intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn tàu 5.500DWT, chương 8

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

183
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lắp ráp và hàn phân đoạn 2101 & 2201: a) Chuẩn bị : - Xác định đường nước KN 4000, đường boong chính lên bệ lắp ráp. - Xác định vị trí sườn KN của các phân đoạn mạn lên bệ lắp ráp. b) Lắp ráp phân đoạn 2101 và 2201 lên bệ lắp ráp: Lắp ráp 2101: Cẩu phân đoạn 2101 vào vị trí tương đối của nó trên bệ lắp ráp, lấy mạn trong làm chuẩn, điều chỉnh:  Đường nước KN 4000, đường boong chính trùng ĐN4000, đường boong chính đã xác định trên bệ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn tàu 5.500DWT, chương 8

  1. Chương 8: Lắp ráp và hàn các phân đoạn mạn 1) Lắp ráp và hàn phân đoạn 2101 & 2201: a) Chuẩn bị : - Xác định đường nước KN 4000, đường boong chính lên bệ lắp ráp. - Xác định vị trí sườn KN của các phân đoạn mạn lên bệ lắp ráp. b) Lắp ráp phân đoạn 2101 và 2201 lên bệ lắp ráp:  Lắp ráp 2101: Cẩu phân đoạn 2101 vào vị trí tương đối của nó trên bệ lắp ráp, lấy mạn trong làm chuẩn, điều chỉnh:  Đường nước KN 4000, đường boong chính trùng ĐN4000, đường boong chính đã xác định trên bệ.  Sườn KN trên phân đoạn trùng sườn KN đã xác định trên bệ.  Lắp ráp 2201: - Cẩu phân đoạn 2201 vào vị trí tương đối của nó trên bệ lắp ráp, cách phân đoạn 2101 từ 50 ÷ 100 mm, điều chỉnh tương tự 2101. - Kiểm tra rà cắt lượng dư đầu phân đoạn 2201, vát mép theo bản vẽ kết cấu phân đoạn 2101, làm vệ sinh mối nối.
  2. - Kéo sát phân đoạn 2201 vào 2101, điều chỉnh chính xác vị trí 2201 hàn đính kết cấu, cố định mép tôn hai phân đoạn bằng mã răng lược. Hình 2.8: Lắp ráp phân đoạn mạn M1T 1- Phân đoạn mạn 2201 2- Phân đoạn mạn 2101  Kiểm tra lắp ráp: - Thành phần kiểm tra: Tổ trưởng đơn vị thi công, KTV xưởng, KTV Phòng điều độ, Đăng kiểm, chủ tàu - Nội dung kiểm tra:  Độ sai lệch đường nước KN phân đoạn so với đường nước KN trên bệ: ± 3 mm  Độ sai lệch sườn KN của phân đoạn so với sườn KN trên bệ: ± 3 mm  Độ sai lệch vị trí sườn tại vị trí phân đoạn: ± 5 mm
  3.  Độ sai lệch giữa các đầu cơ cấu dọc đấu với nhau: ± 5 mm  Độ chênh mép tôn tấm: ≤ 2 mm c) Hàn phân đoạn 2101 và 2201:  Hàn: - Hàn cơ cấu với cơ cấu: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 - BW, 135 - BW - D40. - Hàn cơ cấu với tôn mạn: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 - FW. - Hàn tôn mạn trong với tôn mạn trong: Áp dụng các quy trình hàn bán tự động 135 - BW – mb. - Hàn tôn mạn ngoài với tôn mạn ngoài: Áp dụng quy trình hàn phối hợp bán tự động và tự động 135 & 12 – BW - mb.  Kiểm tra hàn: Theo quy trình kiểm tra hàn. 2) Lắp ráp và hàn phân đoạn boong cầu dẫn, thanh quay dọc miệng hầm hàng vào phân đoạn mạn thành phân đoạn mạn M1:  Chuẩn bị: - Xác định đường nước KN 9000 và đường mép boong cầu dẫn lên bệ - Dựng cột mốc nhằm xác định chiều cao mép boong cầu dẫn tính từ tôn mạn trong.
  4.  Lắp ráp: Cẩu phân đoạn boong cầu dẫn vào vị trí của nó trên phân đoạn mạn, cách phân đoạn mạn từ 50 ÷ 100 mm, điều chỉnh: Hình 2.9: Lắp ráp phân đoạn mạn M1P 1- Phân đoạn 2202 3- Phân đoạn boong cầu dẫn 2- Phân đoạn 2102 4- Phân đoạn thanh quay dọc MHH  Sườn KN trên phân đoạn (2103 + 2203 + 2105) trùng sườn KN trên phân đoạn mạn.  Đường nước KN 9000 và mép boong cầu dẫn trùng đường nước KN900 và mép boong cầu dẫn đã được xác định trên bệ.
  5.  Chiều cao mép boong cầu dẫn trùng với chiều cao đã xác định trên cột mốc.  Kiểm tra lắp ráp: - Thành phần kiểm tra: Tổ trưởng đơn vị thi công, KTV xưởng, KTV phòng điều độ, Đăng kiểm, chủ tàu. - Nội dung kiểm tra:  Độ sai lệch đường nước KN của hai phân đoạn so với đường nước KN trên bệ: ± 3 mm.  Sai lệch của chiều cao mép boong cầu dẫn so với chiều cao trên cột mốc: ± 3 mm.  Độ sai lệch giữa xà ngang trên phân đoạn mạn và mã ở phân đoạn thanh quây dọc miệng hầm hàng: ± 5 mm.  Độ chênh mép tấm tôn: ≤ 2 mm.  Hàn: - Hàn cơ cấu với tôn: ÁP dụng quy trình hàn bán tự động 135-FW  Kiểm tra hàn: Theo quy trình kiểm tra hàn. 3) Chuẩn bị mép hàn các phân đoạn M1, M2, M3, M4 trước khi cẩu lên đà: - Phân đoạn mạn M1:  Kiểm ta lại kích thước của phân đoạn và vị trí sườn KN, rà cắt lượng dư trên phân đoạn M1 tại vị trí đấu với phân đoạn đáy D1.
  6.  Vát mép tôn và cơ cấu theo bản vẽ kết cấu phân đoạn mạn 2101&2201 - Phân đoạn mạn M2:  Kiểm tra khoảng sườn tại vùng nối phân tổng đoạn trên phân đoạn mạn M1 và phân đoạn mạn M2.  Kiểm tra lại kích thước và vị trí các đường nước KN trên phân đoạn M2.  Xác định đường lượng dư trên phân đoạn M2, rà cắt lượng dư, vát mép tôn và cơ cấu theo bản vẽ kết cấu phân đoạn 2301&2401. - Các phân đoạn M3, M4 kiểm tra, chuẩn bị mép hàn tương tự M2 trước khi cẩu lên đà đấu tổng thành. Ghi chú: Việc đấu các phân đoạn mạn và boong cầu dẫn, thanh quây hầm hàng trên bệ phẳng có thể thay đổi cho phù hợp điều kiện thực tế.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=183

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2