PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Chia sẻ: Vũ Trọng Lân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
754
lượt xem
318
download

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích công việc là quá trình thu thập, phân tích và sắp xếp một cách hệ thống thông tin về đặc điểm công việc cụ thể. Kết quả phân tích công việc là: Bản mô tả công việc. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc. Bản mô tả công việc: Liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC
 2. NỘI DUNG CHÍNH • Phân tích công việc • Thiết kế công việc
 3. Phân tích công việc • Khái niệm • Kết quả phân tích công việc • Mục đích phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc
 4. Phân tích công việc • Khái niệm: – Phân tích công việc là quá trình thu thập, phân tích và sắp xếp một cách hệ thống thông tin về đặc điểm công việc cụ thể.
 5. Phân tích công việc • Kết quả phân tích công việc là: – Bản mô tả công việc – Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc
 6. Phân tích công việc • Kết quả phân tích công việc là: – Bản mô tả công việc • Liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc – Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc • Là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng khác
 7. Phân tích công việc • Kết quả phân tích công việc là: – Bản mô tả công việc – Cấu thành của bản mô tả công việc • Nhận dạng – Tên công việc – Mối quan hệ báo cáo – Phòng ban – Nơi chốn – Ngày phân tích • Tóm tắt chung – Mô tả những nhiệm vụ và cấu thành của công việc
 8. Phân tích công việc • Kết quả phân tích công việc là: – Bản mô tả công việc – Cấu thành của bản mô tả công việc • Các chức năng và nhiệm vụ nền tảng – Liệt kê các phần việc, nhiệm vụ và trách nhiệm chính • Bản tiêu chuẩn công việc – Kiến thức, kỹ năng và khả năng – Giáo dục và kinh nghiệm – Yêu cầu thể lực • Chữ ký xác nhận – Ví dụ: Bản mô tả và bản tiêu chuẩn cv
 9. TRUNG TÂM THỂ THAO BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG VỊ TRÍ Cửa hàng thời trang HT PHÒNG: Sản phẩm Y MỐI QUAN HỆ: Báo cáo với trưởng phòng kinh doanh Giám sát hai nhân viên mới MỤC ĐÍCH CHÍNH: Cung cấp dịch vụ khách hàng phù hợp với chính sách và thủ tục của cửa hàng, vì vậy đạt được mục tiêu bán hàng NHIỆM VỤ CHÍNH:Dịch vụ khách hàng và bán hàng Quản trị tồn kho và đặt hàng Trông coi cửa hàng Trưng bày hàng hoá Đóng và mở cửa hàng theo phân công NHIỆM VỤ KHÁC: Thực hiện vai trò quản trị khi cần thiết Liên lạc với các đại diện thương mại Đào tạo nhân viên bán thời gian khi cần thiết
 10. TRUNG TÂM THỂ THAO BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC TRỢ LÝ BÁN HÀNG BẰNG CẤP: Chứng chỉ II về hoạt động bán lẻ, có thể chứng chỉ thương mại III. Giấy phép lái xe KINH NGHIỆM: Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành bán lẻ ở các cửa hàng quy mô trung bình. Kiến thức về sản phẩm thể thảo, đặc biệt là sản phẩm Y Giám sát nhóm làm việc LĨNH VỰC Kinh nghiệm bán hàng CHUYÊN MÔN: Kiến thức sản phẩm Kiến thức đặt hàng Kiến thức cơ bản về trưng bày hàng hoá Kiến thức về các nhiệm vụ trông nom cửa hàng NĂNG LỰC KHÁC: Khả năng làm việc dưới áp lực cao Khă năng thương lượng Khả năng đào tạo nhân viên khác
 11. Phân tích công việc • Mục đích phân tích phân công việc – Mô tả công việc và các yêu cầu đối với người thực hiện công việc – Phân loại và đánh giá công việc để định giá lương – Cung cấp thông tin cho việc tuyển dụng – Hổ trợ việc đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên – Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo và phát triển – Định hướng nhân viên – Cung cấp thông tin về nhu cầu hoạch định nguồn nhân lực
 12. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 1: Lập kế hoạch phân tích cv – Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích cv – Giai đoạn 3: Thu thập dữ liệu và phân tích – Giai đoạn 4: Đánh giá giá trị chung của phân tích cv.
 13. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 1: Lập kế hoạch phân tích cv • Mục đích • Xác định công việc cần phân tích • Ai tiến hành phân tích • Sử dụng biểu đồ và cơ cấu tổ chức
 14. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 1: Lập kế hoạch phân tích cv • Xác định công việc cần phân tích – Những công việc là nền tảng cho thành công của tổ chức – Những công việc khó nắm bắt và thực hiện – Các cân nhắc luật pháp (bằng chứng cho các tác động ngược) – Các công việc mới – Các công việc bị tác động bởi công nghệ mới, mở rộng công việc hoặc nhóm gộp các công việc mới với nhau
 15. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích cv • Loại dữ liệu • Nguồn thông tin thu thập • Phương pháp thu thập thông tin
 16. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích cv • Loại dữ liệu – Dữ liệu định tính: Mô tả tường thuật bằng lời về hoạt động cv, khả năng phẩm chất và thiết bị liên quan đến cv. – Dữ liệu định lượng: Đo lường bằng số, chỉ ra phạm vi qua đó các hoạt động, khả năng, phẩm chất và thiết bị liên quan trong việc thực hiện cv
 17. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích cv • Nguồn thông tin thu thập – Nguồn phi con người: Các bản mô tả và tiêu chuẩn cv hiện tại, sơ đồ thiết kế nơi làm việc, phim hình ảnh.. – Nguồn con người: Nhà phân tích công việc, nhân viên thực hiện phân tích công việc, giám sát viên…
 18. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích cv • Phương pháp thu thập thông tin – Quan sát – Phỏng vấn – Bản câu hỏi – Nhật ký ngày làm việc – Định mức
 19. Phân tích công việc • Tiến trình phân tích công việc – Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích cv • Phương pháp thu thập thông tin • Định mức lao động – Phương pháp thống kê kinh nghiệm – Phương pháp phân tích khảo sát » Chụp và bấm giờ – Phương pháp so sánh điển hình
 20. Thiết kế công việc • Định nghĩa • Các phương pháp thiết kế công việc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản