intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phản hồi thông tin chuẩn đoán

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình thu thập có hệ thống dữ liệu về tổ chức, phản hồi chúng lại cho các thành viên để hoạch định hành động, và lượng giá kết quả bằng việc thu thập và phản ánh dựa trên nhiều thông tin hơn sau khi những hành động được hoạch định được thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phản hồi thông tin chuẩn đoán

  1. Chapter 8 Organizational Change & Development Phản hồi Thông tin Chẩn đoán Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Những Giả định Cơ bản của OD Cấp độ cá nhân Cấp độ nhóm Cấp độ tổ chức Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 8 Organizational Change & Development Lợi ích của OD ¾ Trong việc theo đuổi các mục tiêu về kết quả và quá trình, OD giúp: • Tạo ra bầu không khí cởi mở giải quyết vấn đề • Bổ sung quyền hạn chính thức với những kiến thức và năng lực • Chuyển việc ra quyết định tới nơi có sẵn thông tin • Xây dựng lòng tin và tối đa hóa sự hợp tác • Làm tăng lên cảm giác làm chủ về tổ chức • Cho phép mọi người thực hiện tự chủ và tự kiểm soát Chương 8: Phản hồi Thông tin Nghiên cứu Hành động Quá trình thu thập có hệ thống dữ liệu về tổ chức, phản hồi chúng lại cho các thành viên để hoạch định hành động, và lượng giá kết quả bằng việc thu thập và phản ánh dựa trên nhiều thông tin hơn sau khi những hành động được hoạch định được thực hiện Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 8 Organizational Change & Development Mô hình Nghiên cứu Hành động Nhận thức vấn đề Nhận thức vấn đề bởi Hành động mới bởi những nhân vật những nhân vật chủ chủ chốt chốt Tập hợp thông tin Tư vấn với những Hành động mới như là kết quả chuyên gia về hành vi của hành động Thu thập thông tin và Thu thập thông tin sau Tái chẩn đoán tình huống chẩn đoán ban đầu khi hành động bởi các nhà tư vấn Phản hồi cho nhóm v.v… khách hàng bởi những Phản hồi với khách nhà tư vấn hàng và nhóm chủ chốt v.v… Tái chẩn đoán và hoạch Tham gia chẩn đoán định hành động với khách vấn đề hàng và những nhà tư vấn Chương 8: Phản hồi Thông tin Sử dụng OD để Hoàn thiện Tổ chức Cấp độ Tổ chức Chiến lược Môi trường Công nghệ Hiệu quả của Cấu trúc Bên ngoài Văn hóa Tổ chức Các hệ thống Cấp độ Nhóm Những nhiệm vụ Môi trường Tư cách thành viên Hiệu quả của Các chuẩn mực Tổ chức Độ vững chắc, gắn kết Nhóm Các quá trình Cấp độ Cá nhân Những nhiệm vụ Môi trường Những mục tiêu Hiệu quả của Những nhu cầu Nhóm làm việc Những năng lực Cá nhân Những quan hệ Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 8 Organizational Change & Development Chẩn đoán ở Cấp độ Tổ chức Đầu vào Quá trình chuyển đổi Đầu ra Cấu trúc Môi trường Công Tổng quát Văn hóa Chiến lược nghệ Hiệu quả Của Tổ chức Cấu trúc Hệ thống Hệ thống Ngành HR đo lường Chương 8: Phản hồi Thông tin Chẩn đoán ở Cấp độ Nhóm Đầu vào Quá trình chuyển đổi Đầu ra Độ rõ ràng Các nhân tố của mục tiêu Thiết kế Tổ chức Hiệu quả Cấu trúc Hoạt động nhiệm vụ của nhóm Của Nhóm Văn hóa Năng suất Cấu tạo Các chuẩn mực Sự thỏa mãn Chiến lược của nhóm thực hiện Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
  5. Chapter 8 Organizational Change & Development Chẩn đoán ở Cấp độ Cá nhân Đầu vào Các thành tố Thiết kế Đầu ra Thiết kế Nhiều kỹ năng Tổ chức Hiệu quả Thống nhất Tự chủ Của cá nhân Thiết kế nhiệm vụ Nhóm Năng suất Ý nghĩa Phản hồi từ Sự thỏa mãn Đặc tính nhiệm vụ công việc Cá nhân Chương 8: Phản hồi Thông tin Lợi ích của OD ¾ Những can thiệp rộng lớn của OD trong tổ chức. • Những cuộc họp đối đầu (Confrontation meetings). Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
  6. Chapter 8 Organizational Change & Development Sau khi Chẩn đoán Phản hồi thông tin Chọn lựa những can thiệp Quản lý sự thay đổi Thể chế hóa sự thay đổi Chương 8: Phản hồi Thông tin Phản hồi Khảo sát Một kỹ thuật OD theo đó phỏng vấn và bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập thông tin về những vấn đề quan tâm đối với tổ chức. Những thông tin này được chia sẻ với những người lao động và được sử dụng như là nền tảng để hoạch định việc thay đổi tổ chức. Thu thập thông tin Đưa Phản hồi Phát triển Kế hoạch hành động Những người lao động Những cảm giác về trả lời những câu hỏi tổ chức được tóm tắt Thông qua thảo luận nhóm, để cung cấp thông tin và đượcchia sẻ các kế hoạch cụ thể cho việc về vấn đề với tất cả giải quyết vấn đề được trong tổ chức của họ những người lao động nhận dạng và phát triển Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
  7. Chapter 8 Organizational Change & Development Phản hồi Khảo sát Những cuộc họp, gặp gỡ để phản hồi kết quả khảo sát Các cuộc họp, gặp gỡ được sử dụng để định hình sự thay đổi Các nhà quản lý chỉ đạo để thể hiện sự tận tâm Chương 8: Phản hồi Thông tin Ảnh hưởng của Phản hồi Phản hồi xảy ra Năng lượng có được Không tạo ra từ phản hồi? Thay đổi Năng lượng để sử dụng thông tin Năng lượng Chỉ dẫn cho việc nhận dạng và để từ chối và của phản hồi là gì? giải quyết các vấn đề chống lại thông tin Thất bại, Các cấu trúc & quá trình Bối rối, có chuyển năng lượng Lo lắng, thành hành động? Không Kháng cự, thay đổi Không thay đổi Thay đổi Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 7
  8. Chapter 8 Organizational Change & Development Xác định Nội dung Phản hồi Liên quan Giới hạn (Limited) Dễ hiểu Có ý nghĩa Mô tả So sánh Có thể xác minh Không kết thúc, đóng Đúng lúc, kịp thời Chương 8: Phản hồi Thông tin Gặp gỡ Phản hồi Hiệu quả Mọi người được động viên để làm việc với dữ liệu Cuộc gặp có cấu trúc phù hợp Đúng người tham gia Cuộc gặp được hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 8
  9. Chapter 8 Organizational Change & Development Quá trình Phản hồi Khảo sát Các thành viên được tham gia, gắn bó trong việc thiết kế khảo sát Khảo sát được thực hiện với tổ chức Dữ liệu được phân tích và tóm tắt Dữ liệu được trình bày với các nhân vật có liên quan Các nhân vật có liên quan làm việc với dữ liệu để giải quyết các vấn đề hoặc ra quyết định để đạt tới tầm nhìn Chương 8: Phản hồi Thông tin Hạn chế của Phản hồi Khảo sát Sự không rõ ràng về mục đích Thiếu tin cậy Những chủ đề không thể được chấp nhận Những xáo trộn, lo âu của tổ chức Chương 8: Phản hồi Thông tin Nguyễn Hữu Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2