intTypePromotion=1

Phát triển kỹ năng quản trị - Quản trị stress

Chia sẻ: Le Thi Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
270
lượt xem
95
download

Phát triển kỹ năng quản trị - Quản trị stress

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi đạt đến trạng thái cực đoan các cá nhân trãi qua 3 giai đoạn phản ứng lại. Giai đoạn báo động: – Gia tăng độ nhạy trong sự lo lắng hoặc sợ hãi – Về mặt sinh học: nguồn năng lượng cá nhân được huy động – Diễn ra trong một thời gian ngắn – Nếu tiếp tục nó chuyển sang giai đoạn kháng cự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển kỹ năng quản trị - Quản trị stress

 1. Phát triển kỹ năng quản trị Quản trị stress 2007 NTLoan 1
 2. Quản trị stress Mục tiêu phát triển kỹ năng: Hạn chế những căng thẳng Tăng tính phục hồi Giải quyết các căng thẳng tạm thời 2007 NTLoan 2
 3. Mô hình phân tích về lực lượng tác động Lực lượng dẫn dắt Lực lượng phục hồi Các nguồn gây ra stress 2007 NTLoan 3
 4. Phản ứng đối với stress Trước khi đạt đến trạng thái cực đoan các cá nhân trãi qua 3 giai đoạn phản ứng lại • Giai đoạn báo động: – Gia tăng độ nhạy trong sự lo lắng hoặc sợ hãi – Về mặt sinh học: nguồn năng lượng cá nhân được huy động – Diễn ra trong một thời gian ngắn – Nếu tiếp tục nó chuyển sang giai đoạn kháng cự 2007 NTLoan 4
 5. Phản ứng đối với stress • Giai đoạn kháng cự – Ngự trị đầu tiên là cơ chế phòng thủ và bắt đầu dự trữ năng lượng. Có 5 loại phòng thủ: – Gây hấn: Tấn công một cách trực diện – Thoái lui: chấp nhận hành vi của đối tác – Kiềm chế: phủ nhận, hoặc coi nhẹ tác nhân gây stress – Rút lui: tự ràng buộc với những ý nghĩ kỳ quặc, hoặc lẫn trốn ngay trong hoàn cảnh của mình (cả về vật chất và tâm lý) – Cố chấp: phản ứng lại một cách bất chấp có hiệu lực hay không Những cơ chế phòng thủ này làm giảm sự cảm nhận của bản thân về stress. Những dấu hiệu đầu tiên mà kéo dài, stress có thể xuất hiện đơn giản chỉ là gia 2007 tăng sự phòng thủ. NTLoan 5 Tuy nhiên, khi stress đã được công bố nó trấn áp
 6. Phản ứng đối với stress Giai đoạn kiệt quệ – Nguy hiểm nhất và hậu quả là bệnh lý – Sự rối loạn về mặt sinh học của cơ thể – Tâm lý: sự chán nản khốc liệt – Phá huỷ các mối quan hệ 2007 NTLoan 6
 7. Quản trị stress TR AÍ  G H I M   ISTR ESS IN ÃÛ VÅÏ  N guäön gáy  r st ess Phaí æ ï l n  ng aûi ­Læ åì tæ åï   ng r c ­Si l     nh yïhoüc ­Âäúiâáöu     ­Tám  yïhoüc   l  ­Thåì  an   igi ­H oaì caí   n  nh K haínàng    phuûc  häöi ­Si l   nh yï ­Tám  yï   l ­Xaîhäüi     Q U AÍ   Ë  N TR STR ESS C hiãún æ åüc  l C hi ãún æ åüc  l C hi ãún æ åüc  l C huíâäüng   Ti phong ãn  Phaí æ ï l n  ng aûi M uûc  âêch H aûn  chãú nguyãn Phaï rãøn  c  ãún  H oüc t tti caï chi áûp nhæ îng cå  nhán gáy  ess sr l åüc  æ phaí æ ï n  ng  chãú  âäúi phoï     l aûi taûm  håì t i A í hæ åí nh  ng Thæ åì xuyãn ng  D aì  ihaûn Taûm  håì t i Ti ãúp  cáûn C huíâäüng   Ti phong ãn  Phaí æ ï l n  ng aûi 2007 NTLoan 7 Yãu  cáöu  t i D aì  håì  ihaûn Væ ì phaí a  i N gay áûp æ ï t t c gian
 8. Quản trị stress Các nguồn gây ra stress Stress Stress Stress Stress thời gian đối đầu hoàn cảnh lường trước 2007 NTLoan 8
 9. Các nguồn gây stress Stress thời gian:  Có quá nhiều công việc phải làm trong khoảng thời gian quá ít.  Thiếu sự kiểm soát ?????? 2007 NTLoan 9
 10. Các nguồn gây stress Stress đối đầu: Stress này xuất phát từ các tương tác cá nhân Các kiểu xung đột Xung đột vai trò Xung đột tương tác Xung đột vấn đề 2007 NTLoan 10
 11. Các nguồn gây stress •Stress hoàn cảnh: Phát sinh trong môi trường nơi cá nhân tồn tại hay từ hoàn cảnh cá nhân •Điều kiện làm việc không thuận lợi •Sự thay đổi nhanh chóng 2007 NTLoan 11
 12. Các nguồn gây stress Stress lường trước: Bao gồm các sự kiện không được tán thành tiềm năng sẽ có nguy cơ xảy ra - điều không may mắn chưa xảy ra bây giờ nhưng có thể xảy ra. 2007 NTLoan 12
 13. Chiến lược chủ động: Hạn chế stress thời gian Khả năng tự nhận thức là một cơ sở quan trọng để xây dựng thời gian và quản lý stress Chiến lược hạn chế  Quản lý thời gian:  Uỷ quyền 2007 NTLoan 13
 14. Chiến lược chủ động: Hạn chế stress thời gian KHÁØ N  ÁÚP C Cao Tháúp I II I Sæ û  khuí hoaí ng  ng C å  häüiphaï rãøn   tti Khaï haì t ch  ng han  ãön phi C aí i itãún H oaûch  âënh C ao Q UAN  G M O TR  ÁÖ I I IV T Thæ Thoaï  åüc tâæ Ü N C huäng  ãûn hoaûir âi t  eo C äng  ãûc hæ åì ngaì vi t ng  y N gæ ng khäng  o r åï baï tæ c Sæ û r tanh  i caî p Th áú 2007 NTLoan 14
 15. Chiến lược chủ động: Hạn chế stress thời gian 20 nguyên tắc quản trị thời gian hiệu quả dành cho mọi người 20 nguyên tắc quản trị thời gian hiệu quả dành cho các nhà quản trị 2007 NTLoan 15
 16. Hạn chế stress đối đầu Sự liên kết Trí tuệ cảm xúc Tạo dựng một tài khoản ngân Tự hiểu biết hàng cảm xúc dồi dào Quản tri những cảm xúc của bản Gởi đến nhiều “Deposit” thân Hạn chế gởi đến Tự thúc đẩy bản thân “Withdrawal” Đồng cảm và nhận ra những tình cảm của người khác Quan hệ giữa các cá nhân 2007 NTLoan 16
 17. Hạn chế stress hoàn cảnh Stress hoàn cảnh Chiến lược hạn chế:  Thiết kế lại công việc: Việc thiết kế lại công việc hiệu quả sẽ giúp tạo ra một cấu trúc môi trường nơi mà stress là tối thiểu  Phối hợp các nhiệm vụ  Nhận diện để thiết lạp các đơn vị làm việc  Thiết lập mối quan hệ với khách hàng  Gia tăng quyền ra quyết định  Kênh phản hồi thông tin mở 2007 NTLoan 17
 18. Hạn chế stress lường trước Chiến lược chiến thắng nhỏ Những thắng lợi nhỏ nuôi một cảm giác thúc đẩy bền vững, hướng đến mục tiêu mong muốn 2007 NTLoan 18
 19. Hạn chế stress lường trước 1. Thi   ãútâàûtm uûc    tãu i 4. Xaï âënh  c i chê  c  caï tãu  2. C hè  oîcaï haì r   c  nh  cho  û haì cäng    sæ t nh  vaì âäüng   vaìyãu cáöu  pháön hæ åí t ng vãö  nh  haì vi 3. Taûo  a  û æ åì r sæ t ng  t çnh    c  chãú  r vaìcaï cå  baï caï o  o 2007 NTLoan 19
 20. Chiến lược phục hồi Tình trạng về Phục hồi tâm lý tim mạch Phục hồi cơ thể Phục hồi mang Ăn kiêng tínhxã hội 2007 NTLoan 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản