intTypePromotion=1

Phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C

Chia sẻ: Lan Qi Ren | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
62
lượt xem
2
download

Phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Các tiêu chí phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C

  1. PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÓM A, NHÓM B, NHÓM C Dự  án đầu tư  xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính   của dự  án gồm: Dự  án quan trọng quốc gia, dự  án nhóm A, dự  án nhóm B và dự  án  nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư  công và được quy định chi  tiết tại điều 5 Nghị  định số  59/2015/NĐ­CP. Các tiêu chí phân loại dự án đầu tư  xây  dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C như thế nào? Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kĩ thuật đầu  tư xây dựng gồm: Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới   15 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Dự án đầu tư xây dựng được phân loại tùy theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án  sử dụng vốn đầu tư nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự  án   sử dụng vốn khác.
  2.   Dự án đầu tư xây dựng nhóm A. Dự án thuộc nhóm A là những dự án có một trong những điều kiện sau:  Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh, quốc phòng mang tính chất bảo mật quốc   gia,có ý nghĩa chính trị­xã hội quan trong, thành lập và xây dựng hạ  tầng khu công   nghiệp mới – không kể mức vốn.  Các dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ không phụ thuộc quy mô đầu tư – không kể  mức vốn.  Các dự án: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, hóa chất, phân bón,  chế tạo  máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, tháo lắp ráp ô tô), xi măng, luyện kim, khai   thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay,  đường sắt, đường quốc lộ – có mức vốn trên 600 tỉ đổng.  Các dự  án: Thủy lợi, giao thông (ngoài điểm A­c), cấp thoát nước và công trình kĩ  thuật hạ  tầng; kĩ thuật điện; sản xuất thiết bị  thông tin, điện tử, tin học, hóa dược,   thiết bị  y tế, công trình cơ  khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông, BOT  trong nước, xây dựng khu nhà  ở; đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị  đã có   quy hoạch chi tiết được duyệt – có mức vốn trên 400 tỉ đồng.
  3.  Các dự án: hạ tầng kĩ thuật của khu đô thị mới; các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ,  thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng; sản   xuất nông, lâm, ngư  nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế  biến nông, lâm sản – có mức   vốn 300 tỷ đồng.  Các dự  án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho  tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự  án khác – có mức vốn   trên 200 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhóm B Dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những điều kiện sau đây:  Các dự  án: công nghiệp điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, chế  tạo máy, xi măng,   luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng   sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ –  có mức vốn đầu tư từ 30 đến 600 tỷ đồng.  Các dự  án: thủy lợi, giao thông (trừ  tại điểm B­a), cấp thoát nước và công trình kĩ   thuật hạ  tầng; kĩ thuật điện; sản xuất thiết bị  thông tin, điện tử, tin học, hóa dược,   thiết bị  y tế, công trình cơ  khí, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông; BOT trong  nước; xây dựng khu nhà  ở; trường phổ  thông, đường giao thông nội thị  thuộc các đô   thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt – có mức vốn từ 20 đến 400 tỷ đồng.  Các dự án: hạ tầng kĩ thuật của khu đô thị mới; các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ,  thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng; sản   xuất nông, lâm, ngư  nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế  biến nông, lâm sản – có mức   vốn từ 15 đến 300 tỷ đồng.  Các dự  án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho  tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác – có mức vốn từ  7 đến 200 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nhóm C. Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những điều kiện sau:
  4.  Các dự  án: công nghiệp điện, dầu khí, hóa chất, phân bón, chế  tạo máy, xi măng,   luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng   sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ  – có mức vốn đầu tư  dưới 30 tỷ  đồng. các  trường phổ thông nằm trong quy hoạch – không kể mức vốn.  Các dự  án: thủy lợi, giao thông (trừ  tại điểm C­a), cấp thoát nước và công trình kĩ   thuật hạ  tầng; kĩ thuật điện; sản xuất thiết bị  thông tin, điện tử, tin học, hóa dược,   thiết bị  y tế, công trình cơ  khí, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông; BOT trong  nước; xây dựng khu nhà  ở; trường phổ  thông, đường giao thông nội thị  thuộc các đô   thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt – có mức vốn dưới 20 tỷ đồng.  Các dự án: hạ tầng kĩ thuật của khu đô thị mới; các dự án: Công nghiệp nhẹ, sành sứ,  thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng; sản   xuất nông, lâm, ngư  nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế  biến nông, lâm sản – có mức   vốn dưới 15 tỷ đồng.  Các dự  án: y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho  tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự  án khác – có mức vốn   dưới 7 tỷ đồng. Ghi chú: Các dự  án nhóm A về  đường sắt, đường bộ  phải được phân đoạn theo chiều dài   đường, cấp đường, cầu theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Các dự  án xây dựng trụ  sở, nhà làm việc của cơ  quan nhà nước phải thực hiện theo   quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Dự  án nhóm A, nhóm B, nhóm C (trừ  các dự  án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế  kĩ  thuật) do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của  tổ  chức chính trị, tổ  chức chính trị  – xã hội quyết định đầu tư  do các cơ  quan chuyên   môn về  xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ  quản lí công trình xây dựng chuyên ngàng  chủ trì thẩm định các nội dưng quy định tại điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014.
  5. Trên đây là cách phân loại dự án đầu tư xây dựng nhóm A, nhóm B, nhóm C. Hi vọng   bài viết giúp ích cho bạn đọc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2