Pesticides in Stream Sediment and Aquatic Biota Distribution, Trends, And Governing Factors - Chapter 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
38
lượt xem
6
download

Pesticides in Stream Sediment and Aquatic Biota Distribution, Trends, And Governing Factors - Chapter 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân Tích Hiện chủ đề chính-nguồn, hành vi, và Giao thông vận tải Các tổng quan trước phân phối quốc gia và xu hướng của thuốc trừ sâu trong trầm tích giường và sinh vật thủy sản, và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến nồng độ của họ trong các phương tiện truyền thông, để lại nhiều câu hỏi cụ thể chưa có ai trả lời. Hai chương kế tiếp vẽ trên thông tin trong các tài liệu xem xét thảo luận, cụ thể, một số chủ đề quan trọng liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pesticides in Stream Sediment and Aquatic Biota Distribution, Trends, And Governing Factors - Chapter 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản