Phân tích thiết kế hệ thống

Chia sẻ: Hoàng Thiện Thanh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
204
lượt xem
88
download

Phân tích thiết kế hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển của ngành cntt trong những năm gần đây đã đem lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế . Những chương trình tin học ứng dụng ngày càng nhiều ,rất nhiều công việc thủ công trước đây nay đã được sử ly bằng các phần mềm chuyên dụng đã giảmt đáng kể công sức ,nhanh chóng và chính xác .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích thiết kế hệ thống

 1. Lời nói đầu Sự phát triển của ngành cntt trong những năm gần đây đã đem lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển kinh tế . Những chương trình tin học ứng dụng ngày càng nhiều ,rất nhiều công việc thủ công trước đây nay đã được sử ly bằng các phần mềm chuyên dụng đã giảmt đáng kể công sức ,nhanh chóng và chính xác . để có một phần mềm ứng dụng đáp ứng được yêu cầu công việc đặt ra thì những người làm tin học phải biết phân tích thiết kế hệ thống làm việc của của chương trình để từ đó xây dựng nên nên một phần mền ứng dụng quản lý chương trình đó bằng ngôn ngữ lập trình nào đó những chương trình ,phần mềm ứng dụng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý,nó là những công cụ hỗ trợ đắc lực và hầu như không thể thiếu nhằm đáp ứng đầy đủ nhất thuận lợi nhất những đòi hỏi của công việc quản lý nhờ những công cụ trợ giúp có sẵn,access la một phần mềm như vậy nó được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản lý không những thế nó con là một ngôn ngữ lập trình khá mạnh giúp cán bộ quản lý có thể viết những chương trình để sử sụng cơ sơ dữ liệu hay giải quyết một yêu cầu nào đó,phần mền ứng dụng này đã phần nào trợ giúp các nhà quản lý trở lên nhanh chóng ,thuận lợi,chính xác và kịp thời với những tính năng có sẵn sát với thực tế quản lý Chương trình quản lý điểm là một chương trình được xây dựng nhằm đáp ứng những đòi hỏi đặt ra của quá trình quản lý như nhập điểm,tìm kiếm,thống kê,in báo cáo và rất nhiều công việc khác một cách nhanh chóng và thuận tiện ,chính xác một cách hệ thống.Trong chương trình phần mền ứng dụng này thì chương trình nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế chương trình phần mền ,nhìn vào bản phân tích ta có thể hiểu được người lập trình muốn làm gì ,hiểu được sự hoạt động của hệ thống . Trong thời gian học tập ,nghiên cứu tại trường ,bằng kiến thức đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo trong khoa cntt đặc biệt là thầy hoang van hoanh đã giúp đỡ nhóm sinh viên chúng em hoàn thành tốt đồ án môn học ,đồ án xây dựng một chương trình phần mền ứng dụng “quản lý điểm”.Nhưng do trình độ kiến thức và kinh nghiệm còn non kém tài liệu tham khảo còn thiếu thốn cho nên trong bài còn có nhiều hạn chế ,em mong thầy cô giáo cùng các bạn đóng góp ý kiến.Em xin chân thành cảm ơn sinh viên: Nguyễn Trọng Trung 1
 2. Mục Lục Đề tài gồm các phần chính sau Chơng I: Thực trạng và giải pháp Chơng II: sơ đồ luồng dữ liệu I: Mô hình phân rã chức năng hệ thống qld II: sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 1: Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 2: Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 3: Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chương III: Phân Tích Các Dữ Liệu Của Hệ Thống I: Mô hình thực thể liên kết II: Mô hình quan hệ dữ liệu III:Mô hình quan hệ dữ liệu Chương IV: Thiết Kế Tệp: 2
 3. ng I: thực trạng và giải pháp I: thực trạng của hệ thống quản lý điểm thi (qld) Điểm thi được quản lý dựa trên phương pháp thủ công + Điểm thi của từng học sinh được ghi chép và lưu dữ bằng sổ sách + Quản lý điểm ,thông tin về học sinh quản lý bằng việc ghi chép và kiểm kê + Quản lý nhập điểm ,xuất điểm bằng cách ghi chép thủ công, học sinh muốn xem điểm bằng việc đối chiếu thủ công + Chưa có cơ chế kiểm tra bạn đọc Nhược Điểm + Tốn rất nhiều thời gian và công sức + Dễ nhầm lẫn ,sai sót + Khó kiểm tra quản lý + Hiệu quả năng suất thấp Do đó hệ thống quản lý điểm thi cần phải sửa đổi lại cơ cấu quản lý hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả để dễ quản lý đến từng học sinh II: giải pháp + Cần tổ chức lại cơ cấu quản lý ,thay thế một số công đoạn thủ công bằng “tin học hoá hoá” nhờ có sự trợ của các chương trình ,phần mềm ứng dụng + Việc nhập điểm ,tìm kiếm, sửa chữa ,báo cáo,thống kê cần được xử lý nhờ máy tính + Đưa ra máy in khi có yêu cầu III: các dữ liệu đầu vào Dữ liệu đầu vào là nguồn thông tin được đưa vào máy tính để xử lý , bao gồm các thông tin sau : + thông tin học sinh,thông tin về điểm + Các yêu cầu tìm kiếm ,xử lý của người quản lý 3
 4. IV: dữ liệu đầu ra Dữ liệu đầu ra là các thông tin sau khi xử lý bao gồm các thông tin sau: + Các thông tin trả lời người quản lý + Bảng danh sách điểm + Bảng thống kê báo cáo... Chương II I.Sơ đồ phân cấp chức năng Quản l ý đi ểm Báo cáo- Nhập dữ Sủa dữ Xoá dữ Tì m ki ếm t hoát t hống kê l i ệu l i ệu l i ệu 4
 5. Sơ đồ phân cấp chức năng mức đỉnh gồm các chức năng như trên thể hiện các chức năng chính của hệ thống 1:nhâp dữ liệu : -cho phép ta nhập hồ sơ của sinh viên khi có bổ xung lớp mơi -cho phép ta nhập điểm của sinh viên các khoa theo mỗi kỳ hoặc nhập điểm thi,đồ án,điểm tốt nghiệp -cho phép ta nhập bổ xung thông tin về khoa,lớp... 2:tìm kiếm: -cho phép ta tìm kiếm thông tin về từng thí sinh -có thể tìm điểm một môn một học kỳ,tìm điểm thi tốt nghiệp ,điểm thực tập...của sinh viên theo các khoa 3:sửa dữ liệu: -ta có thể đưa ra một điều kiện nào đó để tìm kiếm những bản ghi thoả mãn điều kiện đặt ra để sửa chữa 4:xoá dữ liệu xoá theo một điều kiện nào đó 5:thống kê lại những bản ghi thoả mãn điều kiện yêu cầu có thể in ra báo cáo 6:thoat:ta có thể thoát hoàn toàn khỏi access hoặc thoát về cửa sổ làm việc của access Nhập dữ l i ệu Nhập đi ểm học kỳ Nhập đi ểm kết quả Nhập hồ sơ Nhập t t khoa l ớp đó là các chức năng con của chức năng t ìm nhập dữ l i ệu t im k iem nó cho phép chúng ta có th ể nhâoh t im đi ểm học kỳ t im đi ểm kết quả t im hồ sơ 5
 6. sơ đồ luồng dữ liệu II : 1:Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Y/c thống kê+ttcần thống kê Y/c tìm kiếm+ttcần tìm kiếm Y/c xoá+ttcần xoá Y/c sửa+TT cần sửa Thông tin cần truy nhập Dl điểm+y/c truy nhập      NVQL H T Q L D  Y/c cần tt+bảng điểm đã nhập Y/c cần tt+bảng điểm đã sửa Y/c cần tt xoá+bảng điểm đã xoá Y/c cần tt tìm kiếm+tttìm được Y/c cần tt để thống kê+tt đã được thống kê 6
 7. hs Y/c cần tt+bảng  khối học Y/c cần t đơng  điểm tưiểm đã ửa v xo  s ứng ê Môn học á à n hs+ Nhập  Y/c cần    Y/c cần tt về lớp +tt t Tìm  tt+bảng dl được Kiếm DL môn học   Y/c nhập  ì +dl học sinh Y/c t ếm+tt  m  L tkiếm  Y/c sửa +tt cần        Y/c t sửa ì điểm v m ki Y/c tk điểm+dl    Y/c xo ần  2:Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh điểm điểm tkó ì xo i tm dl    Y/c xuất điểm  ê á G V Q  Y/c tk điểm của cả  thi lại êê á n +ttc   trường  Y/c xuất  ê điểm+dl   Y/c cần tt để  tk ê khối học   Bảng điểm    Bảng điểm đã thi lại   học sinh được tk Y/c cần  Kê DL Xuất DL Thống  tt+bảng dl ê môn học khối học 7
 8. mônhọc Bảng dl đã khối học xoá Bang dl da nhap Y/ c c ần t t Nhập DL để xoá Y/ c can t t 1: chức năng nhập dữ liệu học sinh Y/ c nhap dl Môn học Tt can t r uy điểm nhap Xoá D L điểm Y/ c s ửa       G V Q L Tt c ần s ửa khối học Y/ c xoá dl môn học Y/ c c ần Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tt Sửa DL Tt c ần xoá Bảng dl đã s ửa khối học 8
 9. 2: Bảng đi ểm c ủa Xuất Đi ểm t ừng l ớp Y/ c c ần t t để môn học học sinh xuất Y/ c xuất đi ểm t ừng l ớp chức năng xuất dữ liệu Bảng đi ểm dl + l i ên quan điểm V Y/ c c ần t t để N QL xuất Bảng đi ểm t hi l ại mônhọc Xuất Y/ c xuất đi ểm t hi l ại Đi ểm Thi học sinh Bảng đi ểm +dl l i ên quan 9
 10. Chương III: phân tích các dữ liệu của hệ thống I: Mô hình thực thể liên kết: Kiểu thực thể liên kết là nguồn thông tin cần thiết cho hệ thống ,các kiểu thực thể có thể xuất hiện ở các tác nhân ngoài , các luồng thông tin nội bộ hoặc các kho dữ liệu Đối với hệ thống quản lý điểm thi cần có hai kiểu thực thể đó là + Kiểu thực thể học sinh + Kiểu thực thể điểm Hệ thống quản lý điểm thi quản lý rất nhiều điểm của học sinh, mỗi học sinh có rất nhiều điểm và ngược lại mỗi điểm có nhiều học sinh cùng chung. Như vậy kiểu liên kết giữa hai thực thể này là kiểu liên kết nhiều-nhiều (n-n) . Kiểu liên kết này được chuyển thành kiểu liên kết (1-n) nhờ một kiểu thực thể trung gian đó là kiểu thực thể quản lý MÔ HÌNH HỰC THỂ LIÊN KẾT QL HS ĐI ỂM II: mô hình quan hệ dữ liệu Quản Học Đi ểm Lý Si nh mmã ôn Mmã ôn SBD học học Họ t ên t ên SBD học m ôn Họ t ên s i nh học Ngàysi học 10 đi ểm s i nh nhKhối Tên học m ôn L ớp đi ểm
 11. + Kiểu thực thể Điểm lưu trữ thông tin về điểm gồm: mã môn học, tên môn học, điểm của từng môn học, và các thông tin khác. Trong đó mã môn học là thuộc tính khoá để phân biệt điểm của từng môn học + Kiểu thực thể Học Sinh lưu trữ các thông tin về học sinh gồm: SBD, họ tên học sinh, ngày sinh, khối học, lớp học của học sinh,điểm của học sinh. Trong đó SBD là thuộc tính khoá để phân biệt từng học sinh với nhau + Kiểu thực thể Quản Lý là kiểu thực thể chung của hai kiểu thực thể Học Sinh và Điểm lưu trữ tất các thuộc tính của từng học sinh . Trong đó thuộc tính mã môn học và SBD là thuộc tính khoá Chương IV:Thiết kế tệp I: mot so tep co so du lieu 1:ho so hoc sinh masv ho ten ngay sinh gioi tinh dia chi khoa lop khoa hoc 2:diem hoc ky 5 lop khoa hoc ho ten lthdt ctdlgt tin van phong foxpro qlpm tbhk5 11
 12. 3:diem hoc ky 6 lop khoa hoc ho ten visualbasic access mang mt ttnt web 4:danh muc khoa ma khoa ten khoa truong khoa pho khoa 5:danh muc lop ma lop ten lop gvcn tong so 6:diem ket qua masv khoa lop khoa hoc diem tn diem tt tb ca khoa xep loai 12
 13. 7:diem trung binh cac ky: ma sv ho ten tbhk1 tbhk2 tbhk3 tbhk4 tbhk5 tbhk6 tbca II:mot so modul thực hiện chức năng 1:modul viet cho chuc nang nhap ho so cho sinh vien Option Compare Database Private Sub nht_Click() On Error GoTo Err_nht_Click DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Exit_nht_Click: Exit Sub Err_nht_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_nht_Click End Sub Private Sub bq_Click() On Error GoTo Err_bq_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acUndo, , acMenuVer70 13
 14. Exit_bq_Click: Exit Sub Err_bq_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_bq_Click End Sub Private Sub th_Click() On Error GoTo Err_th_Click DoCmd.Close Exit_th_Click: Exit Sub Err_th_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_th_Click End Sub 2:modul chuc nang nhap diem cho mot hoc ky (ky 6) Private Sub nht_Click() On Error GoTo Err_nht_Click DoCmd.GoToRecord , , acNewRec Exit_nht_Click: Exit Sub Err_nht_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_nht_Click End Sub Private Sub bq_Click() On Error GoTo Err_bq_Click 14
 15. DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acUndo, , acMenuVer70 Exit_bq_Click: Exit Sub Err_bq_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_bq_Click End Sub Private Sub th_Click() On Error GoTo Err_th_Click DoCmd.Close Exit_th_Click: Exit Sub Err_th_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_th_Click End Sub 3:chuc nang tim kiem diem cua mot hoc ky (ky 6) Option Compare Database Private Sub Combo0_AfterUpdate() timdiem2.Visible = True End Sub Private Sub th_Click() On Error GoTo Err_th_Click DoCmd.Close 15
 16. Exit_th_Click: Exit Sub Err_th_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_th_Click End Sub 4: modul thuc hien chuc nang tim kiem ho so sinh vien theo ten Option Compare Database Private Sub th_Click() On Error GoTo Err_th_Click DoCmd.Close Exit_th_Click: Exit Sub Err_th_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_th_Click End Sub 5:chuc nang sua ho so sinh vien theo ten Option Compare Database Private Sub Command5_Click() On Error GoTo Err_Command5_Click DoCmd.Close Exit_Command5_Click: 16
 17. Exit Sub Err_Command5_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_Command5_Click End Sub 6:chuc nang sua du lieu theo diem trung binh hoc ky Option Compare Database Private Sub th_Click() On Error GoTo Err_th_Click DoCmd.Close Exit_th_Click: Exit Sub Err_th_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_th_Click End Sub III:mot so form chinh 17
 18. 1:form chinh 18
 19. 2:form nhap ho so sinh vien 19
 20. 3:form tim kiem diem theo cac hoc ky 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản