intTypePromotion=1
ADSENSE

phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 3): phần 2 - tập đoàn điện lực việt nam

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

105
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. phần 2 giới thiệu hình thức thể hiện hiện các bản vẽ phần xây dựng giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv. bên cạnh đó, trong phần 2 còn cung cấp các bản vẽ chế tạo cột đỡ Đ222-43c và bản vẽ chế tạo cột néo n222-39b. Để nắm được nội dung các mẫu bản vẽ này, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kv đến 500kv (tập 3): phần 2 - tập đoàn điện lực việt nam

STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> ng.<br /> .<br /> 400N/mm (390N/mm<br /> <br /> .<br /> .<br /> 20mm);<br /> <br /> f vb = 150N/mm , fba = 150N/mm .<br /> <br /> 7-<br /> <br /> NPT<br /> NPT<br /> <br /> ....................<br /> <br /> ...............................<br /> <br /> ....................<br /> <br /> ...............................<br /> <br /> ....................<br /> <br /> ...............................<br /> <br /> ....................<br /> <br /> ...............................<br /> ...............................<br /> ...............................<br /> <br /> TL: .................<br /> <br /> 4800<br /> <br /> 1<br /> <br /> XCS-4.0<br /> <br /> L70x6<br /> <br /> 2<br /> 3000<br /> <br /> 4800<br /> <br /> XCS-4.0<br /> 5<br /> 0x<br /> L6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> 0x<br /> L8<br /> <br /> L100x8<br /> <br /> x6<br /> <br /> XDD-4.8<br /> <br /> x6<br /> <br /> 6<br /> 0x<br /> L8<br /> <br /> L100x8<br /> <br /> 4800<br /> <br /> x7<br /> <br /> 6<br /> <br /> L9<br /> <br /> L100x8<br /> <br /> L100<br /> <br /> L 100<br /> <br /> x8<br /> <br /> 7<br /> <br /> L90x<br /> <br /> x8<br /> <br /> 7<br /> 0x<br /> <br /> L90<br /> <br /> x7<br /> <br /> XDD-4.8<br /> <br /> L175x12<br /> <br /> 5x<br /> <br /> 6<br /> <br /> L7<br /> <br /> L175x12<br /> <br /> 2-2; 4-4; 6-6<br /> <br /> 3-3; 5-5; 7-7<br /> <br /> 7<br /> <br /> 4800<br /> <br /> 6<br /> 5x<br /> L60x5 L7<br /> <br /> 1-1; 2-2; 3-3; 4-4;<br /> 5-5; 6-6; 7-7; 8-8<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6<br /> <br /> L7<br /> <br /> 5x<br /> <br /> 6<br /> 0x<br /> L7 L80x6<br /> <br /> 9<br /> <br /> 9-9; 10-10; 11-11<br /> <br /> 28500<br /> <br /> 12<br /> <br /> L175x15<br /> <br /> 7500<br /> <br /> 6<br /> 5x<br /> L7<br /> <br /> 9<br /> <br /> L90x<br /> 7<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> 0x<br /> L9<br /> 6<br /> 0x<br /> L8<br /> <br /> 4800<br /> 5500<br /> <br /> 2-2<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4800<br /> <br /> 7<br /> 0x<br /> L9<br /> <br /> XDD-4.8<br /> <br /> 5500<br /> <br /> 1-1<br /> <br /> 3<br /> <br /> L<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> XDD-4.8<br /> <br /> x7<br /> 90<br /> <br /> L150x10<br /> <br /> 6000<br /> <br /> L90<br /> <br /> 7<br /> 0x<br /> L9<br /> <br /> XDD-4.8<br /> <br /> x6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0<br /> L8<br /> <br /> 5<br /> <br /> L80<br /> <br /> x6<br /> <br /> L80<br /> <br /> x6<br /> <br /> 4800<br /> <br /> 6<br /> 0x<br /> L8<br /> <br /> L120x8<br /> <br /> 6000<br /> <br /> 4<br /> <br /> L70<br /> <br /> x6<br /> L70<br /> <br /> XDD-4.8<br /> <br /> 0<br /> L8<br /> <br /> 4800<br /> <br /> 12-12; 13-13; 14-14<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4000<br /> <br /> 10<br /> 13<br /> <br /> L200x15<br /> <br /> 13<br /> <br /> 10<br /> <br /> 6100<br /> <br /> L90x7<br /> 7<br /> 0x<br /> L9<br /> <br /> 11<br /> <br /> L200x15<br /> <br /> 0x<br /> <br /> 7<br /> <br /> 175<br /> <br /> 175<br /> <br /> 175<br /> <br /> L9<br /> <br /> 14<br /> <br /> L90x7<br /> <br /> 175<br /> <br /> 11<br /> <br /> 6100<br /> <br /> 14<br /> <br /> 6000<br /> <br /> 43500<br /> <br /> x6<br /> L80<br /> L90<br /> x7<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6100<br /> <br /> EVN<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=105

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2