intTypePromotion=3

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUY DỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: Huynh Vu Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
1.102
lượt xem
492
download

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUY DỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu một số thông tư,nghị định Về tiền lương của Chính phủ; Giới thiệu nghị Định 110/2008/NĐCP Quy định mức tiền Lương tối thiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUY DỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA CHÍNH PHỦ

 1. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA CHÍNH PHỦ Nhóm 27
 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ GVHD Danh sách nhóm Bùi Thị Kim Thanh • Nguyễn Chí Công 4073498 • Võ Tấn Lực 4073512 • Huỳnh Vũ Phương 4073525
 3. Nội dung báo cáo A. Chính sách về tiền lương của Chính phủ B. Tác động của chính sách C. Kết luận và giải pháp
 4. A. CHÍNH SÁCH VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ Giới thiệu một số Giới thiệu nghị thông tư,nghị định Định 110/2008/NĐCP Về tiền lương của Quy định mức tiền Chính phủ Lương tối thiểu
 5. Giới thiệu một số thông tư,nghị định về cs tiền lương của Chính phủ  Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước  Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
 6. Giới thiệu một số thông tư,nghị định về cs tiền lương của Chính phủ  Thông tư liên tịch 84/2006/TTLT-BTC-BNV ban hành 15/9/2006 Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV ngày 19/12/2005của Bộ trưởng Bộ Nội v ụ  Nghị định 110/2007/NĐ-CP ban hành ngày 26/6/2007 về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước  Nghị định 141/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05/9/2007 của Chính Phủ Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
 7. Giới thiệu một số thông tư,nghị định về cs tiền lương của Chính phủ  Nghị định 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định  Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP
 8. Giới thiệu một số thông tư,nghị định về cs tiền lương của Chính phủ  Nghị định 110/2008/NĐ-CP ban hành ngày 10/10/2008 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.  Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
 9. A. CHÍNH SÁCH VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ Giới thiệu một số Giới thiệu nghị thông tư,nghị định Định 110/2008/NĐCP Về tiền lương của Quy định mức tiền Chính phủ Lương tối thiểu
 10. Nghị định 110/2008/NĐ-CP ban hành ngày 10/10/2008 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
 11. B.TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC MẶT TRÁI
 12. B.TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 1.TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC Đảm bảo đời sống cho người lao động Kích cầu tiêu dùng, góp phần chống suy giảm kinh tế
 13. B.TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 1.TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC Thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức lương tối thiểu giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước Góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp
 14. B. Tác động của chính sách(tt) 2. Mặt trái của chính sách Tăng lương Tăng chi phí tăng giá cả Tăng chi Ngân của các ngoài thị trường sách nhà nước doanh nghiệp
 15. B. Tác động của chính sách(tt) 2. Mặt trái của chính sách  Chi phí của các doanh nghiệp tăng làm cho khả năng canh tranh cua doanh nghiệp khó khăn
 16. B. Tác động của chính sách(tt) 2. Mặt trái của chính sách - Chỉ số giá tiêu dùng tăng Tương quan giữa tiền lương và giá vàng qua một số năm
 17. Chỉ số giá tiêu dùng năm 2009
 18. B. Tác động của chính sách(tt) 2. Mặt trái của chính sách - Tăng chi ngân sách nhà nước Theo công bố của Quốc Hội: mức bội chi ngân sách được đề nghị là 8% GDP cho năm 2009, trong khi tăng trưởng dự đoán không hơn 6%.
 19. C. Kết luận và giải pháp 1. Kết luận  Mặc dù đã qua bốn lần cải cách, nhưng đến nay chính sách tiền lương nước ta vẫn còn nhiều bất cập. VD lao động trình độ cao bị trả lương thấp hơn giá thị trường.  vấn đề mức lương tối thiểu thấp và phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp
 20. C. Kết luận và giải pháp 2. Giải pháp Nhà nước không nên công bố quá sớm việc tăng lương. Siết chặt công tác quản lý thị trường. Cần phải xem xét lại thang bảng lương và phụ cấp của chế độ tiền lương nước ta, không chỉ đối với khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang mà cả khu vực sản xuất kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản