intTypePromotion=1

Phát triển web với PHP và MySQL - p 89

Chia sẻ: Yukogaru Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
3
download

Phát triển web với PHP và MySQL - p 89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

setting up 855 Send button, 704 send() function, 704 sending messages, online newsletters, 704-708 sending mail, 371 Warm Mail application, 649-652 forwarding messages, 651-652 new messages, 649-651 replying to messages, 651-652 send_message() function, 650-651 sensitive data, storing, 336-337 credit card numbers, 338 serialization, 450-451 serialize() function, 450-451 server logs, 271 servers Apache. See Apache Web server authentication, 292-293 database servers, Web database architecture, 181 Equifax Secure Server, connecting with HTTPS, 388 FTP servers downloading files, 384-385 logging in to (mirroring files), 382 IIS (Internet Information Server) basic authentication, 319-321 configuring with Internet Services Manager, 319-321 remote FTP servers, connecting to (mirroring files), 382...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển web với PHP và MySQL - p 89

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2