intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng

Chia sẻ: AtaruMoroboshi _AtaruMoroboshi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

13
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng" tập trung làm rõ những thành tựu mà kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đồng thời chỉ ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng

  1. 514 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HÂI PHÒNG Nguyễn Thị Hồng Thúy Khoa Lý luận chính trị,Trường Đại học Hải Phòng Tóm tắt: Ngày 3 tháng 6 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 10/NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có thể nói đây là đòn bẩy hết sức quan trọng nhằm củng cố, phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Bài viết tập trung làm rõ những thành tựu mà kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đồng thời chỉ ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. Từ khoá: Kinh tế tư nhân, phát triển, thành tựu, cản trở, Hải Phòng. INDIVIDUAL ENTERPRISE DEVELOPMENT IN HAI PHONG Abstract: In June 3rd, 2017, Central Excutive Committee of Vietnam Comminist Party promulgated the resolution 10/NQ/TW, which is about 'Individual enterprise development becomes an important motivation of socialist-oriented market economy'. It can be acknowledged that it is a very important push to improve and develop the individual enterprise economy in Vietnam in general, especially in Haiphong. The article focuses on the achievements that individual enterprises have obtained recently and points out the limitations that cause obstruction to the development of individual enterprises in Haiphong, as well as mentions some solutions in order to develop individual enterprise in Haiphong. Keywords: Individual enterprise, development, achievements, obstacles, Hai Phong I. ĐẶT VÇN ĐỀ Hải Phòng là thành phố Cảng biển lớn nhất miền Bắc, có vị trí địa chính trị - kinh tế chiến lược, là trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội của vùng Duyên hải Bắc bộ; địa phương duy nhất miền Bắc hội tụ đủ 5 loại hình giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Với vị trí này, Hải Phòng có điều kiện thuận lợi hơn một số địa phương khác để phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, sự quyết tâm của các cấp, các ngành thành phố, sự đồng thuận nhất trí của nhân dân, kinh tế tư nhân Hải Phòng có những bước phát triển vượt trội. Tuy nhiên, những thành tựu mà kinh tế tư nhân Hải Phòng đạt được vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng. Bài báo tập trung làm rõ những thành tựu mà kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đạt được, chỉ ra những rào cản làm hạn chế sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển hơn nữa kinh tế tư nhân ở Hải phòng.
  2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 515 II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1. Những thành tựu vượt trội của Hải Phòng về phát triển kinh tế tư nhân Nhằm quyết tâm thực hiện Nghị quyết TW lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ XV, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước, với sự quyết tâm cao của các cấp cấp các ngành trong thành phố, 4 năm qua, từ năm 2016, Hải Phòng liên tiếp chọn chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Theo đó, thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa tăng đột phá trong 03 năm qua đã đầu tư rất lớn từ ngân sách thành phố để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang, phát triển đô thị.Và khi kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố được thay đổi căn bản, có diện mạo mới, đồng bộ, hiện đại hơn đồng nghĩa với sức hấp dẫn đầu tư của Hải Phòng. Bên cạnh đó, Hải Phòng đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó tạo được một làn sóng đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay vào thành phố, thu hút hàng trăm nghìn tỷ đồng của các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh như VinGroup , SunGroup với hàng chục nghìn tỷ đồng cho dự án phát triển du lịch Cát Hải; tập đoàn Mường Thanh với dự án hơn 5 nghìn tỷ đồng phát triển khu du lịch ở Đồ Sơn. Thành phố đã có những điều chỉnh, đổi mới mạnh về chính sách thu hút đầu tư, coi trọng việc lựa chọn các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, có quy mô vốn lớn, giúp phát triển công nghiệp phụ trợ, thân thiện môi trường, các ngành mà thành phố có lợi thế, gắn với thực thiện trách nhiệm xã hội, trước hết với người lao động; kiên quyết từ chối thu hút những dự án có công nghệ lạc hậu, ô nhiễm, tiêu tốn tài nguyên, sử dụng lao động giá rẻ, … Song song với đó, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật, tìm cơ hội kết nối các nguồn lực. Đồng thời tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ một lần/tháng, lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, theo mục tiêu Nghị quyết số 10/NQ-TW, thành phố Hải Phòng đã quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thành lập doanh nghiệp mới. Vì vậy, số doanh nghiệp được thành lập mới hàng năm của thành phố không ngừng tăng cao, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng về tình hình đăng ký doanh nghiệp từ năm 2015 cho thấy: Năm Số doanh nghiệp thành lập mới Số doanh nghiệp giải thể Năm 2015 2371 109 Năm 2016 2564 99 Năm 2017 2997 91 Năm 2018 3116 146
  3. 516 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP Đến hết năm 2018, thành phố đã phát triển được 39.872 doanh nghiệp (trong đó có 31.758 doanh nghiệp tồn tại ở tình trạng pháp lý đang hoạt động). Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong năm 2018 là 3.116 tăng 745 doanh nghiệp so với năm 2015. Doanh nghiệp khối tư nhân (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân) sử dụng khoảng 250 ngàn lao động, chiếm 58% tổng lao động của thành phố.(1) Các doanh nghiệp trong khối kinh tế tư nhân của Hải Phòng đã có bước phát triển mạnh, tăng nhanh về số lượng, tăng cường về quy mô đầu tư và quy mô, mở rộng lĩnh vực hoạt động, nâng cao trình độ công nghệ, cải thiện chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thu hút được lượng lớn lao động, tăng dần qua các năm. Năm 2017, thành phố có 11 doanh nghiệp trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, trong đó 03 doanh nghiệp tư nhân. Một số doanh nghiệp tư nhân của thành phố đã phát triển thành tập đoàn kinh tế, đầu tư ra nước ngoài, có thương hiệu mạnh; đồng thời có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn đã đến đầu tư tại Hải Phòng (VinGroup, SunGroup, FLC, LaviFood, Geleximco...). Lực lượng doanh nghiệp tư nhân hùng mạnh có mặt tại Hải Phòng trong những năm gần đây đã đem đến một nguồn lực đầu tư rất lớn cho thành phố, đóng góp rất quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của đất nước. Chỉ tính riêng khu vực đảo Cát Hải, trong 03 năm qua doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư khoảng 140.000 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến nay, đã thu hút FDI với 439 dự án cấp mới và 272 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng lượng vốn đăng ký 13,44 tỷ USD, bằng 72,7% tổng vốn FDI thu hút từ trước đến nay, trong đó có nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới như Bridgestone, Nipro Pharma, Fuji Xerox, LG,... Đến năm 2018, khu vực FDI sử dụng 167.853 lao động, chiếm khoảng 33% tổng lao động thành phố. Quy mô, chất lượng dự án được cải thiện rõ rệt, trước năm 2003, chỉ thu hút được các dự án có quy mô nhỏ từ 4 – 10 triệu USD, nhưng đến nay đã thu hút được nhiều dự án trên dưới 1 tỷ USD. Tổ hợp công nghệ LG với LGE, LGD, LG Innotek kéo theo hàng chục dự án công nghiệp hỗ trợ tại KCN Tràng Duệ. Tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của khu vực kinh tế tư nhân tăng từ 25% năm 2011 lên 31,92% vào năm 2017. Năm 2011, đóng góp 1.388,6/7.255,4 tỷ đồng (=19,1%), năm 2018 là 4.130,9/24.777,4 tỷ đồng (16,6%) trong tổng thu nội địa thành phố (giá trị tuyệt đối cao nhất trong các thành phần kinh tế).(2) Những thành tựu vượt trội của kinh tế tư nhân Hải phòng đã làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị thành phố. Thành phố đã hình thành rõ nét 3 hướng đột phá phát triển đô thị. Hướng Bắc, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm đã hoàn thành 50% khối lượng; Dự án Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP đã thu hút đầu tư nhiều dự án thương mại phức hợp, nhà ở, khách sạn, trường học quốc tế, sản xuất công nghiệp. Hướng Đông, đã quy hoạch khu vực Cát Hải thành “đảo thông minh Cát Hải” gắn với cầu Tân Vũ - (1) Thành uỷ Hải Phòng (2019), Báo cáo Tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố (2) Thành uỷ Hải Phòng (2019), Báo cáo Tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố
  4. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 517 Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, vui chơi giải trí đảo Cát Bà; Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast và Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, … Hướng Nam (Đồ Sơn, ven sông Lạch Tray), đã triển khai Trung tâm thương mại Aeon Mall (Nhật Bản), Bệnh viện quốc tế Vinmec, Khu đô thị và khách sạn 5 sao Agape, Khu đô thị Vinhomes Marina, Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu - Đồ Sơn. Có được những thành tựu trên là sự quyết tâm của các cấp, các ngành thành phố, sự đoàn kết ủng hộ nhiệt thành từ phía người dân. Kết quả cho thấy, Hải Phòng đã và đang triển khai những mục tiêu rất sát với chủ trương NQ10 của Trung ương Đảng, với sự sáng tạo và giải pháp mạnh mẽ. Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo đó đặt mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Trên cơ sở phân tích tình hình và thực trạng xây dựng, phát triển của thành phố Hải Phòng, Nghị quyết 45/NQ - TW khẳng định những thành tựu mà thành phố đã đạt được, bên cạnh đó cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, thành tựu mà Hải Phòng đã đạt được là đáng ghi nhận, tuy nhiên, kinh tế Hải Phòng phát triển chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế. Hải Phòng chưa phát huy rõ nét vai trò là một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Quảng Ninh. Câu hỏi đặt ra: Một thành phố có nhiều lợi thế về địa lý kinh tế, giao thông thuận lợi, con người thông minh, năng động, được Trung ương quan tâm ban hành nhiều Nghị quyết riêng về Hải Phòng nhưng Hải Phòng vẫn chưa có sự phát triển vượt trội. Trong khi đó, rất nhiều địa phương khác không có nhiều tiềm năng, lợi thế và xuất phát điểm thuận lợi như Hải Phòng nhưng lại có sự bứt phá mạnh mẽ? Một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 45 – NQ/TW đề ra cho thành phố Hải Phòng là chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đặc biệt là đột phá trong các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế. Có thể nói, Nghị quyết 45 – NQ/TW là một chủ trương đúng đắn nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế khác biệt, cơ hội nổi trội của Hải Phòng đồng thời cũng là một cú hích để tạo đà cho sự phát tiển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. Để thực hiện thành công Nghị quyết 45-NQ/TW, Hải Phòng không chỉ phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của thành phố mà còn phải khắc phục những tồn tại, hạn chế cản trở đến sự phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. 2. Những tồn tại cần khắc phục Rào cản về cơ chế chính sách Thẳng thắn nhìn nhận, tuy đạt được những thành quả ban đầu đáng ghi nhận nhưng nhìn chung kinh tế tư nhân ở Hải Phòng còn nhiều bất cập, yếu kém. Trách nhiệm quản lý hướng dẫn của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng còn hạn chế. Các doanh nghiệp trong khối kinh tế tư nhân ở Hải Phòng chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một trong những khó khăn đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hải Phòng nói riêng và
  5. 518 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP trong cả nước nói chung là vấn đề vốn. Đối với các doanh nghiệp này tài sản đảm bảo hạn chế, bên cạnh đó, trình độ, năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp chưa cao, kéo theo việc xây dựng các phương án kinh doanh không khả thi. Trong khi đó, nhiều tổ chức tín dụng cũng chưa “mặn mà” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn. Mặc dù, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được đưa vào cuộc sống được hơn một năm nhưng việc thực thi Luật vẫn còn yếu. Về hỗ trợ mặt bằng sản xuất theo quy định tại Điều 11 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc bố trí quỹ đất tập trung cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương chưa được triển khai. Việc hỗ trợ, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư bố trí khu làm việc tập trung, cơ sở ươm tạo cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chưa được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất. Môi trường kinh doanh Mặc dù thành phố đã có nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hoá thủ tục hành chính để thu hút đầu tư nhưng trên thực tế chỉ số về năng lực cạnh tranh của Hải Phòng vẫn chưa cao. Theo đánh giá của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam được xây dựng từ dữ liệu điều tra doanh nghiệp, chỉ số về năng lực cạnh tranh (PCI) của Hải Phòng đứng thứ đứng thứ 16 sau các tỉnh miền Bắc như: Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Vĩnh phúc. Nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà,nhiều cán bộ công chức còn nhiêu khê, gây tốn kém cho doanh nghiệp, làm mất đi cơ hội đầu tư. Ví dụ như: Công ty Sơn Trường đã phải mất 10 năm (2008 - 2018) để được cấp sổ đỏ cho một khu nuôi tôm công nghệ cao có quy mô lớn nhất miền Bắc, được đầu tư 170 tỷ đồng, ở xã Phù Long, huyện Cát Hải(1). Đây là một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng nói riêng và ở cả nước nói chung. Công tác quản lý nhà nước Đơn giản hoá thủ tục hành chính để thu hút đầu tư nhưng không buông lỏng quản lý nhà nước đối với khối doanh nghiệp tư nhân. Đây là yêu cầu không thể thiếu nhằm đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ nhưng bên cạnh đó công tác quản lý nhà nước cũng còn nhiều vấn đề bất cập. Nhiều hoạt động kinh tế tư nhân còn mang tính tự phát, thiếu sự quản lý từ phía nhà nước. Điển hình như các hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh du lịch ở Đồ Sơn, Cát Bà thiếu chuyên nghiệp, mang tính tự phát, làm ăn “chụp giật”, không thu hút được các du khách đến với Hải Phòng, làm giảm hiệu quả kinh tế du lịch. Công tác quản lý các dự án kinh tế còn lỏng lẻo. Nhiều dự án treo không được triển khai hàng chục năm không những ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển của thành phố mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân trong khu dự án. Đặc biệt vụ việc công an Hải Phòng phát hiện hàng trăm người Trung Quốc đánh bạc ở OurCity là bài học đắt giá cho Hải Phòng và các địa phương khác trong công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có yếu tố nước ngoài. (1) Nguyễn Minh Phong (2019), Kinh tế tư nhân và sự khao khát công bằng, https://baodautu.vn/kinh-te-tu- nhan-va-su-khao-khat-cong-bang-d95134.html
  6. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - VÇN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 519 Rào cản từ chính các doanh nghiệp Một hạn chế làm cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân còn xuất phát từ chính nội tại bản thân doanh nghiệp. Chất lượng nguồn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp, chưa qua đào tạo, thiếu lao động có chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao, máy móc, thiết bị, công nghệ lạc hậu, kém hiệu quả, trình độ, năng lực, kỹ năng quản trị doanh nghiệp kém. Thêm đó là ý thức pháp luật của các chủ doanh nghiệp chưa cao. Vì chạy theo lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp tư nhân vi phạm các quy định của luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các điều kiện về an toàn lao động an toàn lao động, nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp không chú trọng xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường với mức độ nghiêm trọng như công ty AVM sản xuất quặng ở Minh Đức, Thuỷ Nguyên, cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Công ty Thương binh Đoàn Kết sản xuất tái chế nhựa ở An Dương…Thậm chí, nhiều doanh nghiệp thành lập chỉ nhằm mục đích mua bán hóa đơn, chứng từ giả. Cơ quan chức năng của Hải Phòng phát hiện có những cá nhân thành lập gần 20 công ty “ma” chỉ để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Tồn tại trên có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về thống kê số lượng doanh nghiệp ở Hải Phòng, giữa lũy kế đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế, phản ánh bất cập trong công tác hậu kiểm. Có số lượng lớn các doanh nghiệp được thành lập nhưng không hoạt động, không phát sinh thuế. Hiệu quả công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Cần phải thấy rằng, chủ trương căn bản của NQ10 đề ra là “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghĩa là dù phát triển theo cách nào, kinh tế tư nhân cũng cần phải định hướng XHCN, nâng cao trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp cho sự nghiệp chung của đất nước. Từ năm 2009 Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW “Về xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Từ năm 2010 đến 01/10/2018, Hải Phòng kết nạp 2.462 đảng viên, trong đó đảng viên là những người tham gia quản lý ở các đơn vị kinh tế tư nhân 260; đảng viên là người đứng đầu các đơn vị kinh tế tư nhân 27. Tính đến 01/10/2018, trên địa bàn thành phố có 488 tổ chức cơ sở đảng trong khu vực doanh nghiệp, cùng nhiều tổ chức Công đoàn, Đoàn thành niên, Hội Cựu chiến binh tại các doanh nghiệp ngoài công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó: 279/30.632 doanh nghiệp tư nhân; Có 15.810 đảng viên ở các loại hình doanh nghiệp trong 121.761 tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố (chiếm 13%).(1) Có thể nói, thành phố Hải Phòng đã chú trọng đến việc phát triển tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên, cho tới nay số lượng đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với số lượng đảng viên trong toàn thành phố (13%). Vì vậy, để kinh tế tư nhân phát triển theo đúng định hướng XHCN thì cần nâng cao số lượng các đảng viên trong các doanh nghiệp khối tư nhân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. (1) Thành uỷ Hải Phòng (2019), Báo cáo Tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ thành phố
  7. 520 KINH TẾ TƯ NHÅN Ở HÂI PHÒNG - THỰC TRÄNG VÀ GIÂI PHÁP 3. Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng Để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở Hải Phòng nói riêng và ở Việt Nam nói chung trong thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục thể chế hoá các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân thành các quy định pháp luật tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Theo đó, cần tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp trong khối tư nhân với các doanh nghiệp khác, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, tham gia sâu vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; được hưởng ưu đãi khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần thiết lập các cụm liên kết ngành sản xuất linh kiện, đòi hỏi quy mô đầu tư vốn vừa phải và độ tinh vi công nghệ ở mức trung bình. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành một cách thực chất. Tuy nhiên, cát giảm thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp nhưng không buông lỏng quản lý nhà nước.Thu hút đầu tư nhằm phát triển kinh tế phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy hơn nữa vai trò của hiệp hội các ngành nghề trong việc hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới, sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực thông qua việc khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ. Nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục giáo dục đại học, các trường đào tạo nghề trong thành phố, tăng cường liên kết giữa các trường với các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ nhằm cung cấp một đội ngũ nhân lực có trình độ cao cho các doanh nghiệp trong thành phố. Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp tư nhân. Trước hết, phải nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về vấn đề này, cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân cho chủ doanh nghiệp và người lao động. Điều này không chỉ khơi thông cơ chế dân chủ, đảm bảo quyền và các lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và người lao động, mà còn khẳng định vai trò định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước là “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. III. KẾT LUẬN Nghị quyết số 10/NQ/TW đã khẳng định về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong sự phát triển kinh tế đất nước. Đầu năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bộ Chính trị yêu cầu thành phố Hải Phòng chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong những năm qua, Hải Phòng đã thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường nhằm thu hút đầu tư và đã đạt được những thành tựu vượt trội về phát triển kinh tế tư nhân. Để phát huy hơn nữa các thế mạnh của thành phố, Hải Phòng cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế chính sách, tăng cường kiểm tra giám sát để tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển thực sự trở thành động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2