử tôi có một mạng gồm nhiều máy và do nhu cầu thực tế tôi phải thiết lập một hệ thống DFS nhằm chia sẻ tài nguyên cho các người dùng trong mạng Như vậy trong mô hình này tôi sử dụng 4 máy trong đó: - Máy PC01 là máy File Server đã chứa một lượng tài nguyên chia sẻ cho các máy trong mạng từ trước - Máy PC02 là máy mới hoàn toàn và sẽ cấu hình thành một File Server cùng tham gia vào DFS để chia tải cho PC01 - Máy PC03 là máy DC Server - Máy PC04 máy Client Cấu hình IP các máy như sau: 1 of 20
 2. Máy Đặc tính PC01 PC02 PC03 PC04 IP Address 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 Card Lan Default gateway Preferred DNS 192.168.1.3 192.168.1.3 127.0.0.1 192.168.1.3 IP Address Subnet Mask Card Cross Default gateway Preferred DNS Card Lan: nối gián tiếp 4 máy PC01 & PC02 & PC03 & PC04 với nhau thông qua Switch Card Cross: nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02 Trước tiên tại máy PC01 & PC02 tôi phải cài đặt dịch vụ Distributed File System (DFS) trước bằng cách vào Server Manager -> Roles -> Add Roles Trong Select Server Roles bạn chọn File Services 2 of 20
 3. Tại cửa sổ Select Role Services bạn chọn 2 mục là File Server và Distributed File System Trong cửa sổ Create a DFS Namespace bạn chọn Create a namespace later using the DFS Management snap-in in Server Manager và tiến hành cài đặt 3 of 20
 4. Sau khi hoàn tất cài đặt DFS lên cả 2 máy File Server thì hệ thống bạn bây giờ đã được gọi là Distributed File System. Giờ đây mọi cấu hình trên bất cứ máy File Server nào trong hệ thống mạng đều được tác động lên toàn bộ các File Server khác. Như vậy tôi chỉ cần cấu hình tại máy PC01 hoặc PC02 mà thôi mà không phải cấu hình lần lượt trên từng máy Tại máy PC01 bạn vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> DFS Management để bắt đầu tiến trình cấu hình DFS cho hệ thống Trong màn hình DFS Management nhấp phải vào Namespaces chọn New Namespace để tạo một địa chỉ chia sẻ mới 4 of 20
 5. Tại Namespace Server bạn nhấp Browse Và Add PC01 vào Màn hình sau khi hoàn tất 5 of 20
 6. Nhấp Yes Tại cửa sổ Namespace Name and Settings bạn đặt một tên chia sẻ mới trong bài ví dụ tôi đặt là Data Tiếp túc nhấp vào Edit Settings để gán quyền cho tài nguyên được chia sẻ Mặc định Windows sẽ tự tạo một cây thư mục với định dạng C:\DFSRoots\[tên chia sẻ của bạn] và bạn có thể tùy chỉnh đường dẫn này. Nhấp vào Customize để gán quyền cho tài nguyên được chia sẻ 6 of 20
 7. Trong bài giải sử tôi gán cho Everyone là Full Control Trong màn hình Namespace Type ta có nhận xét như sau: Nếu ta cấu hình DFS trong môi trường WORKGROUP thì ta chỉ có thể chọn tùy chọn là Stand-alone namespace mà thôi như vậy với tùy chọn này các người dùng trong mạng muốn truy cập dữ liệu phải nhập địa chỉ cụ thể của một máy File Server nào đó. Như vậy nếu vì một lý do nào đó mà tên máy File Server này bị thay đổi hoặc File 7 of 20
 8. Server này bị sự cố thì mọi truy cập coi như bị tắt nghẽn. Nếu ta cấu hình DFS trong môi trường Domain thì người dùng trong mạng chỉ cần truy cập duy nhất một địa chỉ với cú pháp \\[tên domain]\[tên chia sẻ của bạn] mà thôi. Khi đó cho dù có bất kỳ máy File Server nào trong hệ thống mạng có sự cố thì việc truy cập của người dung không bị ảnh hưởng gì Do trong bài tôi chọn môi trường Domain để cấu hình DFS nên trong Namespace Type tôi chọn là Domain-based namespace Màn hình sau khi hoàn tất Bật thư mục C:\DFSRoots lên sẽ thấy có một thư mục là Data đã được Share 8 of 20
 9. Tiếp theo ta phải cấu hình Replication để hệ thống DFS hiểu được trong mạng có bao nhiêu máy tham gia vào hệ thống DFS Tại Replication bạn nhấp phải chọn New Replication Group Trong Replication Group Type bạn chọn Multipurpose replication group 9 of 20
 10. Đặt tên cho Replication Group giả sử tôi đặt là GC Com DFS Trong màn hình Replication Group Members bạn Add tất cả các máy tham gia vào hệ thống DFS vào. Do trong bài chúng ta chỉ sử dụng 2 máy PC01 và PC02 làm File Server tham gia vào DFS nên tôi Add cả 2 máy này vào. 10 of 20
 11. Tại cửa sổ Topology Selection bạn chọn là Full mesh Giữ nguyên giá trị mặc định trong Replication group Schdule and Bandwidth 11 of 20
 12. Tại màn hình Primary Member bạn chọn máy File Server là PC01 Tại cửa sổ Folders to Replicate bạn nhấp Add 12 of 20
 13. Browse đến thư mục C:\DFSRoots\[tên chia sẻ của bạn] trong bài là C:\DFSRoots\Data Màn hình sau khi hoàn tất 13 of 20
 14. Tại màn hình Local Path of Data on Other Members bạn Add tất cả các máy File Server sẽ tham gia vào DFS để phụ tải cho PC01, trong bài do chúng ta chỉ có một máy là PC02 sẽ tham gia phụ tải cho PC01 nên tôi Add PC02 vào 14 of 20
 15. Tiếp tục nhấp chọn Edit Chọn Enable và nhập một đường dẫn nào đó để hệ thống sẽ tự copy toàn bộ dữ liệu trong C:\DFSRoots\Data của máy PC01 sang trong này ví dụ là C:\DataDFS 15 of 20
 16. Màn hình sau khi hoàn tất Như vậy đến đây trên 2 máy sẽ tồn tại 2 thư mục hoàn toàn khác nhau nhưng cùng có chung một dữ liệu, nếu một trong 2 File Server xảy ra sự cố thì người dùng vẫn truy cập được bình thường do dữ liệu 2 máy hoàn toàn độc lập nhau. Bây giờ tôi sẽ tiến hành Test thử xem sao Tại máy PC01 bạn tạo một số dữ liệu trong thư mục C:\DFSRoots\Data trong bài giả sử tôi tạo một tập tin là gccom.rtf 16 of 20
 17. Đến đây hệ thống sẽ tự biết và Copy file gccom.rtf từ C:\DFSRoots\Data của PC01 sang C:\DataDFS của máy PC02. Tuy nhiên quá trình này không phải diễn ra ngay lập tức mà Windows sẽ tiến hành một cách chậm rãi Để cho nhanh tại PC01 & PC02 tôi vào Services Restart lại dịch vụ DFS Replication Bật thư mục C:\DataDFS của PC02 lên sẽ thấy dữ liệu tự động được Copy sang một cách hoàn chỉnh 17 of 20
 18. Bây giờ tại máy Client (PC04) tôi truy cập vào địa chỉ \\[tên domain] sẽ không thể thấy được thư mục Data mặc dù đã được Share \\[tên domain]\[tên chia sẻ của bạn] sẽ thấy truy cập rất tốt Vì trước đó tôi đã gán quyền cho Everyone là Full Control nên trong này tôi sẽ tạo thêm một số dữ liệu mới 18 of 20
 19. Vào lại thư mục C:\DataDFS của PC02 sẽ thấy dữ liệu được tạo mới xuất hiện Kiểm tra lại thư mục C:\DFSRoots\Data của PC01 cũng thấy dữ liệu được tạo mới xuất hiện Vào DFS Management của PC02 sẽ thấy mọi cấu hình mà ta đã thiết lập trong DFS Management của PC01 hiển thị đầy đủ 19 of 20
 20. Bây giờ bạn tắt bất kỳ máy PC01 hoặc PC02 thử Từ máy PC04 truy cập vào \\[tên domain]\[tên chia sẻ của bạn] sẽ thấy truy cập rất tốt OK mình vừa trình bày xong phần Distributed File System - DFS trong 70-648, 70-649 của MCSA. Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website: http://www.gccom.net 20 of 20
Đồng bộ tài khoản