Phép toán trong đại số quan hệ

Chia sẻ: Tạ Thị Phương Hue | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

1
711
lượt xem
132
download

Phép toán trong đại số quan hệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo phép toán trong ngôn ngữ đại số quan hệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phép toán trong đại số quan hệ

 1. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ  Phép Toán Trong Ngôn Ngữ ĐSQH Sinh viên thực hiện : Tạ Thị Phương Huế (nhóm trưởng) Trần Thị Diệp Hạng Thị Ngọc Lê Thị Oanh Vũ Duy Hiệp Đỗ Huy Hoàng Giáo viên hướng dẫn : Đinh Thị Nguyên
 2. NỘI DUNG Cho cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng quan hệ sau: SINH_VIEN (MaSV, HoTenSV, NamSinh, GioiTinh, DiaChi) MÔN (MaMon, TenMon, TinChi) ĐIÊM (MaSV, MaMon, ĐiemThi)
 3. NỘI DUNG Yêu cầu: 1. 1. Bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và xác định khóa chính, khóa ngoài cho từng quan hệ.
 4. NỘI DUNG 2. Sử dụng đại số quan hệ để thực hiện các câu hỏi sau đây: - Cho biết danh sách các sinh viên. - Đưa ra danh sách sinh viên tham gia học môn “Cơ sở dữ liệu” - Cho biết danh sách sinh viên phải thi lại môn “Cơ sở dữ liệu”. - Đưa ra danh sách sinh viên đạt điểm 8 môn “Cơ sở dữ liệu”
 5. NỘI DUNG 3. Mỗi sinh viên tự đưa ra các câu hỏi, mỗi câu hỏi ứng với một phép toán trong ngôn ngữ ĐSQH, sau đó tự trả lời.
 6. 1. Bộ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và xác định khóa chính, khóa ngoài cho từng quan hệ. 1.1 Mỗi quan hệ cho 10 bộ dữ liệu. *SINH_VIÊN
 7. MÃ SV HỌ TÊN SV NĂM SINH GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ DTC0001 Trần Thị Ngân 02/01/1990 Nữ Lạng Sơn DTC0002 Trần Thị Thoa 11/12/1990 Nữ Hòa Bình DTC0003 Phùng Đức Thọ 11/03/1990 Nam Thái Bình DTC0004 Đỗ Xuân Nam 12/02/1989 Nam Thái Nguyên DTC0005 Nguyễn Thị Yến 10/03/1988 Nữ Bắc Giang DTC0006 Ngô Quý Ngọc 14/09/1990 Nam Cao Bằng DTC0007 Nguyễn Thị Viễn 19/11/1990 Nữ Bắc Cạn DTC0008 Đào Hương Quỳnh 13/07/1990 Nữ Quảng Ninh DTC0009 Trần Ngọc Hiển 25/12/1990 Nam Ninh Bình DTC0010 Tạ Thái Bình 12/08/1990 Nam Lào Cai
 8. ** MÔN MÃ MÔN TÊN MÔN TÍN CHỈ A1 Toán Rời Rạc 3 A2 Kinh Tế Vi Mô 3 A3 Pascal 2 A4 Quản Trị Học 4 A5 Kinh Tế Vĩ Mô 3 A6 Anh văn 2 2 A7 Mac-Lê Nin 5 A8 Marketing 2 A9 Nguyên Lý Kế Toán 3 A10 Cơ sở dữ liệu 2
 9. ***ĐIỂM: MÃ SV MÃ MÔN ĐIỂM THI DTC0001 A1 9 DTC0002 A2 7 DTC0003 A3 10 DTC0004 A4 6 DTC0005 A5 8 DTC0006 A6 5 DTC0007 A7 9 DTC0008 A8 4 DTC0009 A9 5 DTC0010 A10 3
 10. 1.2.Xác định khóa chính,khóa ngoài: SINH_VIEN (MaSV, HoTenSV, NamSinh, GioiTinh, DiaChi) =>Khóa chính : K1={MaSV} ; Khóa ngoài : không có; MÔN (MaMon, TenMon, TinChi) =>Khóa chính: K1={MaMon}; Khóa ngoài: không có;
 11. 1.2.Xác định khóa chính,khóa ngoài: ĐIÊM (MaSV, MaMon, ĐiemThi) =>Khóa chính : K1={MaSV, MaMon}; Khóa ngoài: K2={MaSV@ }; K2={MaMon@};
 12. 2. Sử dụng đại số quan hệ để thực hiện các câu hỏi sau đây: 2.1 Cho biết danh sách các sinh viên. ∏--(MaSV,HoTenSV,NamSinh,GioiTinh,DiaChi)(SINH_VIEN) 2.2 Đưa ra danh sách sinh viên tham gia học môn “Cơ sở dữ liệu” ∏ (MaSV,HoTenSV,NamSinh,GioiTinh,DiaChi)(ĐIỂM * Mã môn (∂TenMon=”CSDL”(Môn))
 13. 2. Sử dụng đại số quan hệ để thực hiện các câu hỏi sau đây: 2.3 Cho biết danh sách sinh viên phải thi lại môn “Cơ sở dữ liệu” ∏ Điểm thi
 14. 2. Sử dụng đại số quan hệ để thực hiện các câu hỏi sau đây: 2.4 Đưa ra danh sách sinh viên đạt điểm 8 môn “Cơ sở dữ liệu” ∏ Điểm thi=”8”(∏ (MaSV,HoTenSV,NamSinh,GioiTinh,DiaChi) ((ĐIỂM*(∂TenMon=”CSDL”(Môn))) MaMon * SINH_VIEN)) MaSV
 15. 3. Các câu hỏi ứng với một phép toán trong ngôn ngữ ĐSQH 3.1 Cho biết danh sách sinh viên nam . ∂GioiTinh=”Nam”(SINH_VIEN) 3.2 Cho biết họ tên những sinh viên đạt điểm 6 . ∏HoTênSV[SV*(∂Điểm thi=”6”(Điểm))]
 16. 3. Các câu hỏi ứng với một phép toán trong ngôn ngữ ĐSQH 3.3 Cho biết họ tên sinh viên học cả 2 môn có mã môn là A5, A6: ∏HoTênSV[SV*(∂Ma môn=”A5”(Điểm))] ∩ Mã SV ∏HoTênSV[SV*(∂Ma môn=”A6”(Điểm))] Mã SV
 17. 3. Các câu hỏi ứng với một phép toán trong ngôn ngữ ĐSQH 3.4 Danh sách họ tên sinh viên học môn có mã là A5 không ở Nam Định: ∏HoTênSV{[SV*(∂Ma môn=”A5”(Điểm))] – sinh viên [SV*(∂Địa Chỉ=”Nam Định”(Sinh_Viên))] }
 18. 3. Các câu hỏi ứng với một phép toán trong ngôn ngữ ĐSQH 3.5 Cho biết họ tên sinh viên ở Bắc Cạn và Cao Bằng ∏--HoTênSV-{[(∂-Địa chỉ =”Bắc Kan”(SINH_VIEN))] U [(∂-Địa chỉ =”Cao Bằng”(SINH_VIEN))] }
 19. 3. Các câu hỏi ứng với một phép toán trong ngôn ngữ ĐSQH 3.6 Lập bảng điểm cho sinh viên có mã DTC0010 : ∏(Mã SV, mã môn, tên môn, điểm thi, tin chỉ)(MÔN x (∂MãSV=DTC0010( ĐIỂM)) 3.7. Cho biết họ tên, năm sinh, giới tính những sinh viên học tất cả các môn: ∏(Họ tên, năm sinh, giới tính) {SINH_VIÊN * [( ∏(Mã SV, Mã Mã SV môn) (ĐIỂM)) ÷ ∏Mã Môn(MÔN)]}

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản