Past simple & Past continuous

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
321
lượt xem
83
download

Past simple & Past continuous

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Past simple & Past continuous Unit 5. Past simple A Xem xét ví dụ sau: Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Wolfgang Amadeus Mozart là một nhạc sĩ và nhà soạn nhạc người Úc. Ông sống từ năm 1756 đến năm 1791. Ông bắt đầu soạn nhạc lúc năm tuổi và đã viết hơn 600 bản nhạc. Ông chết khi Ông chỉ mới 35 tuổi. Lived/Started/wrote/was/died đều ở thì past...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Past simple & Past continuous

Đồng bộ tài khoản