intTypePromotion=1

Phân tích nhân vật Mị

Chia sẻ: Abcdef_41 Abcdef_41 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
248
lượt xem
17
download

Phân tích nhân vật Mị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân tích nhân vật mị', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích nhân vật Mị

  1. Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ Gợi ý phân tích nhân v ật Mị Giới thiệu nhân vật: Ngay t ừ những dòng đâu tiên, ngư ời đọc đã buộc phải chú ý t ới hình ảnh người con gái "ngồi quay s ợi gai bên t ảng đá trư ớc cửa, cạnh tàu ng ựa" và "lúc nào c ũng vậy, dù quay s ợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi c õng n ước dưới khe su ối lên, cô ấy cũng cúi m ặt, mặt buồn rười rượi". Cách vào truy ện ấy gây ấn tượng nhờ tác giả đã tạo ra nh ững đối nghịch: + Một cô gái l ẻ loi, âm th ầm gần như lẫn vào các v ật vô tri: cái quay s ợi, tảng đá , tầu ngựa trong khung c ảnh đông đúc, t ấp nập của gia đ ình th ống lí Pá Tra. + Cô gái ấy là con dâu c ủa một gia đ ình quyền thế, giàu có , "nhiều nương, nhi ều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng" nhưng sao lúc nào c ũng "cúi m ặt" nhẫn nhục và "mặt buồn rười rượi". Đây là th ủ pháp nh ằm tạo tình hu ống: có vấn đề trong lối kể chuyện truyền thống giúp tác gi ả mở lối dẫn người đọc cùng tham gia hành trình tìm hi ểu những bí ẩn của số phận nhân v ật. Phần tiếp theo c ủa đoạn trích kể về số phận éo le và nh ững phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Mị. Chú ý vào hai nét chính: Cô M ị với cuộc đời cực nhục, khổ đau và cô Mi v ới sức sống tiềm tàng dẫn tới sự phản kháng mãnh li ệt, táo bạo. + Vì món n ợ truyền kiếp khiến Mị trở thành con dâu g ạt nợ cho nhà th ống lí Pá Tra. Khái niệm con dâu g ạt nợ : Con dâu g ạt nợ thì bề ngoài là con dâu nhưng th ực chất bên trong là con nợ. Điều cực nhục và kh ổ đau của số phận nhân vật đó là: m ột con nợ thông thư ờng dù khốn khổ vẫn còn hi v ọng m ột ngày nào đó thoát kh ỏi thân ph ận con n ợ khi đã thanh toán đầy đủ cho chủ nợ. Phương th ức thanh toán có th ể bằng tiền, bằng vật chất, bằng số ngày công làm vi ệc cho ch ủ nợ… Oái ăm thay , Mị là con nợ nhưng M ị cũng lại là con dâu. Là con dâu, linh h ồn Mị đã bị đem trình ma nhà th ống lí rồi, Mị không th ể chạy đâu cho thoát! M ị sẽ phải kéo lê cái thân ph ận khốn khổ của mình cho đến bao giờ? Cho đến tàn đ ời! Thực ra, cái nguy cơ b ị biến thành m ột thứ con n ợ chung thân M ị đã linh cảm từ trước. Cô đã ngh ĩ cách cứu mình (th ực chất là cứu tình yêu c ủa mình) và tr ả món nợ của gia đ ình bằng cách đề nghị cha để cô "đi làm nương"; cô đ ã van xin cha: " đừng bán con cho nhà giàu". Nhưng sự thông minh c ủa một cô gái mới lớn không th ắng được hoàn c ảnh và mưu chư ớc thâm độc của cha con th ống lí. M ị bị tròng hai th ứ dây trói là làm con n ợ (bắt buộc) và làm con dâu (ép bu ộc) vì cha con th ống lí Pá Tra đ ã muốn như th ế. Phải sống với kẻ mà mình không yêu là n ỗi khổ và nỗi đau của Mị. Có đến mấy tháng tr ời, đêm nào M ị cũng khóc. R ồi không th ể chịu đựng hơn đư ợc nữa, Mị tính chuy ện ăn là ngón để tìm sự giải thoát: Ngư ời con gái hi ếu thảo ấy, trước khi ch ết về lạy cha mà c ũng để xin cha cho mình được chết. Mấy lời thống thiết của người cha già ch ịu nhiều khổ não trong đời Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  2. Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ đã khiến Mị không th ể nghĩ cho n ỗi buồn của riêng bản thân M ị. Cô quay tr ớ lại nhà th ống lí. Từ đấy, Mị chấp nhận cảnh ngộ sống "lùi l ũi nh ư con rùa nuôi trong xó c ửa". Âm th ầm như một cái bóng là cách s ống mà Mị lựa chọn, cho dù, đó là m ột sự lựa chọn chống lại bản tính yêu đời của cô gái m ột thời xinh đ ẹp và tài hoa. Tác gi ả cắt ngh ĩa: "Ở lâu trong cái kh ổ, Mị quen kh ổ rồi" để minh gi ải tình tr ạng bị đày đoạ đến mức bị tê liệt về tinh th ần và dẫn tời tiếng thở dài buông xuôi phó m ặc cho hoàn c ảnh của nhân vật: "Bây gi ờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình c ũng là con ng ựa, là con ng ựa phải đổi ở cái tàu ng ựa nhà này đ ến ở cái tàu ng ựa nhà khác, ng ựa chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi". Bị biến thành một thứ công cụ lao động là n ỗi cực nhục mà nhân v ật phải chấp nhận và chịu đựng. Nhưng sự ê chề của kiếp sống chưa d ừng lại ở đó, Mị còn ph ải chịu nỗi khổ đau về tinh thần triền miên. Căn bu ồng của người phụ nữ Mông thông thư ờng là nơi h ọ được hưởng chút hạnh phúc ít ỏi của thân ph ận làm ngư ời, từ làm con, đ ến làm dâu r ồi làm mẹ. Căn bu ồng của Mị ở nhà thống lí ch ỉ là một thứ ngục thất giam c ầm một tù nhân: " Ở cái buồng Mị nằm, kín mít, có m ột chiếc cửa sổ một lỗ vuông b ằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không bi ết là sương hay là n ắng". Người con gái làm dâu g ạt nợ ấy bị đày đoạ bởi lao đ ộng kh ổ sai ở nhà th ống lí, lẽ cố nhiên là rất cực nhục, nhưng m ột sự câu lưu v ĩnh viễn về tinh thần mới thực sự đáng sợ. Nó sẽ làm cho cô s ống mà như đã chết hay nói chính xác hơn là nó bu ộc cô phải chấp nhận tồn tại với trạng thái g ần như đã chết trong lúc đang s ống. Cô có th ể thoát ra khỏi tình th ế tuyệt vọng ấy không, khi cô đ ã mất tri giác v ề cuộc sống? + Vẻ đẹp trong tính cách nhân v ật Mị với sức sống tiềm tàng d ẫn tới sức phản kháng mãnh liệt, táo bạo: mùa đông năm ấy gió và rét d ữ dội nhưng mùa xuân v ẫn cứ đến, và con người, dù kh ổ nghèo cơ c ực đến mấy vẫn lại theo quy lu ật của tự nhiên mà r ủ nhau đi chơi trong niềm vui sống có ph ần hoang dã v à tự do của người Mông. Hãy th ử phân tích ph ần ca từ của tiếng sáo: “Mày có con trai con gái r ồi. Mày đi làm nương. Ta chưa có con trai con gái. Ta đi t ìm người yêu.”. Ngôn từ giản dị, mộc mạc vậy mà hàm ch ứa cái lẽ sống phóng khoáng, t ự do của con ngư ời. Lẽ phải đơn sơ ấy, qua ti ếng sáo, đ ã vọng vào tâm h ồn cô gái có một thời từng th ổi sáo rất hay. - Diễn biến tâm lí nhân v ật Mị trong đêm uống rượu đón xuân v ề, khi nghe ti ếng sáo g ọi bạn, khi niềm khao khát s ống trở lại, khi b ị A Sử trói đứng, khi ch ứng kiến tình cảnh của A Phủ cho tới khi cầm đao c ắt dây trói c ứu người bạn cùng cảnh ngộ và quyết định bỏ trốn khỏi Hồng Ngài... Sự hồi sinh của tâm h ồn nhân v ật được tác giả miêu tả tinh tế, phù h ợp với tính cách c ủa người con gái ấy. Tuy nhiên, c ần chú ý vi ệc nhà văn s ử dụng khá nhi ều những yếu tố bên ngoài tác đ ộng vào nhân v ật, được miêu t ả rất tự nhiên như: khung c ảnh mùa xuân, ti ếng sáo g ọi bạn tình, bữa rượu cúng ma đón năm m ới... Tất cả đã hoá thành những lực tác đ ộng âm th ầm đánh th ức nỗi căm ghét b ất công và tàn b ạo cùng ý th ức phản Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
  3. Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ kháng lại cường quyền, đánh th ức cả niềm khao khát m ột cuộc sống tự do, hoang dã và hồn nhiên v ẫn được bảo lưu đâu đó trong dòng máu truy ền lại từ lối sống của tổ tiên du mục xa xưa, làm s ống dậy cái sức sống ẩn tàng trong cơ th ể trẻ trung và tâm h ồn vốn ham sống của Mị. - Hành đ ộng của nhân vật Mị xuất phát t ừ những thôi thúc c ủa nội tâm : + Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát trong m ột trạng thái th ật khác thư ờng. Rượu làm cơ thể và đầu óc M ị say, nhưng tâm h ồn cô thì t ừ phút ấy, đã tỉnh lại sau bao tháng ngày câm nín, m ụ mị vì sự dày đoạ. Cái cách u ống ừng ực như th ế, khiến người ta ngh ĩ: như thể cô đang u ống đắng cay c ủa cái ph ần đời đã qua, nh ư thể cô đang u ống cái khao khát c ủa phần đời chưa tới. + Lòng M ị đã phơi phới trở lại và cái ý ngh ĩ lạ lùng mà r ất chân th ực: "Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, M ị sẽ ăn cho ch ết ngay, ch ứ không bu ồn nhớ lại nữa". Ngh ịch lí trên cho thấy: khi ni ềm khao khát s ống hồi sinh, tự nó bỗng trở thành m ột mãnh l ực không ng ờ, xung đ ột gay gắt, quyết một mất một còn với cái trạng thái vô ngh ĩa lí của thực tại. Sở trường phân tích tâm lí cho phép ngòi bút tác gi ả lách sâu vào những bí m ật của đời sống nội tâm, phát hi ện nét đẹp và nét riêng c ủa tính cách. + Mị xắn mỡ bỏ vào đĩa đèn cho căn bu ồng sáng lên, M ị mặc áo váy m ới để chuẩn bị đi chơi. Mị với những kí ức tươi dẹp thời thanh xuân quên c ả cảnh mình đang b ị trói... + Mị vẫn ra ngồi sưởi lửa bên cạnh A Phủ, bất chấp việc bị A Sử đạp ngã xu ống đất. + Mị cắt dây trói c ứu A Phủ và cùng A Ph ủ trốn khỏi Hồng Ngài Khi sức sống tiềm tàng trong tâm h ồn nhân vật được hồi sinh, nó s ẽ là ngọn lửa không th ể dập tắt. Nó tất yếu chuy ển hoá thành hành đ ộng phản kháng táo b ạo ở những nạn nhân của giai cấp thống trị, chính h ọ sẽ đứng lên ch ống lại cường quyền áp b ức, chống lai m ọi sự chà đạp, lăng nh ục, vật hoá con ngư ời để cứu lấy cuộc đời mình. Sưu tầm và biên so ạn Biên tập viên: Trần Hải Tú www.hoc360.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2