intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích đoạn code WPI của Windows XP PuntO

Chia sẻ: Tuan Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

172
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích đoạn code WPI của Windows XP PuntO Có thể bạn chưa biết. Để cài đặt phần mềm tự động cho Windows XP thì ta có thể sử dụng đc 4 chương trình cài đặt phần mềm tự động, trong đó WPI tỏ ra nổi trội hơn với giao diện đẹp mà không quá khó khăn để đọc và hiểu code của nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích đoạn code WPI của Windows XP PuntO

  1. Phân tích đoạn code WPI của Windows XP PuntO Có thể bạn chưa biết. Để cài đặt phần mềm tự động cho Windows XP thì ta có thể sử dụng đc 4 chương trình cài đặt phần mềm tự động, trong đó WPI tỏ ra nổi trội hơn với giao diện đẹp mà không quá khó khăn để đọc và hiểu code của nó. Mình sẽ phân tích một số đoạn code của WPI trong Windows XP PuntO. prog[pn]=['ADAWARE 1.06'] uid[pn]=['ADAWARE106'] ordr[pn]=[20] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\AdAware1.06\\aawsepro.exe /S'] cmd2[pn]=['taskkill /IM Adaware.exe /F'] cmd3[pn]=['taskkill /IM hh.exe /F'] cmd4[pn]=['taskkill /IM Ad-Aware.exe /F'] cat[pn]=['Utilities'] Nhìn vào cmd1 ta sẽ thấy đây là các đoạn mã gọi và cài đặt phần mềm ADAWARE. cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\AdAware1.06\\aawsepro.exe /S'] Ý nghĩa: Cài đặt AdAware1.06 từ file aawsepro.exe nằm trong thư mục INSTALL\\AdAware1.06. /S: ý nghĩa là SILENT tức là im lặng. Điều này có ý nghĩa là khi aawsepro.exe /S sẽ đc cài đặt trong im lặng, người dùng sẽ không phải click chuột để bấm Next. Cũng có thể hiểu như với /S thì AdAware1.06 sẽ đc cài đặt trong âm thầm, lặng lẽ và cài đặt với thông số mặc định của người viết ra AdAware1.06. Vì vậy nên nhất thiết là cài đặt Windows trên phân vùng C. Code: cmd2[pn]=['taskkill /IM Adaware.exe /F'] cmd3[pn]=['taskkill /IM hh.exe /F'] cmd4[pn]=['taskkill /IM Ad-Aware.exe /F'] Sau khi cài xong AdAware thì AdAware sẽ tự động chạy, để tắt hay giết AdAware thì ta cần phải biết rằng AdAware sẽ lôi kéo những file nào. 'taskkill /IM /F' - đây là dòng lệnh giết chết 3 file Adaware.exe, hh.exe, Ad-Aware.exe của AdAware1.06. Tại sao lại phải tắt? Bởi vì nếu không tắt thì các chương trình trên sau khi đc cài đặt nó sẽ chạy và tùy theo công dụng của phần mềm mà nó sẽ làm. Như AdAware1.06 này nó sẽ quét toàn bộ đĩa cứng để tìm Virut,... Và điều này là không thể đc vì nó sẽ quét ko biết đến bao giờ mới xong, điều này còn ảnh hưởng đến việc cài đặt phần mềm của chúng ta, nên ta phải tắt nó. Code: cat[pn]=['Utilities'] Đc hiểu là công dụng của phần mềm hoặc là một cách phân loại. prog[pn]=['UltraISO Media Edition v7.6']
  2. uid[pn]=['ULTRAISOMEDIAEDITIONV76'] ordr[pn]=[65] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\uiso7_me.exe /VERYSILENT /SP-'] cmd2[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\UltraIso.reg'] cat[pn]=['Utilities'] Code: cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\uiso7_me.exe /VERYSILENT /SP-'] /VERYSILENT /SP- đây là khóa Silent switches, một thông số rất quan trọng, quyết định có cài đặt phần mềm UltraISO thành công hay không thành công chính là ở khóa này. Code: cmd2[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\UltraIso.reg'] Nhập file UltraIso.reg vào Regedit của Windows. File này là file đăng ký hay là file chứa Cdkey, Username,... prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] uid[pn]=['Cleanup'] ordr[pn]=[160] cmd1[pn]=['taskkill /IM amp.exe /F'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\WIN.EXE'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\drClean.CMD'] cmd4[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\Clean.CMD'] dflt[pn]=['yes'] Code: cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\drClean.CMD'] cmd4[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\Clean.CMD'] Đây là hai dòng lệnh có tác dụng xóa các file tạm. Các file này chính là tất cả các phần mềm có trong thư mục INSTALL nằm ở thư mục gốc, có nghĩa là ở C:\INSTALL. Code: dflt[pn]=['yes'] Đc hiểu là đây là lựa chọn ngầm định. Vậy với các dòng lệnh batch trên thì sau khi cài đặt xong phần mềm thì các lệnh nằm trong drClean.CMD, Clean.CMD sẽ đc thi hành là xóa tất cả các file và thư mục nằm ở systemdrive\INSTALL hay C:\INSTALL. drClean.CMD hình như là Driver Clear.cmd. Xóa tất cả các Driver nằm trong thư mục C:\D ( systemdrive\D ) Thật ra trên đây chỉ là một phần trong các dòng lệnh của Windows XP PuntO, khi bạn sử dụng đến WPI thì bạn sẽ gặp rất nhiều các tham số, dòng lệnh khác nhau. Mình viết ở đây
  3. chỉ là viết theo ý hiểu của mình. Nếu có sai sót gì thì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Anh ngữ mình kém lắm nên có thể dich sai. Quyanhnguyen(UDS) @quyanhnguyen: 1. Cảm ơn vì 1 bài phân tích tuyệt vời. 2. Bạn vẫn chưa giải thích ở cả 2 ví dụ trên: Quote: prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] uid[pn]=['Cleanup'] ordr[pn]=[160] và Quote: prog[pn]=['ADAWARE 1.06'] uid[pn]=['ADAWARE106'] ordr[pn]=[20] - Ở cả 2 đoạn trích dẫn, bạn không hề giải thích uid[pn] & ord[pn] là gì. Lấy thì dụ ở đoạn trích dẫn 1: tại sao uid[pn] như vậy ? Còn ordr[pn] thì sao ? Tại sao lại là 160 (ở trích dẫn 1) hay uid[pn] (ở trích dẫn 2), do đâu mà có những con số này, nó có tầm ảnh hưởng như thế nào, sửa nó liệu có chuyện gì xảy ra không ? v.v... - Đồng ý với bạn, những câu hỏi mà mình đặt ra ở trên không phải là vấn đề chính (cái mà 1 người làm UXPCD nên quan tâm), nhưng không làm thì thôi, làm thì làm cho tới bến (phải hiểu vấn đề 1 cách ngọn ngành, rành rọt). Thân mến ! zeroman_ltk(UDS) giải thích thêm về một số tham số: Code: prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] prog ở đây có thể là Program Name - tức tên chương trình sẽ đc hiển thị trong menu để người dùng có thể biết và lựa chọn. Code: uid[pn]=['Cleanup'] uid hình như là Unique ID. Đoạn này chỉ là viết lại của prog, mình đã thử nhưng không thấy uid có tác dụng gì cả. Code:
  4. ordr[pn]=[160] không biết giải thích thế nào, cũng có thể gọi nó là số thứ tự. bạn có thể bỏ trống. Code: cat[pn]=['Utilities'] cat ở đây là Category Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong thư mục Manual của WPI. Mình không giỏi Tiếng Anh nên có gì sai sót thì bỏ qua nhé. Đây là toàn bộ dòng lệnh của WPI trong Windows XP Punto Code: prog[pn]=['ADAWARE 1.06'] uid[pn]=['QADAWARE106'] ordr[pn]=[20] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\AdAware1.06\\aawsepro.exe /S'] cmd2[pn]=['taskkill /IM Adaware.exe /F'] cmd3[pn]=['taskkill /IM hh.exe /F'] cmd4[pn]=['taskkill /IM Ad-Aware.exe /F'] cat[pn]=['Utilities'] pn++ prog[pn]=['BS Player Final'] uid[pn]=['BSPLAYERFINAL'] ordr[pn]=[155] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\bsplayer.exe /S'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Multimedia'] pn++ prog[pn]=['CREATIVE SOUNDBLASTER LIVE 1.5'] uid[pn]=['CREATIVESOUNDBLASTERLIVE1'] ordr[pn]=[10] cmd1[pn]=['c:\\WINDOWS\\DRIVER\\MyDrivers.exe /s'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Driver'] pn++ prog[pn]=['Cleaning Temp Files'] uid[pn]=['Cleanup'] ordr[pn]=[160]
  5. cmd1[pn]=['taskkill /IM amp.exe /F'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\WIN.EXE'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\drClean.CMD'] cmd4[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\Clean.CMD'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['XP PuntO Important source'] pn++ prog[pn]=['FireFox 1.5.1'] uid[pn]=['FIREFOX151'] ordr[pn]=[30] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\firefox1501.exe'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Flash Player 8.0'] uid[pn]=['Flash'] ordr[pn]=[35] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\FlashPlayer8.exe'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['FlashGet 1.7.1'] uid[pn]=['Flashget'] ordr[pn]=[40] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\FLASHGET_1.7.1\\fgf171.EXE /s'] cmd2[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\FLASHGET_1.7.1\\REG.REG'] cmd3[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\FLASHGET_1.7.1\\FlashGetRegTweak.REG'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Google Toolbar'] uid[pn]=['GOOGLETOOLBAR'] ordr[pn]=[45] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\GoogleToolbar.exe /q'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['INTERNET DOWNLOAD MANAGER 5.2 b4']
  6. uid[pn]=['INTERNETDOWNLOADMANAGER52'] ordr[pn]=[50] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\IDM.exe'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\IDMan.exe'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\idmmbc.exe'] cmd4[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\Internet.exe'] cmd5[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\RegKey.reg'] cmd6[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\IDM\\IDMREG'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Klite Codec 1.5.2.0'] uid[pn]=['KLITECODEC'] ordr[pn]=[25] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\klmcodec.exe /SILENT'] pn++ prog[pn]=['MSN PLUS 362'] uid[pn]=['MSNPLUS362'] ordr[pn]=[55] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\MsgPlus-362.exe /SilentInstallNoSponsor'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Opera v8.52 build 7721 New!'] uid[pn]=['OPERA'] ordr[pn]=[60] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\ow32enen852.EXE /S'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ prog[pn]=['Realtalk 97'] uid[pn]=['REALTALK97'] ordr[pn]=[150] cmd1[pn]=['c:\\windows\\Driver\\realtalk.exe /S'] dflt[pn]=['yes'] pn++ prog[pn]=['UltraISO Media Edition v7.6']
  7. uid[pn]=['ULTRAISOMEDIAEDITIONV76'] ordr[pn]=[65] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\uiso7_me.exe /VERYSILENT /SP-'] cmd2[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\UltraISOME\\UltraIso.reg'] cat[pn]=['Utilities'] pn++ prog[pn]=['Winamp 5.2'] uid[pn]=['WINAMP520427'] ordr[pn]=[5] cmd1[pn]=['REGEDIT /S %systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\winamp.reg'] cmd2[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\WINAMP.sfx.exe'] cmd3[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\winamp\\ANUNAKI110.exe'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Multimedia'] pn++ prog[pn]=['Yahoo Messenger 7.0'] uid[pn]=['Yahoo7'] ordr[pn]=[75] cmd1[pn]=['%systemdrive%\\INSTALL\\YMSGR7US.EXE /S'] cmd2[pn]=['taskkill /IM ypager.exe /F'] dflt[pn]=['yes'] cat[pn]=['Internet'] pn++ CLEAN.cmd Code: CLS @echo off ECHO. ECHO Deleting Temp Installation Files... RD /S /Q c:\install DRCLEAN.cmd Code: CLS @echo off ECHO. ECHO Thank u 4 choosing XP PuntO please wait don't close it...
  8. RD /S /Q c:\D Quyanhnguyen(UDS)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2