Phím tắt trong photoshop CS4

Chia sẻ: Kim Văn Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
552
lượt xem
265
download

Phím tắt trong photoshop CS4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Adobe Photoshop Tools Add mode (Shape tools) Subtract mode (Shape tools) Lock transparency pixels (on / off) Decrease brush size Increase brush size Decrease brush hardness by 25% Increase brush hardness by 25% Previous brush Next brush First brush Last brush Tool opacity 10% ® 100% Flow 10% → 100% Path / Direct Selection tools Brush / Pencil / Color Replacement tools N ® ® CS4 Keyboard Shortcuts Alt+F Ctrl+Alt+O Ctrl+W / Ctrl+F4 Ctrl+Alt+W / Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+W Ctrl+Q Ctrl+Alt+Shift+ I Ctrl+N Ctrl+Alt+N Ctrl+O Ctrl+Alt+Shift+O Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+O Ctrl+P Ctrl+Alt+Shift+P F12 Ctrl+S Ctrl+Shift+S Ctrl+Alt+S Ctrl+Alt+Shift+S Alt+S Ctrl+A Ctrl+Alt+A Ctrl+Alt+ [ Ctrl+D Q Ctrl+Alt+ ] Ctrl+Alt+D Ctrl+Shift+ I Ctrl+Alt+ ←,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phím tắt trong photoshop CS4

Đồng bộ tài khoản