intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

62
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xu thế hội nhập quốc tế đã mang đến nhiều cơ hội và thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục phát triển nhanh và ổn định sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng. Hiện nay, đa số nguồn thu nhập hiện nay của các ngân hàng thương mại là từ hoạt động tín dụng, một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Nguyễn Thị Kim Nhung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 79 - 85<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN<br /> Nguyễn Thị Kim Nhung*, Chu Thị Thức<br /> Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Xu thế hội nhập quốc tế đã mang đến nhiều cơ hội và thách thức lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói<br /> chung và ngành tài chính - ngân hàng nói riêng. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng thương mại tiếp<br /> tục phát triển nhanh và ổn định sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng. Hiện<br /> nay, đa số nguồn thu nhập hiện nay của các ngân hàng thương mại là từ hoạt động tín dụng, một<br /> hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, định hướng về mở rộng dịch vụ ngân hàng ngoài các<br /> dịch vụ truyền thống được nhận định là chiến lược mang lại triển vọng lớn cho ngân hàng thương<br /> mại Việt Nam đặc biệt là dịch vụ bán lẻ trong tương lai không xa. Nhận thức được sự thay đổi.<br /> Không nằm ngoài xu hướng đó, trong thời gian qua, Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Đầu<br /> tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên đã mở ra những hướng mới để phát triển dịch vụ ngân<br /> hàng bán lẻ.<br /> Từ khóa: phát triển dịch vụ, ngân hàng bán lẻ, BIDV<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Thái Nguyên là địa bàn có nhiều ngân hàng<br /> tham gia kinh doanh. Hệ thống ngân hàng<br /> thương mại tại địa bàn tương đối phát triển.<br /> Tính đến năm 2012, trên địa bàn thành phố<br /> Thái Nguyên có 15 hệ thống ngân hàng<br /> thương mại (NHTM) đang hoạt động, góp<br /> phần tạo thêm sinh khí cho thị trường tài<br /> chính tiền tệ trong tỉnh. Các NHTM trên địa<br /> bàn thành phố Thái Nguyên giữ vững vị thế<br /> "top 3" trên bản đồ NH cả nước. Cũng chính<br /> vì thế mà sự cạnh tranh giữa các ngân hàng<br /> diễn ra khá quyết liệt trên mọi mặt hoạt động.<br /> Để có thể giữ vững được vị thế của mình<br /> trong mọi lĩnh vực đặc biệt là dịch vụ, một<br /> yêu cầu cấp thiết đối với chi nhánh Ngân<br /> Hàng TMCP Đầu tư và phát triển Thái<br /> Nguyên trong giai đoạn hiện nay là phải phát<br /> triển các dịch vụ hiện có cũng như đa dạng<br /> hóa các loại hình dịch vụ để tăng khả năng<br /> tiếp cận với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu<br /> của khách hàng, tăng doanh thu cũng như vị<br /> thế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.<br /> Vai trò của dịch vụ ngân hàng trong nền<br /> kinh tế<br /> Cho đến nay, nhiều nghiên cứu đã đánh giá<br /> cao vai trò của dịch vụ ngân hàng, cụ thể:<br /> *<br /> <br /> Tel: 0917 007223, Email: Khanhha24507@gmail.com<br /> <br /> Đối với nền kinh tế, dịch vụ ngân hàng góp<br /> phần tích cực mang lại lợi ích chung cho nền<br /> kinh tế, cho khách hàng và ngân hàng thông<br /> qua việc giảm chi phí nhờ sự tiện ích và<br /> chuyên môn hoá của từng loại dịch vụ: giảm<br /> chi phí in ấn, kiểm đếm, bảo quản, vận<br /> chuyển tiền, cũng như tiết kiệm nhân lực để<br /> thực hiện giảm chi phí dịch vụ, giúp khách<br /> hàng có nhiều cơ hội để lựa chọn sản phẩm<br /> dịch vụ. Đồng thời, dịch vụ ngân hàng<br /> (DVNH) tạo nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia<br /> từ các nguồn kiều hối từ nước ngoài chuyển<br /> về; cùng với đó, DVNH góp phần chống tham<br /> nhũng, gian lận thương mại, buôn lậu, trốn<br /> thuế. Có thể nói dịch vụ ngân hàng tác động<br /> trực tiếp hoặc gián tiếp tới hầu hết các khía<br /> cạnh của nền kinh tế.<br /> Đối với các khách hàng, thông qua các DV<br /> cho vay, hệ thống NHTM giúp các doanh<br /> nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, dịch<br /> chuyển vốn đầu tư, đổi mới trang thiết bị,<br /> công nghệ, nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng<br /> cao sức cạnh tranh, nhất là trong giai đoạn hội<br /> nhập kinh tế khu vực và quốc tế hiện nay.<br /> Đối với ngân hàng, dịch vụ ngân hàng đem<br /> lại cho ngân hàng các khoản thu nhập lớn về<br /> phí dịch vụ. Phát triển dịch vụ ngân hàng đa<br /> dạng, nhiều tiện ích theo hướng cải tiến<br /> phương thức thanh toán, đơn giản hóa thủ tục,<br /> mở rộng mạng lưới hoạt động... khách hàng<br /> 79<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Nhung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> đang lưu ký trên tài khoản thanh toán, ký quỹ.<br /> Những tài khoản này ngân hàng không phải<br /> trả lãi hoặc trả lãi thấp làm cho chi phí đầu<br /> vào của nguồn vốn huy động giảm xuống, tạo<br /> ra chênh lệch lớn giữa lãi suất bình quân cho<br /> vay so với lãi suất bình quân tiền gửi.<br /> Do đó, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng<br /> gay gắt như hiện nay, việc đa dạng và phát<br /> triển các dịch vụ ngân hàng sẽ đem lại ưu thế<br /> vượt trội, nâng cao khả năng cạnh tranh của<br /> ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng hiện đại, phong<br /> phú, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng sẽ<br /> thu hút được khách hàng đến với mình.<br /> Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi<br /> nhánh Ngân Hàng TMCP Đầu tư và phát<br /> triển Thái Nguyên<br /> Hoạt động tại một tỉnh có nền kinh tế đa<br /> thành phần, khách hàng là những doanh<br /> nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, hộ cá<br /> thể và cá nhân, với số tài khoản tiền gửi có<br /> nhu cầu thanh toán qua ngân hàng tương đối<br /> lớn như Thái Nguyên, trong thời gian vừa<br /> qua, BIDV Thái Nguyên đã không ngừng<br /> quan tâm, chú trọng đến dịch vụ ngân hàng để<br /> khai thác và thu hút tối đa thị trường.<br /> Về huy động vốn, từ năm 2010 – 2012, BIDV<br /> Thái Nguyên vẫn giữ được quy mô tăng<br /> trưởng khá cao trong huy động vốn. Tổng huy<br /> động vốn tăng từ 2010 tỷ đồng lên 2.792 tỷ<br /> đồng năm 2012. Kết quả này cho thấy khả<br /> năng huy động vốn của chi nhánh BIDV Thái<br /> Nguyên là rất mạnh, khách hàng khá tin<br /> tưởng vào uy tín ngân hàng.<br /> Về hoạt động tín dụng, chi nhánh BIDV Thái<br /> Nguyên đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá<br /> hình thức tài trợ sao cho vốn ngân hàng tiếp<br /> cận được khách hàng nhiều nhất qua các hình<br /> thức cho vay: thu mua nông sản; dự trữ vật tư,<br /> <br /> 121(07): 79 - 85<br /> <br /> nguyên liệu phục vụ sản xuất; chiết khấu bộ<br /> chứng từ hàng xuất, đầu tư mở rộng, bổ sung<br /> tài sản cố định, phục vụ tiêu dùng. Năm 2012,<br /> tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Chi nhánh<br /> là 3965 tỷ đồng và vẫn giữ mức tăng ổn định<br /> so với các năm 2010 và 2011.<br /> Với phương châm như trên, tổng dư nợ cho<br /> vay nền kinh tế của Chi nhánh tăng trưởng<br /> qua các năm từ 2.899 tỷ đồng vào năm 2010<br /> và đến năm 2011 là 3.496 tỷ đồng, tăng<br /> 20,5% so với năm 2011. Năm 2011 do chính<br /> sách thắt chặt tín dụng và suy thoái kinh tế<br /> xong con số này vẫn tăng 41,76% so với năm<br /> 2012. Hiện nay chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> đáp ứng ngày nhiều hơn nhu cầu vốn cho nền<br /> kinh tế. Những năm trở lại đây, Chi nhánh tập<br /> trung phát triển khối doanh nghiệp ngoài quốc<br /> doanh và hộ gia đình với mức tài trợ cho đối<br /> tượng này bắt đầu tăng dần qua các năm và<br /> giảm dần việc tài trợ cho khối DNNN không<br /> hiệu quả. Đồng thời, chi nhánh cũng giảm dần<br /> việc xem xét cho vay không có bảo đảm bằng<br /> tài sản với tỷ lệ nợ không có tài sản bảo đảm<br /> năm 2012 là 10,69% giảm so với 17,5% của<br /> năm 2010 nhằm giảm rủi ro không có khả<br /> năng thu hồi vốn từ tài sản đảm bảo. Thị phần<br /> tín dụng chiếm 25,84% địa bàn, tăng 5,94%<br /> so năm 2011.<br /> Về dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại.<br /> Chi nhánh vận dụng nhiều kênh thanh toán<br /> (thanh toán song phương với hệ thống<br /> NHCT, NHNN VÀ PTNT, HSBC,Kỹ<br /> Thương, Quốc tế…; Thanh toán bù trừ, thanh<br /> toán điện tử…) với các phương thức thanh<br /> toán qua ngân hàng như: ủy nhiệm thu, ủy<br /> nhiệm chi, chuyển tiền điện tử… để phục vụ<br /> nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng.<br /> <br /> Tình hình dư nợ tại Chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> Đơn vị: tỷ đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> Tổng dư nợ<br /> Trong đó:<br /> - Dư nợ ngắn hạn<br /> Tỷ trọng(%)<br /> - Dư nợ trung và dài hạn<br /> Tỷ trọng(%)<br /> <br /> 80<br /> <br /> Năm 2010<br /> 2.899<br /> <br /> Năm 2011<br /> 3.495<br /> <br /> 2.058<br /> <br /> 2.542<br /> <br /> 70,9<br /> 841<br /> 29,1<br /> <br /> Năm 2012<br /> 3.965<br /> 3.103<br /> <br /> 72,7<br /> 62,6<br /> 954<br /> 1107<br /> 27,3<br /> 37,4<br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Nhung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 79 - 85<br /> <br /> Tình hình thanh toán nội địa tại Chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> Đơn vị:tỷ đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> -Tổng doanh số phương thức TT qua NH<br /> - Doanh số TT bằng tiền mặt<br /> Tỷ trọng(%)<br /> - Doanh số TT không dùng tiền mặt<br /> Tỷ trọng(%)<br /> <br /> Năm 2010<br /> Năm 2011<br /> Năm 2012<br /> 22.105<br /> 27.165<br /> 31.561<br /> 1.095<br /> 564<br /> 356<br /> 4,9<br /> 2,07<br /> 1,1<br /> 21.010<br /> 26.601<br /> 30.856<br /> 95,7<br /> 97,9<br /> 98.9<br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)<br /> <br /> Doanh số tài trợ xuất nhập khẩu tại Chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> Đơn vị:tỷ đồng<br /> Chỉ tiêu<br /> 1.Thanh toán nhập khẩu<br /> - L/C<br /> 2.Thanh toán xuất khẩu<br /> - L/C<br /> Doanh số chiết khấu BCT xuất khẩu<br /> <br /> Năm 2010<br /> <br /> Năm 2011<br /> <br /> Năm 2012<br /> <br /> 109,2<br /> <br /> 124<br /> <br /> 134<br /> <br /> 54<br /> 0<br /> <br /> 70<br /> 0<br /> <br /> 97<br /> 0<br /> <br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)<br /> <br /> Chi nhánh vận dụng nhiều kênh thanh toán<br /> (thanh toán song phương với hệ thống<br /> NHCT, NHNN VÀ PTNT, HSBC,Kỹ<br /> Thương, Quốc tế…; Thanh toán bù trừ, thanh<br /> toán điện tử…) với các phương thức thanh<br /> toán qua ngân hàng như: ủy nhiệm thu, ủy<br /> nhiệm chi, chuyển tiền điện tử… để phục vụ<br /> nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng.<br /> Năm 2010 lượng thanh toán không dùng tiền<br /> mặt là 21.010 tỷ đồng, con số này ước đến<br /> cuối năm 2011 tăng 97.9% đạt 26.601tỷ đồng.<br /> Bên cạnh đó thanh toán không dùng tiền mặt<br /> vào cuối năm 2011 cũng tăng 98.9% so với<br /> năm 2012. Tỷ trọng thanh toán không dùng<br /> tiền mặt chiếm hơn 80% vào năm 2010 cho<br /> thấy những năm gần đây thanh toán bằng tiền<br /> mặt đang giảm dần và thay vào đó thanh toán<br /> không dùng tiền mặt có sự gia tăng đáng kể.<br /> Thái Nguyên là nơi cũng có khu công nghiệp<br /> địa bàn không thuận lợi, chi nhánh đã tận<br /> dụng được lợi thế về uy tín cũng như chất<br /> lượng của mình để đầu tư vào các khu công<br /> nghiệp cũ và mới. Vì vậy hoạt động tài trợ<br /> xuất nhập khẩu của chi nhánh khá mạnh. Con<br /> số có thể biểu hiện qua bảng trên. Hoạt động<br /> tài trợ XK tại chi nhánh Ngân Hàng<br /> TMCPĐT và PT Thái Nguyên ngày càng phát<br /> <br /> triển, do tận dụng địa thế chi nhánh TMCP<br /> Đầu Tư và Phát Triển Thái Nguyên đưa ra<br /> nhiều chính sách thu hút khách hàng, đặc biệt<br /> các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do đó,<br /> doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của chi<br /> nhánh khá mạnh. Uớc đến cuối năm 2010<br /> doanh số thanh toán nhập khẩu tăng 55% so<br /> với năm 2012. Trong đó doanh số thanh toán<br /> L/C tăng 48% so với năm 2011. Tỷ trọng của<br /> thanh toán L/C so với tổng thanh toán nhập<br /> khẩu tính đến cuối năm 2010 chiếm khoảng<br /> gần 50%.<br /> Dịch vụ thẻ, hiện nay, BIDV Thái Nguyên đã<br /> thực hiện trả lương qua tài khoản cho trên 200<br /> đơn vị cả ngân sách và ngoài ngân sách. Tổng<br /> số thẻ ATM đã phát hành 25.815 thẻ. Tổng<br /> phí dịch vụ thẻ là 530 trđ tăng 61,66% so với<br /> năm trước. Hiện chi nhánh có 10 máy ATM<br /> do được lựa chọn kỹ vị trí nên đã phát huy<br /> hiệu quả hoạt động của các máy. Số giao dịch<br /> bình quân là 380 giao dịch/máy/ngày và<br /> doanh số giao dịch bình quân 750<br /> trđ/máy/ngày. Từ tháng 7/2009 nhằm vào đối<br /> tượng khách hàng có nguồn thu nhập cao nên<br /> việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Trong<br /> năm chi nhánh đã phát hành 80 thẻ VISA,<br /> nâng tổng số thẻ VISA lên 286 thẻ.<br /> 81<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Nhung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 121(07): 79 - 85<br /> <br /> Tình hình sử dụng thẻ ATM tại Chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> Chỉ tiêu<br /> Số thẻ quốc tế<br /> Số thẻ nội địa<br /> Số dư trên tài khoản thẻ<br /> Số lượng máy ATM<br /> Số lượng ĐVCNT<br /> <br /> ĐVT<br /> Thẻ<br /> Thẻ<br /> Tỷ đồng<br /> Máy<br /> Đơn vị<br /> <br /> Năm 2010<br /> Năm 2011<br /> Năm 2012<br /> 80<br /> 190<br /> 216<br /> 6.388<br /> 18.809<br /> 19.032<br /> 9.592<br /> 10.955<br /> 13.867<br /> 10<br /> 13<br /> 13<br /> 12<br /> 16<br /> 44<br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)<br /> <br /> Tình hình mua bán ngoại tệ tại Chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> Đơn vị: triệu USD<br /> Chỉ tiêu<br /> - Doanh số mua ngoại tệ<br /> - Doanh số bán ngoại tệ<br /> <br /> Năm 2010<br /> 70<br /> 99.57<br /> <br /> Năm 2011<br /> Năm 2012<br /> 85<br /> 105.45<br /> 101<br /> 154.7<br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)<br /> <br /> Tình hình thu chi tiền mặt tại Chi nhánh BIDV Thái Nguyên<br /> Đơn vị: tỷ đồng<br /> Năm<br /> Thu VNĐ<br /> Chi VNĐ<br /> Thu ngoại tệ (USD)<br /> Chi ngoại tệ (USD)<br /> <br /> Năm 2010<br /> 614,915<br /> 570<br /> 2,6<br /> 0,373<br /> <br /> Năm 2011<br /> 736,802<br /> 602<br /> 3,5<br /> 0,586<br /> <br /> Năm 2012<br /> 805,25<br /> 791<br /> 4,85<br /> 1,05<br /> <br /> (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)<br /> <br /> Tổ nghiệp vụ thẻ ATM trong năm qua đã tích<br /> cực triển khai công tác quảng cáo, tiếp thị<br /> dịch vụ thẻ và triển khai chỉ thị 20 trả lương<br /> qua tài khoản cho các đơn vị hưởng lương từ<br /> NSNN. Hiện nay đã thực hiện trả lương qua<br /> tài khoản cho trên 200 đơn vị cả ngân sách và<br /> ngoài ngân sách, với hàng nghìn cán bộ công<br /> nhân viên. Tổng số thẻ ATM đã phát hành<br /> 25.815 thẻ trong đó số thẻ phát hành mới<br /> trong năm 2010 là 6.388 thẻ. Tổng phí dịch<br /> vụ thẻ là 530 trđ tăng 61,66% so với năm<br /> trước. Hiện chi nhánh có 10 máy ATM thực<br /> hiện bình quân là 380 giao dịch/máy/ngày và<br /> doanh số giao dịch bình quân 750<br /> trđ/máy/ngày. Chi nhánh mới thực hiện phát<br /> hành thẻ VISA tới khách hàng từ tháng<br /> 7/2009 nhằm vào đối tượng khách hàng có<br /> nguồn thu nhập cao nên việc triển khai còn<br /> gặp nhiều khó khăn. Trong năm chi nhánh đã<br /> phát hành 80 thẻ VISA, nâng tổng số thẻ<br /> VISA lên 286 thẻ.<br /> Về kinh doanh tiền tệ, doanh số bán ngoại tệ<br /> của BIDV Thái Nguyên năm 2012 có sự gia<br /> tăng mạnh mẽ so với những năm trước đó.<br /> 82<br /> <br /> Từ kết quả tổng kết, có thể dễ dàng nhận thấy<br /> doanh số bán ngoại tệ năm 2010 là 99,57<br /> USD tăng 102,5% so với năm 2009. Tổng thu<br /> dịch vụ ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ<br /> đạt: 2,6 tỷ đồng tăng. Trong khi đó, doanh số<br /> bán ngoại tệ năm 2011 là 101 triệu USD tăng<br /> 1,1% so với năm 2010. Tổng thu dịch vụ ròng<br /> từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh<br /> (gồm cả số ghi nhận) đạt: 9,5 tỷ đồng. Doanh<br /> số bán ngoại tệ năm 2012 là 154,7 triệu USD<br /> tăng 53% so với năm 2011. Tổng thu dịch vụ<br /> ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái<br /> sinh đạt: 7,66 tỷ đồng.<br /> Về dịch vụ ngân quỹ, thực hiện chỉ đạo của<br /> TW, chi nhánh đã chủ động tính toán, cân đối<br /> xác định lượng tiền mặt tồn quỹ phù hợp. Chủ<br /> động trong công tác lập kế hoạch nguồn tiền<br /> mặt, căn cứ doanh số giao dịch tiền mặt<br /> thường xuyên hàng ngày, lượng tiền xuất đầu<br /> ngày cho các PGD, quỹ tiết kiệm, lượng tiền<br /> nạp cho máy ATM để cân đối nguồn tiền mặt,<br /> giảm thiểu lượng tiền mặt tồn tại quỹ, nâng<br /> cao hiệu suất sử dụng vốn và hiệu quả kinh<br /> doanh của chi nhánh. Công tác tiền tệ kho quỹ<br /> <br /> Nguyễn Thị Kim Nhung và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối với tinh thần<br /> trách nhiệm cao, nghiêm chỉnh chấp hành các<br /> quy định về chế độ giao nhận, bảo quản, vận<br /> chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trị.<br /> Lượng tiền VNĐ thu vào năm 2010 là<br /> 614,915 tỷ đồng, đến cuối năm 2011 tăng<br /> 19%, tương ứng lượng tiền chi tại quầy vào<br /> năm 2012 cũng tăng 9% so với năm 2011.<br /> Có thể thấy hoạt động từ dịch vụ ngân quỹ rất<br /> mạnh, lượng tiền thu chi tăng đều qua các<br /> năm. Lượng tiền VNĐ thu vào năm 2010 là<br /> 614,915 tỷ đồng, đến cuối năm 2011 tăng<br /> 19%, tương ứng lượng tiền chi tại quầy vào<br /> năm 2012 cũng tăng 9% so với năm 2011.<br /> Các dịch vụ khác như : E-Banking, bankplus,<br /> Bảo lãnh ngân hàng, Dịch vụ kiều hối, Dịch<br /> vụ chuyển tiền du học đều có những bước<br /> tăng trưởng đáng kể.<br /> Có thể thấy, đóng góp đáng kể của mảng dịch<br /> vụ trong tỷ trọng lợi nhuận của ngân hàng<br /> BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã tăng đáng<br /> kể qua các năm. Phát triển dịch vụ là hướng<br /> đi bền vững cho ngân hàng thương mại nói<br /> chung và BIDV Thái Nguyên nói riêng.<br /> Trong ba lĩnh vực hoạt động chính của BIDV<br /> (tín dụng, đầu tư và dịch vụ), hoạt động tín<br /> dụng là hoạt động truyền thống đã được khai<br /> thác một cách triệt để. Qua các kết quả đã đạt<br /> được, có thể thấy, đóng góp đáng kể của<br /> mảng dịch vụ trong tỷ trọng lợi nhuận của<br /> ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã<br /> tăng đáng kể qua các năm nhờ đó giúp bù đắp<br /> một phần sự sụt giảm từ mảng tín dụng (xem<br /> biểu đồ).<br /> Một số đề xuất nhằm phát triển dịch vụ<br /> bán lẻ của BIDV Thái Nguyên<br /> Trong thị trường dịch vụ ngân hàng đầy sôi<br /> động và cạnh tranh như hiện nay thì Chất<br /> lượng - Tiện ích - Tính đa dạng sản phẩm Mạng lưới phân phối rộng khắp là điều mà<br /> khách hàng đòi hỏi ở dịch vụ Ngân hàng<br /> nhiều hơn là giá cả dịch vụ. Vì thế, để phát<br /> triển hoạt động dịch vụ theo hướng mới và<br /> <br /> 121(07): 79 - 85<br /> <br /> hiện đại, BIDV Thái Nguyên cần chủ động<br /> nghiên cứu để có giải pháp phù hợp đối với<br /> từng mảng dịch vụ, cụ thể:<br /> Đối với dịch vụ thẻ ATM: Khai thác tất cả các<br /> lợi thể tiện ích của thẻ về các ưu điểm: số tiền<br /> rút được nhiều, giao dịch tại máy ATM để trả<br /> tiền dịch vụ cung ứng qua thẻ, các chính sách<br /> khuyến mãi, chăm sóc khách hàng đi kèm.<br /> Đặc biệt khai thác ưu thế công nghiệp thẻ<br /> chip. Sử dụng triệt để các phương thức<br /> khuyến mãi, tạo giá trị gia tăng để khai thác<br /> khách hàng tập thể tại các trường học, cơ<br /> quan, doanh nghiệp, tổ chức..., phát triển<br /> mạnh dịch vụ trả lương qua ATM bán chéo<br /> các sản phẩm như: bảo hiểm, cho vay thấu<br /> chi... Đi đôi với tăng lượng máy ATM, soát<br /> xét lại từng vị trí đặt máy bảo đảm các yêu<br /> cầu hiệu quả như: thuận tiện cho khách, có<br /> sức thu hút, tăng tối đa thời gian giao dịch,<br /> bảo đảm an toàn, trang trí maquette đẹp,<br /> thống nhất đặc trưng thương hiệu thẻ của đơn<br /> vị và khai thác triệt để khả năng quảng cáo<br /> hình ảnh thương hiệu trên màn hình chờ của<br /> máy. Cùng với kênh phân phối mới này là<br /> vấn đề bảo mật và an toàn, vì đây là rủi ro của<br /> DVNH và vấn đề chuyên viên kỹ thuật để bảo<br /> hành công nghệ.<br /> Đối với dịch vụ ngoại hối và thẻ tín dụng<br /> quốc tế: Củng cố bàn đổi ngoại tệ trực tiếp tại<br /> các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch.<br /> ngân hàng căn cứ tỷ giá thông báo đầu ngày<br /> của Hội sở để yết giá mua, bán từng loại<br /> ngoại tệ hợp lý, có tính cạnh tranh trên địa<br /> bàn nhằm thu hút khách hàng giao dịch ngoại<br /> tệ cả tiền mặt lẫn chuyển khoản. Các phòng<br /> giao dịch đủ điều kiện nên kết hợp tổ chức<br /> mua bán đổi ngoại tệ.<br /> Đối với dịch vụ Ngân hàng về du học: Nghiên<br /> cứu, tổng kết mô hình dịch vụ du học khép<br /> kín từ nghiệp vụ cho vay, phát hành thư bảo<br /> lãnh đến nghiệp vụ chuyển tiền học phí ra<br /> nước ngoài, các dịch vụ hỗ trợ dịch thuật, xác<br /> nhận số dư..., từ đó triển khai thành quy trình<br /> nghiệp vụ chung trong toàn chi nhánh.<br /> 83<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2