intTypePromotion=1

Phân tích quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn tàu 5.500DWT, chương 9

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
130
lượt xem
35
download

Phân tích quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn tàu 5.500DWT, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vùng buồng máy: Lắp ráp và hàn nối các phân đoạn 3200, 3201, 3202, 4240 thành phân đoạn 1A. a) Lắp ráp: - Cẩu phân đoạn 3200 vào vị trí trên bệ lắp ráp, điều chỉnh đường tâm. - Cẩu phân đoạn 3201, 3202 vào vị trí tương đối trên phân đoạn đáy 3200, điều chỉnh vị trí, rà cắt lượng dư. - Vát mép tôn và cơ cấu theo bản vẽ kết cấu phân đoạn 3201, 3202. - Kéo sát phân đoạn 3201, 3202 vào 3200, cố định bằng các văng chống, hàn đính. - Cẩu phân đoạn 4240...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích quy trình lắp ráp và hàn tổng đoạn tàu 5.500DWT, chương 9

  1. Chương 9: Lắp ráp và hàn nối các phân đoạn khác trước khi cẩu lên đà 1) Vùng buồng máy: Lắp ráp và hàn nối các phân đoạn 3200, 3201, 3202, 4240 thành phân đoạn 1A. a) Lắp ráp: - Cẩu phân đoạn 3200 vào vị trí trên bệ lắp ráp, điều chỉnh đường tâm. - Cẩu phân đoạn 3201, 3202 vào vị trí tương đối trên phân đoạn đáy 3200, điều chỉnh vị trí, rà cắt lượng dư. - Vát mép tôn và cơ cấu theo bản vẽ kết cấu phân đoạn 3201, 3202. - Kéo sát phân đoạn 3201, 3202 vào 3200, cố định bằng các văng chống, hàn đính. - Cẩu phân đoạn 4240 vào vị trí tương đối của nó trên các phân đoạn mạn 3201, 3202, điều chỉnh vị trí, cố định mép tôn bằng mã răng lược và tiến hành hàn đính. b) Kiểm tra lắp ráp: - Độ sai lệch giữa sườn trên phân đoạn mạn và đà ngang trên phân đoạn đáy. - Sườn trên phân đoạn boong: ± 4 mm.
  2. - Độ sai lệch đường nước KN trên phân đoạn mạn: ± 3 mm. - Độ sai lệch đường tâm giữa phân đoạn boong và phân đoạn đáy: ± 2 mm. - Độ chênh mép tôn tấm: ≤ 2 mm. c) Hàn: - Hàn cơ cấu với cơ cấu: áp dụng các quy trình hàn bán tự động 135 – BW và 135 - BW - D40. - Hàn tôn với tôn: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 - BW - mb. - Kiểm tra hàn theo quy trình kiểm tra hàn. 2) Thượng tầng: a) Lắp ráp và hàn phân đoạn (3103 + 3104 + 3107 + 3108) thành T1:  Lắp ráp và hàn 3107 & 3108: - Chuẩn bị:  Xác định đường dọc tâm tàu trên bệ lắp ráp.  Xác định vị trí sườn KN. - Lắp ráp:  Cẩu phân đoạn 3108 vào vị trí trên bệ lắp ráp, điều chỉnh.  Đường dọc tâm trên phân đoạn phải trùng với đường dọc tâm đã xác định trên bệ.
  3.  Vị trí sườn KN của phân đoạn phải trùng với vị trí sườn KN đã xác định trên bệ.  Cẩu phân đoạn 3107 vào vị trí của nó trên bệ lắp ráp, cách phân đoạn 3108 từ 50 ÷ 100 mm, tiến hành điều chỉnh:  Vị trí sườn trên phân đoạn 3107 trùng với sườn tương ứng trên phân đoạn 3108.  Kiểm tra chiều rộng sườn tại boong dâng lái và chiều rộng sườn tại các sườn KN và một vài sườn trung trung gian khác.  Kiểm tra rà cắt lượng dư vát mép tôn và cơ cấu theo bản vẽ kết cấu phân đoạn 3107, 3108, làm vệ sinh mối hàn. - Kiểm tra lắp ráp:  Thành phần kiểm tra gồm: Tổ trưởng đơn vị thi công, KTV xưởng, KTV phòng điều độ, Đăng kiểm, chủ tàu.  Nội dung kiểm tra:  Độ sai lệch đường tâm phân đoạn so với đường tâm bệ: ± 2 mm.  Độ sai lệch giữa các mép đấu đầu của xà ngang trên phân đoạn 3107 & 3107: ± 2 mm.  Độ sai lệch nửa chiều rộng tại các sườn KN và một vài sườn trung gian khác: ± 5 mm.
  4.  Độ chênh mép tấm tôn: ≤ 2 mm. - Hàn:  Hàn cơ cấu với cơ cấu: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135-BW, 135 – BW - D40  Hàn tôn với tôn: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 – BW - mb. - Kiểm tra hàn: Theo quy trình kiểm tra hàn.  Lắp ráp và hàn 3103 và 3104 vào phân đoạn 3107 & 3108. Trình tự lắp ráp và hàn tương tự hàn nối 3107 & 3108 b) Lắp ráp và hàn phân đoạn thượng tầng: Trình tự lắp ráp và hàn tương tự hàn nối 3107 & 3108. 3) Lắp ráp và hàn cụm vách 2403, 2404, 2407, 2408, 2411, 2412, 2413, 2414 thành 1 phân đoạn trước khi cẩu lên đà: a) Lắp ráp và hàn phân đoạn boong 2407, 2408:  Chuẩn bị: - Chuẩn bị đôn kê. - Xác định đường dọc tâm tàu trên bệ lắp ráp. - Xác định mặt phẳng chuẩn, vị trí sườn KN.  Lắp ráp: - Cẩu phân đoạn 2408 đặt vào vị trí trên bệ, điều chỉnh:  Đường tâm phân đoạn trùng đường tâm bệ, sườn KN trùng sườn KN đã xác định trên bệ.
  5.  Điều chỉnh độ cong ngang boong, mặt phẳng 6800 (cao so với chuẩn đáy 6800) trên phân đoạn song song mặt phẳngchuẩn trên bệ. - Cẩu phân đoạn 2707 đặt vào vị trí trên bệ, điều chỉnh tương tự 2408. - Rà cắt lượng dư đầu phân đoạn 2407, vát mép theo quy cách trong bản vẽ kết cấu, làm vệ sinh mối nối. - Kéo phân đoạn 2407 vào sát 2408, cố định mép tôn hai phân đoạn bằng mã răng lược, hàn đính.  Kiểm tra lắp ráp: - Thành phần kiểm tra: Tổ trưởng đơn vị thi công, KTV xưởng, KTV phòng điều độ, Đăng kiểm, chủ tàu. - Nội dung kiểm tra:  Độ sai lệch đường tâm phân đoạn so với đường tâm bệ: ± 2 mm.  Độ sai lệch giữa các mép đấu đầu của xà ngang trên phân đoạn 2407 và 2408: ± 4 mm.  Độ sai lệch nửa chiều rộng tại các sườn KN và một vài sườn trung gian khác: ± 5 mm.  Độ chênh mép tấm tôn: ≤ 2 mm.  Hàn: - Hàn cơ cấu với cơ cấu: áp dụng các quy trình hàn bán tự động 135 - BW, 135 – BW - D40.
  6. - Hàn tôn với tôn: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 – BW - mb.  Kiểm tra hàn: Theo quy trình kiểm tra hàn. b) Lắp ráp và hàn phân đoạn vách 2403, 2404 vào phân đoạn 2407 + 2408:  Lắp ráp: - Cẩu phân đoạn vách 2404 đặt vào vị trí phân đoạn boong 2408, sau đó tiến hành điều chỉnh:  Đường tâm phân đoạn vách trùng đường tâm phân đoạn boong.  Vị trí chân vách Sn76, 78 phải trùng với vị trí Sn76, 78 trên phân đoạn boong 2408.  Sự trùng khớp giữa các đầu cơ cấu với nhau.  Kiểm tra độ nghiêng dọc. Hình 2.10: Lắp ráp phân đoạn vách vào phân đoạn boong
  7. 1- Phân đoạn vách 2403 2- Phân đoạn vách 2404 3- Phân đoạn boong 2407 4- Phân đoạn boong 2408 - Rà cắt lượng dư phân đoạn boong, vát mép tôn và cơ cấu theo bản vẽ kết cấu, kéo sát phân đoạn vách vào phân đoạn boong, cố định mép tôn bằng mã răng lược, hàn đính - Cẩu phân đoạn vách 2403 đặt vào vị trí trên phân đoạn boong, điều chỉnh vị trí, cố định tương tự phân đoạn 2404  Kiểm tra lắp ráp: - Thành phần kiểm tra: Tổ trưởng đơn vị thi công, KTV xưởng, KTV phòng điều độ, Đăng kiểm, chủ tàu. - Nội dung kiểm tra:  Độ sai lệch đường tâm phân đoạn so với đường tâm bệ: ± 2 mm.  Độ sai lệch giữa các mép đấu đầu của cơ cấu trên phân đoạn vách và boong: ± 4 mm  Kiểm tra độ nghiêng dọc: ± 2 mm / 1 m chiều cao (kiểm tra tại mặt phẳng dọc tâm)  Độ chênh mép tấm tôn: ≤ 2 mm.  Hàn: - Hàn cơ cấu với cơ cấu: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 – BW
  8. - Hàn tôn với tôn: áp dụng quy trình hàn bán tự động 135 – BW – mb.  Kiểm tra hàn: Theo quy trình kiểm tra hàn. c) Lắp ráp và hàn thanh quây ngang miệng hầm hàng 2411, 2412, 2413, 2414 vào phân đoạn 2407 + 2408: - Cẩu lật phân đoạn boong + vách ngang (2403 + 2404 + 2407 + 2408) - Trình tự lắp ráp và hàn, kiểm tra phân đoạn thanh quây ngang miệng hầm hàng và phân đoạn boong cầu dẫn tương tự như thanh quây dọc. Hình 2.11: Lắp ráp thanh quây ngang MHH vào phân đoạn boong 1- Phân đoạn vách 2403 2 - Phân đoạn vách 2404 3 - Phân đoạn boong 4 - Phân đoạn thanh quay ngang MHH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2