Phím Tắt MS Frontpage

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
16
download

Phím Tắt MS Frontpage

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MICROSOFT FONTPAGE Làm việc và quản lý các trang Web. Phím tắt Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + F4 Ctrl + S Ctrl + P F5 Ctrl + Tab Ctrl + Shift + B Alt + F4 Ctrl + Shift + 8 Ctrl + / Ctrl + F Ctrl + H F7 Shift + F7 Esc Ctrl + Z, Alt + BackSpace

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phím Tắt MS Frontpage

  1. PHÍM TẮT TOÀN TẬP Home MICROSOFT FONTPAGE Làm việc và quản lý các trang Web. Phím tắt Chức năng Ctrl + N tạo mới một trang web Ctrl + O mở một trang web Ctrl + F4 đóng một trang web Ctrl + S lưu một trang web Ctrl + P in một trang web F5 cập nhật, làm tươi nội dung một trang web Ctrl + Tab chuyển đổi qua lại giữa các trang Web Ctrl + Shift + B xem trang web bằng trình duyệt web Alt + F4 thoát khỏi Frontpage Ctrl + Shift + 8 hiển thị những ký tự không được in ra Ctrl + / hiển thị các thẻ HTML Ctrl + F tìm kiếm Ctrl + H thay thế F7 kiểm tra chính tả một trang web Shift + F7 tìm một từng đồng nghĩa Esc bỏ qua một thao tác đang thực hiện Ctrl + Z, Alt + trở về trạng thái trước khi thực hiện lệnh cuối cùng BackSpace Ctrl + Y, Shift + lùi lại trạng thái trước khi thực hiện Ctrl + Z Alt + BackSpace
  2. Định dạng ký tự và đoạn Phím tắt Chức năng Alt + Enter Hiển thị cửa sổ định dạng Font Ctrl + Shift + F thay đổi kiểu chữ (font) Ctrl + Shift + P thay đổi cỡ chữ Ctrl + B định dạng in đậm Ctrl + U định dạng gạch chân Ctrl + I định dạng in nghiêng Ctrl + dấu cộng định dạng chỉ số trên (bàn phím số) Ctrl + dấu trừ (bàn định dạng chỉ số dưới phím số) Ctrl + Shift + C sao chép định dạng Ctrl + Shift + V dán định dạng Ctrl + Shift + Z, xóa định dạng trở về định dạng mặc định Ctrl + phím cách Ctrl + E canh giữa đoạn Ctrl + L canh trái đoạn Ctrl + R canh phải đoạn Ctrl + M thụt lề đoạn từ biên trái Ctrl + Shift + M thụt lề đoạn từ biên phải Ctrl + Shift + S áp dụng một kiểu cho đoạn Ctrl + Shift + N áp dụng kiểu mặc định
  3. Ctrl + Alt + 1 áp dụng kiểu Heading 1 Ctrl + Alt + 2 áp dụng kiểu Heading 2 Ctrl + Shift + L áp dụng kiểu danh sách liệt kê Chỉnh sửa, di chuyển, xóa văn bản, hình ảnh. Phím tắt Chức năng Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn Ctrl + Backspace xóa một từ phía trước (¬) Ctrl + Delete xóa một từ phía sau Ctrl + C, Ctrl + sao chép một nội dung, hình ảnh Insert Ctrl + X, Shift + cắt một nội dung, hình ảnh Delete Ctrl + V, Shift + dán một nội dung, hình ảnh Insert Shift + Enter chèn thêm một dòng trống Ctrl + Shift + Phím chèn một ký tự không phải là khoảng trống cách
  4. Designed by Trần Quang Hải. Email: qhaivn@gmail.com
Đồng bộ tài khoản