PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D

Chia sẻ: Nguyen Van Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
1.115
lượt xem
510
download

PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit Architecture. Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D

 1. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 1 Nguyễn Văn Thiệp REVIT ARCHITECTURE PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D Dùng cho phiên bản 2011-2012 Phần nâng cao Tập 1 Tập hợp các bài lý thuyết và thực hành nâng cao giành cho những người đã biết phần cơ bản HÀ NỘI 2011 Nguyễn Văn Thiệp
 2. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 2 Lời giới thiệu Tập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình Revit Architecture. Nội dung gồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng dụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác giả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản 2011 và cao hơn. Có thể có một số bài, phương án thực hiện có thể chưa phải là hay nhất, chỉ là ý tưởng, các bạn có thể nghiên cứu và tạo ra bằng các phương pháp khác hay hơn. Nếu có bài nào của các tác giả trên mạng (trong hoặc ngoài nước), nguồn gốc rõ ràng, qua đây tôi xin phép tác giả và đề rõ nguồn. Bài nào không rõ ràng, tôi xin phép được đề nguồn: sưu tầm trên mạng, mong các vị lượng thứ. Đây là Tập 1. Các tập tiếp theo sẽ được cập nhật và biên soạn. Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp. Email: onlineth3d@gmail.com. Web: http://th3d.forumotion.net, http://th3d.blogspot.com. Tel: 0904766850. VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH I-1 (Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp) Xác định vị trí công trình I-1.1 Để có được dữ liệu về khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý của công trình, chúng ta có thể xác định vị trí của công trình trên bản đồ thế giới. 1. Ra lệnh Manage  Location. Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục Location. 2. Tại Define Location by: chọn Internet Mapping Service (tất nhiên phải nối mạng). 3. Tại Project Address: gõ tên địa danh vào dòng dưới, gõ Enter. 4. Nếu tên vừa gõ không có trong dữ liệu, sẽ hiện ra các địa danh gần giống để chọn. 5. Địa danh được hiển thị theo tọa độ: Latitude: vĩ tuyến, Longitude: kinh tuyến như hình 6. dưới bên trái hoặc ký hiệu màu đỏ như hình dưới bên phải. Nguyễn Văn Thiệp
 3. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 3 Có thể cho vĩ độ, kinh độ cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc nhấn giữ biểu tượng và rê 7. chuột đến vị trí trên bản đồ. Nhấn OK, kết thúc lệnh. 8. Xác định hướng công trình I-1.2 Hướng của công trình giúp chúng ta khi render, tạo ánh sáng, bóng đổ phù hợp với thực địa dễ dàng thuyết phục khách hàng hơn. Khi tạo dự án mới, màn hình hiện khung nhìn mặt bằng Level 1 (cao độ 1) có bốn ký hiệu của bố hướng nhìn chính: East (Đông), North (Bắc), South (Nam), W est (Tây). Tại thanh Properties (đặc tính của khung nhìn), mục Orientation (hướng nhìn), được chọn mặc định là Project North (hướng Bắc của Dự án) có nghĩa là các hướng ở đây chỉ là so với hình vẽ của dự án, không phải là hướng ngoài thực địa. Chúng ta có thể dùng hướng mặc định này để thiết kế cũng được. Nguyễn Văn Thiệp
 4. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 4 Khi thiết kế, các đường vẽ ra thường căn chỉnh theo 2 phương thẳng đứng và nằm ngang trên màn hình do đó khi công trình của chúng ta không phải hướng Bắc-Nam hoặc Đông-Tây, việc thực hiện thiết kế sẽ gặp khó khăn. Chúng ta có thể xoay hướng thực địa để hướng công trình luôn theo ph ương thẳng đứng và nằm ngang của màn hình. Muốn các hướng này trở thành hướng ngoài thực địa, làm như sau: 1. Nhấn chọn True North tại mục Orientation trên thanh Properties. Ra lệnh Manage  Position  Rotate True North. 2. Nhấn chuột định hướng gốc như hình dưới. 3. Nguyễn Văn Thiệp
 5. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 5 Rê chuột định vị hướng mới (có thể gõ số để cho giá trị góc xoay, gõ Enter), nhấn 4. chuột. Hệ thống các hướng được xoay đi như hình dưới. 5. Bây giờ có thể thiết kế bình thường nhưng hướng nhà sẽ là Đông-Nam, Tây-Bắc, 6. Đông-Bắc hoặc Tây-Nam. Khi đã xoay hướng thực địa, chúng ta được các hướng và công trình như hình dưới. 7. Nguyễn Văn Thiệp
 6. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 6 Khi mở khung n hìn mặt bằng, nếu tại mục Orientation trên thanh Properties nhấn 8. chọn Project North chúng ta sẽ thấy công trình có hướng như hình dưới. Khi thiết kế luôn chọn True North để căn chỉnh theo hai phương thẳng đứng và nằm ngang. Các hướ ng nhìn mặt đứng mặc định theo các hướng East (Đông), West (Tây), South (Nam), North (Bắc). Nếu các hướng này là các hướng của công trình (Project North), không phải hướng thực địa (True North) như ph trên đã nói hoặc là hướng thực địa nhưng chúng ta không xoay ần hướng trên thực địa có thể dùng các mặt đứng theo các hướng này. Các tên này có thể thay đổi tuỳ ý. Nếu các hướng này là các hướng thực địa, đã bị xoay thì mặt đứng theo các hướng này không vuông góc với công trình. Chúng ta có thể tạo các hướng nhìn mặt đứng theo hướng tùy ý. Xem phần “Các khung nhìn trong dự án”. Tạo hướng nhìn mặt đứng cho công trình I-1.3 Ra lệnh View  Elevation  Elavation. 1. Nguyễn Văn Thiệp
 7. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 7 Nhấn chuột vào vị trí cần thiết để đặt ký hiệu. 2. Nhấn Modify hoặc Esc, kết thúc lệnh. 3. Nhấn vào ký hiệu, các nút kiểm soát hiện ra. 4. Nhấn đánh dấu vào ô vuông để xác định hướng nhìn phù hợp, xóa hướng nhìn cũ. 5. Nhấn trái chuột vào hình tam giác màu đen, phạm vi nhìn hiện ra. Nhấn vào mũi tên, 6. giữ và rê chuột để thay đổi phạm vi nhìn. Những đối tượng nào nằm ngoài phạm vi nhìn sẽ không hiển thị trên màn hình (xem phần “Các khung nhìn của Dự án ” trong 3 tập cơ bản). Nguyễn Văn Thiệp
 8. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 8 Các khung nhìn mặt đứng được đưa vào danh sách. 7. Đổi tên khung nhìn: 8. • Nhấn chuột mở khung nhìn cần đổi tên. Mặt đứng hiện ra. Chúng ta có thể quan sát thấy các lứi trục đã tạo. Có thể đặt tên theo các lưới trục phù hợp với qui tắc bản vẽ kỹ thuật kiến trúc. • Nhấn phải chuột vào tên khung nhìn, chọn Rename. Nguyễn Văn Thiệp
 9. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 9 Hộp thoại hiện ra. Gõ tên mới. • Nhấn OK. • Hết bài. TẠO DỰ ÁN MẪU – template I-2 (Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp) Khi chúng ta đã thiết lập được các tham số của Dự án phù hợp cho một công trình và có thể làm mẫu cho các Dự án tiếp theo, có thể lưu trữ nó thành tệp mẫu *.RTE. Có hai cách tạo Dự án mẫu: 1. Khởi động dự án với lựa chọn Template. • Khi ra ệnh New Project, h thoại hiện ra. Nhấn chọn phương án Project ộp l Template như hình dưới. Sau khi tạo các thiết lập cần thiết, ra lệnh Save. Hộp thoại hiện ra. Tại mục File of • Type hiện sẵn kiểu tệp *.rte. Nguyễn Văn Thiệp
 10. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 10 • Đặt tên tệp tại ô File name và nhấn Save. Mở tệp Dự án thiết kế. 2. • Khi ra lệnh New Project, hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn phương án Project như hình dưới. Sau khi tạo các thiết lập cần thiết, ra lệnh Save As. Hộp thoại hiện ra. Tại mụ c • File of Type chọn kiểu tệp *.rte. Nguyễn Văn Thiệp
 11. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 11 • Đặt tên tệp tại ô File name và nhấn Save. Việc sử dụng tệp mẫu đã được giới thiệu tại phần “Tạo Dự án mới”. Hết bài. CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẦN TỪ DỰ ÁN NÀY SANG I-3 DỰ ÁN KHÁC (Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp) Các tiêu chuẩn của Dự án gồm nhiều thiết lập và mẫu thư viện cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Để thiết lập những tiêu chuẩn này cũng mất nhiều thời gian, chúng ta có thể tận dụng công cụ chuyển tiếp Transfer Project Standards của Revit để nhập tiêu chuẩn từ dự án này sang Dự án khác. Lý thuyết chung I-3.1 Điều kiện ban đầu: Mở dự án nguồn và Dự án đích. 1. Chuyển khung nhìn hiện hành thành khung nhìn của Dự án đích. 2. Ra lệnh: Manage  Settings panel  Transfer Project Standards. Nguyễn Văn Thiệp
 12. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 12 Hộp thoại hiện ra. 3. Copy From: chọn tệp dự án đang mở, có thiết lập cần cho dự án đang làm. Nếu có hơn 4. hai dự án được mở thì nhấn mũi tên để chọn. Nếu chỉ có dự án gốc và dự án đích được mở thì tên mặc định tại ô này là dự án gốc. Nhấn chọn các mục cần chuyển vào. 5. • Check All: nút trợ gipus nhấn chọn tất cả các mục. • Check None: xóa dấu chọn tất cả các mục. Nhấn OK, quá trình chuyển giao diễn ra. Hộp thoại tiếp theo hiện ra. 6. Nội dung hộp thoại thông báo có một số kiểu thiết lập đã có (trùng tên) nhưng có sự 7. khác biệt (nội dung). Tại đây có thể chọn cách xử lý: • Nhấn nút Ovewrite: ghi đè lên. • Nhấn nút New Only: chỉ nhập những thiết lập mới. Kết quả các thiết lập được chuyển từ tệp gốc sang tệp chúng ta đang thiết kế. Nguyễn Văn Thiệp
 13. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 13 Ví dụ với hai Dự án Project - Project I-3.2 Đế minh họa cho phần lý thuyết và giúp các bạn hiểu cụ thể hơn công dụng của việc này tôi xin lấy ví dụ trình bày dưới đây. Chúng ta có tệp dự án “biet-thu-3”, có ký hiệu thư viện cao độ như hình dưới. Tệp dự án “nhap1” chỉ có ký hiệu cao độ mặc định. Chúng ta muốn có ký hiệu như tệp “ biet-thu-3” nhưng không có ệp thư viện và không t muốn tạo tệp thư viện (tiết kiệm thời gian), chúng ta dùng công cụ Transfer Project Standards như trên. Nguyễn Văn Thiệp
 14. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 14 Mở tệp “biet-thu-3” . 1. Mở tệp “nhap1”. 2. Kích hoạt khung nhìn mặt đứng của tệp “nhap1”. 3. Ra lệnh Transfer Project Standards. 4. Tại hộp thoại Select Items To Copy, nhấn đánh dấu Level Types. Nếu không biết nó 5. nằm ở đâu, có thể chọn tất cả các mục. Nhấn OK. 6. Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn New Only. Quá trình chuyn giao diễn ra thành ể 7. công. Nguyễn Văn Thiệp
 15. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 15 Khi thay đổi mẫu ký hiệu, chúng ta có mẫu như ở tệp “biet-thu-3”. 8. Kết quả như hình dưới. 9. I-3.2.1 Chuyển đổi từ Dự án sang tệp Thư viện Project – Family Trong phần này tôi lấy ví dụ mà mọi người cũng đang cần đó là vật liệu – Material trong Family. Trong Dự án, các mẫu vật liệu rất đầy đủ như hình dưới. Nguyễn Văn Thiệp
 16. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 16 Nhưng trong Family rất nghèo nàn. Nguyễn Văn Thiệp
 17. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 17 Chúng ta cũng tiến hành chuyển các mẫu vật liệu từ tệp dự án vào tệp Family. Mở tệp dự án bất kỳ hoặc tệp đã tạo thêm nhiều mẫu vật liệu mới ngoài các mẫu mặc 1. định ví dụ “nhap1”. Mở tệp thư viện đang thiết kế ví dụ “cot”. 2. Kích hoạt khung nhìn của tệp “cot”. 3. Ra lệnh Transfer Project Standards. 4. Tại hộp thoại Select Items To Copy, nhấn đánh dấu Material. Nhấn OK. 5. Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn New Only. Quá trình chuyn giao diễn ra thành ể 6. công. Nguyễn Văn Thiệp
 18. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 18 Khi chọn vật liệu tại tệp Family, chúng ta có đủ như ở Project. 7. Hết bài. DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG REVIT TỪ BẢN VẼ I-4 ACAD HOÀN CHỈNH (Tác giả: Nguyễn Văn Thiệp) NHẬP BẢN VẼ TỪ AUTOCAD I-4.1 Chúng ta sử dụng các bản vẽ AutoCAD 2D trong các trường hợp sau: 1. Dùng các bản vẽ AutoCAD 2D để làm cơ sở thiết kế các mô hình 3D trong Revit. 2. Dùng các b vẽ AutoCAD 2D làm các hình v mô tả trong khung nhìn chi tiết – ản ẽ Detailing View. I-4.1.1 Chuẩn bị bản vẽ AutoCAD Trong AutocAD, một bản vẽ (file) có thể chứa nhiều khung nhìn, có thể cả mặt đứng, mặt bằng, bản vẽ chi tiết. Muốn sử dụng các bản này để đưa vào trong Revit, chúng ta phải tách mỗi khung nhìn (tờ giấy) thành một tệp riêng. Ví dụ, trong hình dưới là các bản vẽ trong AutoCAD. Nguyễn Văn Thiệp
 19. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 19 Muốn lấy hình trích để đưa vào khung nhìn Detailing View trong Revit, phải làm như sau: Mở bản vẽ AutoCAD. 1. Dùng lệnh Edit  Copy (Ctrl+C). 2. Nhấn chọn các đối tượng cần xuất thành tệp mới. 3. Nguyễn Văn Thiệp
 20. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao 20 Ra lệnh New – tạo bản vẽ mới. 4. Ra lệnh Edit  Paste (Ctrl+V). 5. Dán hình vừa copy vào, chọn điểm đặt là 0,0. Kết quả như hình dưới. 6. Ra lệnh Save, lưu trữ bản vẽ. 7. Đối với các bản vẽ mặt bằng tầng, mặt đứng cũng làm tương tự. 8. Nguyễn Văn Thiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản