intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

43
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với nền tảng của 4.0, mô hình và cách thức quản trị ở các ngân hàng trở nên hoàn thiện nhờ sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu 4.0 cho phép các ngân hàng tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, internet banking, mobile banking, công nghệ thẻ chip, ví điện tử… mở rộng các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  1. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM Nguyễn Bích Loan*, Phùng Mỹ Linh Học viện Tài Chính *Tác giả liên lạc: nguyenbichloanhvtc@gmail.com TÓM TẮT Cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động sâu sắc đến mọi mặt của nền kinh tế trong đó đặc biệt tác động đến sự phát triển của ngân hàng. Với nền tảng của 4.0, mô hình và cách thức quản trị ở các ngân hàng trở nên hoàn thiện nhờ sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng và quản lý cơ sở dữ liệu 4.0 cho phép các ngân hàng tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính mới như M-POS, internet banking, mobile banking, công nghệ thẻ chip, ví điện tử… mở rộng các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng hiện đại. Với công nghệ của 4.0, phát triển dịch vụ ngân hàng số và giao dịch không giấy tờ sẽ trở thành xu thế trong thời gian tới. Tại Việt Nam, thông qua việc tổng hợp, thống kê, phân tích các tài liệu thực tế cho thấy mô hình ngân hàng số cũng đang được triển khai, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần phải được nhìn nhận đánh giá một cách hệ thống để đưa ra các giải pháp phù hợp cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng số trong thời gian tới. Từ khóa: Công nghiệp 4.0, ngân hàng số, dịch vụ ngân hàng số. DEVELOPING DIGITAL BANKING IN THE CONTEXT OF THE 4.0 REVOLUTION IN VIET NAM Nguyen Bich Loan*, Phung My Linh Academy of Finance *Corresponding Author: nguyenbichloanhvtc@gmail.com ABSTRACT Industrial Revolution 4.0 has a profound effect on all aspects of the economy, which in particular influences the development of the banking system. With the foundation of the 4.0 industrial revolution, the model and governance of banks has been enhanced through the use of artificial intelligence (AI) in risk portfolio management, customer management and facility management. Data 4.0 allows banks to create new financial services products such as M-POS, internet banking, mobile banking, chip card technology, e-wallet, etc,. to expand the distribution channels of modern banking services. With the technology of 4.0, the development of digital banking and paperless transactions will become a trend in the near future. In Vietnam, through the synthesis, statistics and analysis of actual documents, the digital banking model is being implemented systematically, initially achieving certain results, although there are still many limitations that need to be considered systematically to provide suitable solutions for the development of digital banking services in the coming time. Keywords: Industrial revolution 4.0, digital banking, digital banking. 456
  2. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học TỔNG QUAN Đề tài còn rất mới mẻ tại Việt Nam nên Ngân hàng số là một đề tài đang rất dù là những kênh thông tin uy tín của được xã hội quan tâm, đặc biệt là trong Nhà nước hay từ các ngân hàng thương thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Đã mại cũng không tập hợp đầy đủ được có khá nhiều tác giả đề cập đến vấn đề thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu dịch vụ ngân hàng số tuy nhiên mới chỉ vì vậy nhóm tác giả chủ yếu tham dừng lại ở dạng các bài viết, theo đó khảo, thu thập thông tin từ các tài liệu mới chỉ tiếp cận theo từng góc độ riêng của nước ngoài. Điển hình là từ các lẻ và mang tính chất cung cấp thông tin trang web như: santander bank,world mà chưa có sự tổng hợp và nghiên cứu finance, atom bank... một cách khoa học. Công trình "Phát Bên cạnh đó công trình nghiên cứu còn triển dịch vụ ngân hàng số trong bối sử dụng hệ thống biểu đồ, bảng biểu để cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung lý luận và thực tại Việt Nam", nghiên cứu sự hình tiễn cùng với đó là phương pháp so thành, thực trạng hiện nay tại Việt sánh, quy nạp, logic, kết hợp giữa lý Nam, cơ hội, thách thức và các đề xuất luận và thực tiễn. để ngân hàng số phát triển mạnh mẽ. Các phương pháp trên được sử dụng Theo những thông tin mà nhóm tác giả kết hợp nhằm mục đích xem xét, đánh được biết thì nghiên cứu về “Phát triển giá các vấn đề về đối tượng nghiên cứu dịch vụ ngân hàng số trong bối cảnh của đề tài. cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam” là một công trình nghiên KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cứu khoa học hoàn toàn mới với không Thực trạng hiện nay gian nghiên cứu rộng, góc độ nghiên Hiện nay tại Việt Nam đã ghi nhận kết cứu toàn diện có hệ thống và phương quả bước đầu trong triển khai dịch pháp nghiên cứu khoa học. Kết quả ngân hàng số: nghiên cứu của công trình có cơ sở lý Số lượng ngân hàng triển khai dịch vụ luận, thực tiễn và có tính ứng dụng cao. ngân hàng số: Từ ngân hàng đầu tiên vào năm 2016 triển khai là VP Bank PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thông qua ứng dụng Timo thì hiện nay Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân đã có ngân hàng TP Bank, tích: Thông tin, số liệu phục vụ cho Vietcombank, Vietinbank, việc nghiên cứu đề tài hiện nay ở Việt Techcombank... đã và đang triển khai Nam không nhiều, nên nhóm tác giả mô hình này thông qua corebanking và chủ yếu tham khảo từ trang web của hợp tác cùng các tổ chức công nghệ lớn các tổ chức như: Tổng cục Thống kê, hàng đầu như FPT, Mobifone… Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thương mại…. ngân hàng số: Tỷ lệ khách hàng của các Tuy nhiên, hầu hết các số liệu thu thập hệ thống ngân hàng thương mại tại được đều mang tính chất lẻ tẻ, chưa có Việt Nam sử dụng dịch vụ ngân hàng hệ thống . Bằng phương pháp tổng hợp số chiếm khoảng 44%. Thông tin này nhóm tác giả đã tổng hợp các số liệu được công bố trước thềm Hội thảo - thu thập được để trình bày thành các Triển lãm Banking Vietnam 2017 với chỉ tiêu có thể sử dụng để phân tích và chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy tài đánh giá về thực trạng phát triển ngân chính toàn diện tại Việt Nam” do Viện hàng số ở Việt Nam. Chiến lược Ngân hàng, Cục Công nghệ Phương pháp tham khảo các tài liệu: Tin học (ITDB) và IDG Vietnam tổ 457
  3. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học chức. Những con số trên cho thấy nhu triển ngân hàng số. Đặc biệt, hành lang cầu sử dụng các dịch vụ tiện lợi nhanh pháp lý, pháp quy cho những vấn đề chóng đảm bảo sự an toàn của người mới như bảo vệ người tiêu dùng trong dân ngày càng tăng cao. Điều này cho lĩnh vực tài chính, bảo vệ tính riêng tư thấy tiềm năng số lượng khách hàng dữ liệu người dùng, chuẩn kết nối mở, lớn của ngân hàng số. chia sẻ dữ liệu (qua open API), nhận Số lượng dịch vụ ngân hàng số: Hiện biết khách hàng điện tử (eKYC)… vẫn nay các ngân hàng thương mại đang chưa được ban hành để tạo cho các tiếp cận mô hình ngân hàng số bằng ngân hàng, tổ chức trung gian thanh tóa cách triển khai các dịch vụ áp dụng n an tâm đầu tư. Trong thời gian tới công nghệ, ứng dụng nền tảng 4.0. Các Chính phủ cần cân nhắc sửa đổi, bổ kênh dịch vụ chính như: Ngân hàng sung đối với những vướng mắc pháp lý trên mạng Internet (Internet-banking), hiện tại, cụ thể: ngân hàng tại nhà (Home-banking), Nghiên cứu xây dựng các quy định mới ngân hàng tự động qua điện thoại về ứng dụng công nghệ cao trong hoạt (Phone banking); ngân hàng qua mạng động ngân hàng như công nghệ sổ cái thông tin di động (Mobile-banking)… phân tán (blockchain), điện tóa n đám Chất lượng dịch vụ: Tiện ích và sự an mây (computing cloud),… toàn luôn là vấn đề được các ngân hàng Nhanh chóng sửa đổi quy định tại nghị quan tâm hàng đầu trong các dịch vụ định hướng dẫn Luật Phòng chống rửa ngân hàng. So với dịch vụ Internet tiền và các hướng dẫn liên quan như Banking thông thường, ngân hàng kỹ luật về thanh tóa n, nội dung cấp phép, thuật số là một khái niệm rộng lớn hơn. quản lý giám sát. Dịch vụ này rút ngắn thời gian thực Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, đổi hiện các thủ tục vốn thường diễn ra tại mới hệ thống pháp luật trên nền tảng ngân hàng, đồng thời có thêm nhiều công nghệ số và thông lệ quốc tế để tạo công cụ để người dùng quản lý tài thuận lợi cho việc phát triển theo đúng chính cá nhân và giao dịch trực tuyến xu thế của ngành ngân hàng. thông qua các thiết bị di động. Với dịch Chính phủ cần có các chính sách đãi vụ ngân hàng số, khách hàng có thể xác ngộ về thuế, chính sách hỗ trợ pháp lý, thực thông tin bằng vân tay qua thiết bị tạo điều kiện ban đầu từ đó khuyến cảm biến vân tay, quét chứng minh thư khích các đơn vị mạnh dạn đầu tư cơ hai chiều, quét các văn bản, cung cấp sở vật chất, công nghệ hiện đại để triển văn bản để khách hàng ký tại chỗ và khai ngân hàng số ngày một rộng rãi và nhận lại văn bản, lưu giữ trong hộp thành công trong tương lai. riêng để chuyển về ngân hàng. Đặc Về phía Ngân hàng Nhà nước, tiến biệt, thời gian thực hiện giao dịch tại hành tổng kiểm tra, rà sóa t toàn bộ các ngân hàng tự động tiết kiệm đến 40% quy trình nghiệp vụ, hạ tầng công so với giao dịch truyền thống và hoàn nghệ, nguồn nhân lực và việc tổ chức toàn bảo mật. thực hiện các quy định đã ban hành các hệ thống thanh tóa n trực tuyến và KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ thanh tóa n thẻ, đảm bảo tuân thủ các Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về mới đang ở giai đoạn đầu, hành lang lâu dài, ngân hàng Nhà nước có thể cân pháp lý hiện hành còn nhiều quy định nhắc xây dựng khung pháp lý và triển chưa tương thích với bối cảnh số hóa khai áp dụng chữ ký điện tử, chữ ký số. dịch vụ, chưa thực sự thúc đẩy cho phát Nhanh chóng sửa các quy định pháp lý 458
  4. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học về ngân hàng số, Fintech; kết nối, chia ngành ngân hàng trưởng thành nhanh sẻ dữ liệu giữa ngành ngân hàng với cơ chóng, có khả năng tiếp cận kiến thức sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc áp mới và am hiểu về ngân hàng hiện đại dụng theo các công nghệ mới của thế ứng với cuộc cách mạng 4.0, có năng giới nhưng phải phù hợp với bối cảnh lực điều hành và thực hiện các hoạt Việt Nam. động ngân hàng ngày càng chuyên Các ngân hàng thương mại cần phải nghiệp theo yêu cầu của nền kinh tế, chủ động tìm hiểu, từng bước triển khai chủ động hội nhập kinh tế quốc tế về các kế hoạch phát triển ngân hàng số tài chính – ngân hàng là vô cùng quan trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ trong trọng. TÀI LIỆU THAM KHẢO HTTPS://WWW.AVOKA.COM/BLOG/WHAT-IS-DIGITAL-BANKING/. HTTPS://WWW.AXISBANK.COM/PROGRESS-WITH-US/DIGITAL- PAYMENTS/WHAT-IS-THE-DIFFERENCE-BETWEEN-INTERNET- BANKING-AND-MOBILE-BANKING. 459
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2