intTypePromotion=1

phát hiện và điều trị bệnh thiếu i-ốt: phần 1 - nxb hà nội

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
41
lượt xem
2
download

phát hiện và điều trị bệnh thiếu i-ốt: phần 1 - nxb hà nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"phát hiện và điều trị bệnh thiếu i-ốt" cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức cơ bản từ muối i-ốt, bệnh do thiếu hụt i-ốt, đầu i-ốt, thực phẩm chức năng i-ốt qua nội dung của 6 chương. phần 1 cuốn sách giới thiệu tới bạn 3 chương tương ứng với 3 nội dung sau: tìm hiểu về i-ốt và thiếu i-ốt; tuyến giáp trạng; tác hại của thiếu i-ốt và bệnh thiếu i-ốt. mời các bạn cùng tham khảo .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: phát hiện và điều trị bệnh thiếu i-ốt: phần 1 - nxb hà nội

1<br /> <br /> Y HỌC THƯỜNG THỨC<br /> <br /> PHÁTHIỆN<br /> VÀĐIẺUTRI<br /> <br /> BÊNH THIẾU lớT<br /> <br /> E1NHÀXUẤTBẢNHÀNÔI<br /> <br /> ĩ<br /> <br /> /<br /> <br /> PHÁT HIỆN VÀ ĐIỂU TRỊ<br /> BỆNH THIẾU I-ỐT<br /> <br /> BIÊN MỤC TRÊN XUẤT BẢN PHẨM của thư viện quốc gia việt nam<br /> Hà Sơn<br /> Phát hiện và điểu trị bệnh thiếu lốt / Hà Sơn, Khánh Linh. - H<br /> : Nxb. Hà Nội, 2011. - 176tr : 21cm<br /> 1.<br /> <br /> Bệnh nội tiết<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bệnh thiếu iốt 3.<br /> <br /> Chẩn đoán<br /> <br /> 4,<br /> <br /> 0iểu<br /> <br /> trị<br /> 616.4 - dc14<br /> Cl<br /> <br /> HNE0013P-CIP<br /> <br /> '^NhừnịỊ thư viện muu sách ciía Nhà sách ỉh d n ịi h>nịị ílược hièn<br /> <br /> niục<br /> <br /> chuẩn M iirc 21 miễn /yhỉ.<br /> Dữ liệu ổược Nhà sách ThCinịi b>nị> ché/) vảo lĩĩa mềm. hoặc ịịử i vnuỉiỉ<br /> ổến thư viện, hoặc Jo\vnloaJ từ tran}’ u rh :ihanịiỊon}’.com.vn<br /> <br /> HRSOD^KHÁnHLinH<br /> <br /> PhÁT<br /> <br /> hÌÊN<br /> • V À đ ìỀ U T R Ì•<br /> <br /> BêNH THI€U l-ỐT<br /> <br /> NHfí XU^T bAn<br /> <br /> Nộ i<br /> <br /> 1l^ì l HANOIPUBLISHINGHOUSE<br /> <br /> ^ ) ’i n ó i i t ầ u<br /> Tronẹ cuộc sôhíỊ thường ĩiỉỉ^ỵ đê sống khỏe mạnh,<br /> thoải mái, làm việc, học tập dạt hiệu quả, con người cần<br /> bô sung rât nhiều chất dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng<br /> cán thiôt cho cơ thè như: Protein, lipid, vitam in A , B, c<br /> D..., chất khoáng... Trong sô dó có m ộ t nguyên tô 'vi lượng<br /> cân thiôt cho sự p h á t ưiển của cơ thê con người và chiếm<br /> m ộ t vị h i quan trọng, dó là i-ốt. Tuy nhu cầu của cơ thê<br /> con người hằng ngà V cần cung cấp m ộ t lượng râ't n h ỏ ị-ốt,<br /> nhung nếu thiêu n ó lại g ây nên lĩhữ nghậu quả rất nghiêm<br /> trọng. 1-ô't cần cho sư tổng h ọ p n ộ i tiết tố t tuyên giáp<br /> trạng (horm on tuyến giáp). Chất n ộ i tiết n ày râ't cần cho<br /> sự p h á t triển trí tuệ và thê lực của con người ngay từ k h i<br /> còn là bào thai, hxmg thời k ỷ thơ â'u, dến k h i trưởng thành<br /> và dã già.<br /> Cuốn Phát hiên và điểu trị bênh thiếu i-ốt cung cấp<br /> cho bạn dáv d ủ kiến thức cơ bàn từ: M uôi i-ốt, bệnh do<br /> thiếu h ụ t i-ốt, dầu i-ôt, thực phàm chức năng i-ốt... Cuốn<br /> sách sẽ giúp bạn hiểu dúng và lưa chọn cho m ình, cùng<br /> nhũng người thân vèu trong gia dinh thực phẩm dầy dủ<br /> dinh dưỡng, dàm bào .‘iức khổe, cung câp d ủ lượng i-ốt<br /> q u v dịiih. BỞi i-ố t là m ộ t chất dinh dưỡng dặc biệt quan<br /> trọng dôi với sức khỏe con người. N ó là m ộ t vi chất cần<br /> n<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2