intTypePromotion=3

Phê chuẩn tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
3
download

Phê chuẩn tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phê chuẩn tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phê chuẩn tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

  1. Phê chuẩn tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tài liệu Phần A - Chính sách khai thác chung của người khai thác tàu bay, cùng với các tài liệu liên quan đến loại hình khai thác đặc biệt, bao gồm: ETOPS, RVSM, CAT II/III, RNP, RNAV, MNPS, Khai thác ngoài khơi
  2. (Offshore Operation), Dịch vụ y tế khẩn nguy bằng trực thăng/ HEMS (nếu áp dụng)- 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; Tài liệu Phần D – Chính sách huấn luyện của người khai thác tàu bay phù hợp với năng định khai thác của giấy chứng nhận người khai thác tàu bay: 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Tài liệu danh mục thiết bị tối thiểu (MEL): 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Chương trình độ tin cậy của người khai thác tàu bay (RCP): 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Tài liệu giải trình Hệ thống quản lý an toàn (SMS): 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Tài liệu vận chuyển hàng nguy hiểm (DGM): 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Tài liệu Giải trình điều hành bảo dưỡng (MME): 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Tài liệu chương trình bảo dưỡng tàu bay (AMS): 30 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ; - Sô nhật ký kỹ thuật cho phù hợp với từng loại tàu bay (TLB): 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Phê chuẩn
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê chuẩn tài liệu Nộp hồ sơ 1. khai thác, bảo dưỡng tàu bay (phụ lục 1) tại văn phòng đề nghị Cục HKVN; Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; phê chuẩn các tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu Giải quyết bay sau khi xác định các tài liệu này đáp ứng yêu cầu 2. thủ tục được quy định tại các quy chế hàng không(QCHK-KT1, QCHK-KT3), Quyết định Bộ trưởng có liên quan (10/2008/QĐ-BGTVT).
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị phê chuẩn tài liệu khai thác, bảo dưỡng tàu bay 2. Tài liệu khai thác, bảo dưỡng tàu bay đề nghị phê chuẩn Số bộ hồ sơ: 02 bộ
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đáp ứng yêu cầu được quy định tại các quy Quyết định 1. chế hàng không(QCHK-KT1, QCHK-KT3), 10/2008/QĐ- và Quy chế an toàn hàng không dân dụng BGTVT... Quyết định số 2. 2727/1998/QĐ-CH... Quyết định 3. 45/2006/QĐ- BGTVT...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản