PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
145
lượt xem
45
download

PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 PHÂN HỆ KẾ TOÁN MUA HÀNG Tổng quát về các phiếu Chương trình sẽ hiển thị 30 phiếu gần nhất, nếu bạn muốn hiện lên nhiều chứng từ bạn có thể chọn chức năng “ Lọc” Các phím nóng 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” . Lọc chứng từ Chọn phím lọc hoặc ấn F11 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Có rất nhiều tiêu chí để bạn lọc. 1. Phiếu nhập mua hàng- Kiêm phiếu nhập kho 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 TK Nợ 152,153,156 TK có : 331,141,111,112 ….. Mua hàng công nợ, thanh toán ngay, qua tạm ứng…. Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. Số chứng từ : Tự tăng Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Mua hàng nhập kho theo hợp đồng Mã Đối tượng: Mã nhà cung cấp Mã Bộ phận : Bộ phận nhập kho Mã Nhân viên : Nhân viên nhân viên nhập kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 331 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. Mã lô : Mã lô bạn nhập hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn nhập – Tùy chọn không bắt buộc Tk nợ : Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Số lượng: Nhập số lượng Đơn giá : nhập giá Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; TK Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; “F5” : Khi bạn mua hàng thanh toán bằng ngoại tệ bạn có thể ấn phím “F5” đẻ xem Đơn giá, Thành tiền quy đổi. Hạn thanh toán : Nếu là Tk Có :331 thì bạn nhập hạn thanh toán vào, còn không thì bạn bỏ qua; Chi phí mua hàng: Mua hàng bao gồm luôn chi phí và được thể hiện trên hóa đơn mua hàng; Bạn nhập tổng tiền để phân bổ chi phí Tiền chi phí sẽ được phân bổ vào giá vốn của mặt hàng đó, Phân bổ theo số lượng hoặc giá trị. Loại chiết khấu : 1 – chiết khấu trước thuế, 2- Chiết khấu trừ vào tổng tiền Bạn nhập tổng số tiền chiết khấu; Tk Chiết khấu : Nhập tài khoản chiết khấu; 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Thuế Nhập khẩu : Ban nhập tổng tiền thuế nhập khẩu; Tiền thuế nhập khẩu sẽ phân bổ vào giá vốn cho các mặt hàng, phân bổ giống như phân bổ chi phí mua hàng. TK Thuế nhập khẩu: Mã thuế : V00,V05,V10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK nợ thuế : 1331 – TK bắt buộc nếu có thuế TK có thuế : 331/111/112 Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Trường hợp hàng về hóa đơn chưa về thì làm phiếu nhập với giá tạm tính, khi hóa đơn về thì chỉnh lại, trường hợp thanh toán mới có hóa đơn, thì khi nào chi tiền thì khai thuế trên phiếu chí hoặc Báo nợ ngân hàng. Nếu không có thuế thì có thể bỏ qua các thông tin về thuế vào không kê thai mã thuế. 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Ngoài ra Bạn có thể xem công nợ trên phiếu nhập mua hàng, Xem tồn kho trên phiếu nhập mua hàng. Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 2. Phiếu mua hàng nhập khẩu (Mua hàng ngoài nước) – Kiêm phiếu nhập kho 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 TK Nợ 152,153,156 TK có : 331,141,111,112 ….. Mua hàng công nợ, thanh toán ngay, qua tạm ứng…. Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó Số chứng từ : Tự tăng. Bạn có chọn tăng theo tháng, quý, cả năm Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Mua hàng nhập kho theo hợp đồng Mã Đối tượng: Mã nhà cung cấp Mã Bộ phận : Bộ phận nhập kho Mã Nhân viên : Nhân viên nhân viên nhập kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 331 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. Mã lô : Mã lô bạn nhập hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn nhập – Tùy chọn không bắt buộc Tk nợ : Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư Số lượng: Nhập số lượng Đơn giá : nhập giá Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá % Thuế Nk : Bạn gõ 5,10… Tiền thuế nhập khẩu : chương trình tự tính cho bạn TK thuế nhập khẩu: Chọn trong danh mục TK Mã thuế : V00,V05,V10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK nợ thuế : 1331 – TK bắt buộc nếu có thuế TK có thuế : 331/111/112 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. Trong phiếu nhập khẩu (mua hàng ngoài nước) bạn khai thuế nhập khẩu và thuế VAT cho từng mặt hàng một Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; TK Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; “F5” : Khi bạn mua hàng thanh toán bằng ngoại tệ bạn có thể ấn phím “F5” đẻ xem Đơn giá, Thành tiền quy đổi. Hạn thanh toán : Nếu là Tk Có :331 thì bạn nhập hạn thanh toán vào, còn không thì bạn bỏ qua; Chi phí mua hàng: Mua hàng bao gồm luôn chi phí và được thể hiện trên hóa đơn mua hàng; Bạn nhập tổng tiền để phân bổ chi phí Tiền chi phí sẽ được phân bổ vào giá vốn của mặt hàng đó, Phân bổ theo số lượng hoặc giá trị. 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 12. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Loại chiết khấu : 1 – chiết khấu trước thuế, 2- Chiết khấu trừ vào tổng tiền Bạn nhập tổng số tiền chiết khấu; Tk Chiết khấu : Nhập tài khoản chiết khấu; Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Trường hợp hàng về hóa đơn chưa về thì làm phiếu nhập với giá tạm tính, khi hóa đơn về thì chỉnh lại, trường hợp thanh toán mới có hóa đơn, thì khi nào chi tiền thì khai thuế trên phiếu chí hoặc Báo nợ ngân hàng. Nếu không có thuế thì có thể bỏ qua các thông tin về thuế vào không kê thai mã thuế. Ngoài ra Bạn có thể xem công nợ trên phiếu nhập mua hàng, Xem tồn kho trên phiếu nhập mua hàng. Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” 12 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 13. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 3. Phiếu nhập chi phí mua hàng Khi mua hàng về phát sinh thêm chi phí mua hàng, thì chi phí này sẽ được tính vào giá vốn của hàng hóa; TK có : 331,156,111,112… Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó 13 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 14. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Số chứng từ : Tự tăng. Bạn có chọn tăng theo tháng, quý, cả năm Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Mua hàng nhập kho theo hợp đồng Mã Đối tượng: Mã nhà cung cấp Mã Bộ phận : Bộ phận nhập kho Mã Nhân viên : Nhân viên nhân viên nhập kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 331 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Tk nợ : Bạn chọ tài khoản vật tư : 152, 153,156 Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. 14 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 15. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư, có thể bỏ qua vì có thể phân bổ chi phí chi một, nhiều vật tư, hoặc cho nhiều hóa đơn. Bạn chọn nút “ Phân Bổ Chi Phí” sẽ hiện lên mà hình cho bạn nhập Giá trị Ntệ : Giá trị vận chuyển Phân bổ theo :Số lượng, nếu để trắng thì phân bổ theo giá trị Số chứng từ : từ số đến số, Ngày chứng từ hóa đơn mua hàng chương trình tự tìm phiếu nhập mua hàng trong khoảng ngày tháng và trong khoảng số chứng từ Bạn có thể chọn chi tiết từ kho, từng vật tư để phân bổ, nếu không bạn chọn bỏ trắng thì chương trình sẽ phât bổ giá trị mua hàng cho tất cả mặt hàng mà trong hóa đơn nhập mua hàng có. Chọn xong ấn “Chấp nhận” Bạn chọ thông tin về thuế Mã thuế : V00,V05,V10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK nợ thuế : 1331 – TK bắt buộc nếu có thuế TK có thuế : 331/111/112 Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. 15 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 16. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Hạn thanh toán : Nếu là Tk Có :331 thì bạn nhập hạn thanh toán vào, còn không thì bạn bỏ qua; Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 4. Nhập hàng bán trả lại 16 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 17. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Bạn định khoản giống như hóa đơn bán hàng; TK Có 131,111,112 TK Nợ :512,531 Mã Đvcs: Đơn vị ,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó. Số chứng từ : Tự tăng, tăng theo tháng, theo quý, theo năm Mã nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; 17 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 18. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 (chỉ áp dụng cho trường hợp thanh toán ngay) còn lại bạn để hai tỷ giá này bằng nhau. Mã Hợp đồng : Theo hợp đồng bán hàng Mã Đối tượng: Mã khách hàng Mã Bộ phận : Bộ phận xuất bán Mã Nhân viên : Nhân viên xuất kho Mã Nhập xuất là một dạng danh mục TK, bạn chon 131 nếu công nợ, hoặc đối với tài khoản tiền mặt tiền gửi ngân hàng – TkC 111,112 – Mua hàng thanh toán ngay thì bạn phải để “Không định khoản sổ cái” để khi bạn lập phiếu chi (N156/152/153, C111/112) không bị chi hai lần; hoặc bạn chon loại khác; Diễn giải : Diễn giải chi tiết các nghiệp vụ phát sinh Vật tư : Các bạn chọn trong danh mục vật tư Các “tài khoản Vật tư”- Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Mã kho : Bạn chọn mã kho nhập hàng, trường hợp nhập về xuất thẳng bạn cũng phải chọn mã kho. Mã lô : Mã lô bạn nhập hàng – Tùy chọn không bắt buộc Mã vị trí: Vị trí bạn muốn nhập – Tùy chọn không bắt buộc Tk nợ : 521,531… - Tài khoản Nợ sẽ lấy mặc định trong danh mục vật tư. Bạn không thể sửa được ở đây. Tài khoản hàng bán trả lại Đvt : Đơn vị tính lấy trong Danh mục vật tư 18 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 19. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Số lượng: Nhập số lượng Đơn giá : nhập giá Thành tiền : Số lượng * Đơn giá, Bạn cũng có thể không cần nhập giá, chỉ cần nhập Thành tiền, thì chương trình tự chia ngược ra đơn giá Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; TK Phụ phí: Chỉ dành cho đơn vị kinh doanh xăng dầu, dầu nhớt; “F5” : Khi bạn mua hàng thanh toán bằng ngoại tệ bạn có thể ấn phím “F5” đẻ xem Đơn giá, Thành tiền quy đổi. Bạn nhập giá vốn. Mã thuế : R00,R05,R10 – “V” ký hiệu thuế đầu vào, “R” ký hiệu thuế đầu ra. TK cợ thuế : 131,111,112,…. TK nợ thuế : 33311– TK bắt buộc nếu có thuế Tiền thuế : Nếu tiền thuế sai phần sau dấu phẩy, bạn có thể sửa cho đùng với hóa đơn, Bạn sửa tiền chỉ trong giới hạn mà được khai báo sai số giữa tiền và tiền sửa. Mã Đt Vat : Mã đối tượng thuế liện quan đến kê khai thuế; còn mã đối tượng ở trên là mã đối tượng công nợ ( nếu mua hàng công nợ). Nếu mã đối tượng VAT là khách lẻ thì bạn phải nhập tên đối tượng thuế và mã số thuế vào. Thường thì hai mã đối tượng giống nhau. Số CtHđ : Số chứng từ hóa đơn Ngày CtHđ : ngày chứng từ trên hóa đơn, Số Seri: Số seri trên hóa đơn. Ngoài ra Bạn có thể xem công nợ trên phiếu nhập mua hàng, Xem tồn kho tức thời trên Hóa đơn bán hàng, Cảnh báo tồn kho trên hóa đơn bán hàng 19 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 20. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 5. Hóa đơn mua dịch vụ Chỉ áp dụng trong trường hợp mua công nợ Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty 20 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
Đồng bộ tài khoản