Phân hạng thích hợp đất đai

Chia sẻ: Phan Dang Khoa Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
247
lượt xem
111
download

Phân hạng thích hợp đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của phân hạng thích hợp đất đai • Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán của LUT • Xếp hạng các yếu tố chuẩn đoán • Phân hạng thích hợp đất đai 1. Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán • Đối chiếu các thuộc tính của LUT (kỹ thuật, quản lý sản xuất) • So sánh LUR của LUT (đặc tính và tính chất đất đai) • Đối chiếu và so sánh các YTCĐ sẽ tăng tính thích hợp của đất: + Các thay đổi về các thuộc tính chính của các LUT hoặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân hạng thích hợp đất đai

 1. Chương 4 Phân hạng thích hợp đất đai Nội dung chính của phân hạng thích hợp đất đai • Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán của LUT • Xếp hạng các yếu tố chuẩn đoán • Phân hạng thích hợp đất đai 1. Đối chiếu, so sánh các yếu tố chuẩn đoán • Đối chiếu các thuộc tính của LUT (kỹ thuật, quản lý sản xuất) • So sánh LUR của LUT (đặc tính và tính chất đất đai) • Đối chiếu và so sánh các YTCĐ sẽ tăng tính thích hợp của đất: + Các thay đổi về các thuộc tính chính của các LUT hoặc + Các thay đổi về đặc tính đất đai bằng các biện pháp cải tạo đất 1/6/2009
 2. 2. Xếp hạng các yếu tố chẩn đoán (chủ yếu là các yêu cầu sử dụng đất) • Xếp hạng các yếu tố chẩn đoán là tập hợp các giá trị yêu cầu sử dụng đất thoả mãn các điều kiện thích hợp của một LUT Ví dụ: "Chế độ nhiệt của đất“ được xếp hạng cao nếu như làm cho LUT đó sinh trưởng phát triển tốt, nhưng sẽ được xếp hạng thấp nhất nếu LUT bị chết. Như vậy do LUR của các LUT khác nhau nên việc xếp hạng các yếu tố chẩn đoán sẽ khác nhau từ LUT này sang LUT khác • Cấu trúc xếp hạng các yếu tố chẩn đoán: S1 - thích hợp cao S2 - thích hợp trung bình S3 - ít thích hợp N - không thích hợp 1/6/2009
 3. Yếu tố Trội (T) và yếu tố Bình thường (BT) Ảnh hưởng (Effect): Lớn/TB/nhỏ Tần suất (Occurrence): Thường/ít/hiếm Nhận biết (Practicability): được/không Tầm quan trọng (Significance) E O P S Lớn Thường được T TB Thường được BT Lớn ít được BT 1/6/2009
 4. Chỉ tiêu định lượng các cấp thích nghi 1/6/2009
 5. 1/6/2009
 6. 3. Phân hạng thích hợp đất đai 1.1. Khái niệm - Phân hạng thích hợp đất đai là sự kết hợp các tính thích hợp từng phần của các yếu tố chẩn đoán vào thành khả năng thích hợp tổng thể của LMU cho một LUT nhất định - Ký hiệu phân hạng thích hợp đất đai: S1, S2, S3 và N1, N2 1/6/2009
 7. 1.2. Phương pháp phân hạng đất đai - Phương pháp kết hợp chủ quan - định tính + Phân hạng theo ý kiến cá nhân/ chuyên gia + Phân hạng theo ý kiến quần chúng/cộng đồng - Phương pháp kết hợp các điều kiện hạn chế + Tìm các yếu tố trội hạn chế của LUT + Phân hạng theo việc tổng hợp các yếu tố và lấy yếu tố trội hạn chế: S1, S2, S3 -------- Phân hạng = S3 + Phân tích tính thích hợp theo từng LUT: Cùng một đặc tính nhưng sẽ là S1 của LUT X song lại là S3 của LUT Y - Phương pháp tham số + Phân hạng đất theo cho điểm + Phân hạng đất theo tính theo % - Phương pháp khác: toán học, thu thập thực tế Yêu cầu : Dữ liệu phải chính xác, đủ Phương tiện tính toán tốt 1/6/2009
 8. 1.3. Cấu trúc phân hạng thích hợp đất đai theo FAO • Hệ thống cấu trúc phân hạng 1/6/2009
 9. • Ký hiệu của hạng phụ thích hợp: Các yếu tố hạn chế được ký hiệu bằng chữ cái La tinh 1.4. Phân tích kinh tế, tài chính trong phân hạng thích hợp • Mang tính thời điểm • Mang tính tổng hợp • Chú trọng đển tổng thu nhập thuần 1.5. Đánh giá tác động môi trường • Tác động nội tại: Đến sự thay đổi đặc tính đất đai • Tác động bên ngoài: Sự có ngập, lụt, quá trình mặn 1/6/2009chua hoá hoá,
 10. 4. Phân hạng thích hợp đất đai hiện tại và tương lai 4.1. Phân hạng thích hợp đất đai hiện tại • Là đánh giá các LUT đã và đang được sử dụng trong LUS • So sánh các đặc tính LMU và thuộc tính LUT sẵn có nhằm phát hiện các yếu tố hạn chế để phân hạng • Đánh giá tính bền vững hiện tại của LUT về sinh thái môi trường và kinh tế, xã hội 1/6/2009
 11. 4.2. Phân hạng thích hợp đất đai tương lai • Dựa trên phân hạng hiện tại • Phân hạng thích hợp đất cho tương lai chính là các đề xuất, định hướng quy hoạch sử dụng đất: + Các LUT được lựa chọn và phân hạng có thể giống các LUT hiện tại + Cũng có thể thay đổi theo hướng thích hợp S2 S1 nhưng phải kèm theo các giải pháp hoặc biện pháp thực hiện (Kỹ thuật, thể chế, kinh tế…), còn gọi là các dự án thực hiện. 1/6/2009
 12. 5. Nội dung công tác phân hạng đất đai • Kiểm tra kết qủa xác định LMU, lựa chọn LUT, đặc biệt LUR • Xác định quy luật trội của các yếu tố chuẩn đoán • So sánh đối chiếu mức độ thích hợp của các LUT • Tổng hợp kết quả phân hạng thích hợp của các LUT • Tổng hợp diện tích phân hạng thích hợp của các LUT (hiện tại và tương lai) • Kiểm tra thực địa và số liệu xử lý • Xây dựng bản đồ phân hạng thích hợp • Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu 1/6/2009
 13. 1/6/2009
 14. 1/6/2009
 15. 1/6/2009
 16. 1/6/2009
 17. 1/6/2009
 18. 1/6/2009
 19. Hiệu quả kinh tế của LUS Năng suất cao, chất lượng tốt Giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích Đầu tư cơ bản: Là toàn bộ các khoảng chi trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Tổng đầu tư: Đầu tư cơ bản + Đầu tư hàng năm. Tổng thu nhập: Tổng giá trị sản lượng thu được. Thu nhập thuần: Giá trị thu nhập trừ đi khấu hao và đầu tư hàng năm, không kể chi phí lao động. Lãi thuần: Tổng thu nhập - Tổng đầu tư. Giá trị ngày công: Lãi thuần/Tổng ngày công lao động. Hiệu suất đồng vốn: Giá trị lợi nhuận so với giá trị đầu tư (B/C > 1.5). Các chỉ tiêu phân tích được đánh giá + định lượng bằng tiền theo thời giá + định tính bằng mức độ cao, thấp. 1/6/2009
 20. Theo Lê Cảnh Định, 2004 Chi phí sản xuất = chi phí vật chất + chi phí lao động + chi phí gián tiếp + chi phí khác + chi phí tăng thêm Chi phí tăng thêm bao gồm chi phí vật chất và lao động để khắc phục YTHC: +Đá lộ đầu + tưới +Chi phí tăng thêm = 0, 4% và 7% đối với từng cấp thích nghi S1, S2 và S3. 1/6/2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản