Phiêú bằng chứng Dịch vụ / Phiêú chăm sóc

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
159
lượt xem
14
download

Phiêú bằng chứng Dịch vụ / Phiêú chăm sóc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu "Phiếu bằng chứng Dịch vụ" và "Phiêú chăm sóc" của Trung tâm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiêú bằng chứng Dịch vụ / Phiêú chăm sóc

  1. DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES Phiếu Bằng Chứng Dịch Vụ/ Phiếu Chăm Sóc Service Verification/ Attendance Record TÊN KHÁCH HÀNG TÊN NGƯỜI CHĂM SÓC TÊN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ THÁNG CHĂM SÓC NĂM LOẠI CHƯƠNG TRÌNH: Chăm Sóc Cá Nhân Chăm Sóc Nhất Thời Chăm Sóc Hoạt Động Thân Thể Lối Sống Tự Lực NGÀY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C A THỜI GIAN BẮT ĐẦU DỊCH VỤ B THỜI GIAN KẾT THÚC DỊCH VỤ C TỔNG SỐ GIỜ MỖI NGÀY D SỐ DẶM ĐÃ ĐI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC NGÀY 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TỔNG SỐ TRONG S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S C THÁNG A THỜI GIAN BẮT ĐẦU DỊCH VỤ B THỜI GIAN KẾT THÚC DỊCH VỤ C TỔNG SỐ GIỜ MỖI NGÀY D SỐ DẶM ĐÃ ĐI CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC (CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM DỊCH VỤ CHĂM SÓC CÁ NHÂN) Đánh dấu vào những công việc đã thực hiện trong tháng. Những công việc này phải có trong kế hoạch hỗ trợ khách hàng. Chuẩn Bị Bữa Ăn* Vệ Sinh Cá Nhân Tắm Thay Băng Khô Ăn Hỗ Trợ Di Chuyển/Nằm Ngồi Trên Giường Đi Vệ Sinh Mua Sắm Vật Dụng Thiết Yếu* Hộ Tống tới Nơi Khám Chữa Bệnh* Đi Bộ/Vận Động Cắt Tỉa Móng Chân Quản Lý Thuốc Chữa Bệnh* Chuyên Chở tới Nơi Khám Chữa Bệnh* Chuyển Chỗ Việc Nội Trợ* Các Bài Tập Thụ Động trong Điều Trị Thay Quần Áo Bôi Kem Chăm Sóc Da/Thuốc Mỡ Cung Cấp Củi Đun Vận Động *Chỉ dành cho khách hàng là người lớn. CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG/CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ NGÀY THÁNG CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC NGÀY THÁNG CHỈ DẪN: A. Ghi lại thời gian bắt đầu dịch vụ - ghi rõ buổi sáng (AM) hoặc buổi chiều (PM) cho phù hợp. B. Ghi lại thời gian kết thúc dịch vụ - ghi rõ buổi sáng (AM) hoặc buổi chiều (PM) cho phù hợp. C. Số dặm đã đi của người cung cấp dịch vụ: Ghi lại số dặm đã đi với mục đích cung cấp dịch vụ theo quy định của SSPS và theo kế hoạch hỗ trợ khách hàng. D. Quý vị hãy lưu hồ sơ các phiếu bằng chứng dịch vụ đã điền đủ thông tin trong vòng sáu (6) năm. DDD/DSHS có thể yêu cầu quý vị cung cấp các bản sao bất cứ lúc nào Mẫu này có trong trang biểu mẫu của DSHS trên Internet tại địa chỉ: http://www.wa.gov/dshs/dshsforms/forms/eforms.html DSHS 10-104A VI (REV. 05/2007) – TRANSLATED

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản