intTypePromotion=1

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháy - 2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
142
lượt xem
26
download

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháy - 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu phun được gắn với một ống dẫn hay một hệ thống Drencher (3.3.2.6) nhằm phun nước lên bề mặt để cản cháy. 3.3.2.6.Hệ thống Drencher - drencher system Hệ thống các ống dẫn nước tự động được gắn với đầu phun Drencher ở những độ cao và khoảng cách thích hợp nhằm phun nước lên bề mặt để cản cháy 3.3.2.7. Bố trí ở giữa - end centre arrangement Sự bố trí hệ thống các ống dẫn của thiết bị Sprinkler, trong đó ống có gắn các đầu phun Sprinkler (3.3.2.l0) được lắp vào bên này hay bên kia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháy - 2

  1. Đầu phun đ ược gắn với một ống dẫn hay một hệ thống Drencher (3.3.2.6) nhằm phun nước lên bề mặt để cản cháy. 3.3.2.6.Hệ thống Drencher - drencher system Hệ thống các ống dẫn nước tự động được gắn với đầu phun Drencher ở những độ cao và khoảng cách thích hợp nhằm phun nước lên bề mặt để cản cháy 3.3.2.7. Bố trí ở giữa - end centre arrangement Sự bố trí hệ thống các ống dẫn của thiết bị Sprinkler, trong đó ống có gắn các đầu phun Sprinkler (3.3.2.l0) được lắp vào bên này hay bên kia cửa ống phân phối phụ. 3.3.2.8. Bố trí bên cạnh - end side arrangement Sự bố trí hệ thống các ống dẫn của thiết bị Sprinkler trong đó ống có gắn đầu phun Sprinkler (3.3.2.10) ch ỉ được lắp vào một b ên của ống phân phối phụ. 3.3.2.9.Hệ thống mạng lư ới - grid system Hệ thống các ống dẫn của thiết bị Sprinkler trong đó ống có gắn các đầu phun Sprinkler (3.3.2.l0) được cấp nư ớc theo hai h ướng. 3.3.2.10.ống có gắn các đầu phun Sprinkler - range pipe ống trên đó các đầu phun Sprinkler đư ợc gắn trực tiếp hoặc thông qua các ống nối n gắn. 3.3.2.11.Hệ thống vòng kín - single loop system Hệ thống các ống dẫn của thiết bị Sprinkler trong đó ống phân phối tạo thành vòng kín. 9
  2. 3.3.2.12.Sprinkler (đầu phun Sprinkler)-sprinkler (sprinkler hea)j Thiết bị nhạy cảm nhiệt khi đ ạt đến nhiệt độ nhất định sẽ tự động phun nước, phân bố nư ớc với lưu lư ợng và phương thức riêng vào khu vực cần bảo vệ được ấn đ ịnh sẵn. 3.3.2.13.Sprinkler để khuất - sprinkler concealed Sprinkler đặt trong hốc có tấm đậy. 3.3.2.14.Sprinkler thông thườn g - sprinkler conventional Sprinkler phun th ẳng nư ớc theo dạng hình cầu lên trần nh à và xuống sàn, thiết bị n ày có thể phun trực tiếp 40 - 60% tổng lượng nước theo hướng đi xuống. 3.3.2.15.Sprinkler kiểu khô - spnnkler dry Thiết bị bao gồm một đầu phun Sprinkler và một ống chứa khí nén, ống n ày được nối với một thiết bị đóng. 3.3.2.16.Sprinkler kiểu phun phẳng - sprinkler flat spray Sprinkler phun nước theo hình paraboloit xuống mặt đất, trong khi một phần nước được phun lên trần còn 60-80% tổng lượng n ước được phun theo hướng đi xuống 3.3.2.17.Sprinkler trần - sprinkler flush Một loại sprinkler khi một bộ phận hoặc cả thiết bị, kể cả đầu ren được treo trên trần nhà . 3.3.2.18.Sprinkler có ph ần tử dễ nóng chảy - sprinkler fusible element Sprinkler được mở ra dưới tác động của nhiệt tới bộ phận nóng chảy. 3.3.2.19.Sprinkler có bầu thủy tinh - sprinkler glass bulb 10
  3. Sprinkler mở ra dưới tác dụng của nhiệt làm vỡ bầu thủy tinh do áp suất tạo th ành nhờ sự giãn n ở của ch ất lỏng trong bầu thủy tinh. 3.3.2.20.Sprinkler nằm ngang - sprinkler horizontal Sprinkler được đặt sao cho dòng nước h ướng theo chiều ngang dội vào tấm phân phối. 3.3.2.21.Sprinkler hướng xuống dưới - sprinkler pendant Sprinkler được đặt sao cho dòng nước hướng từ trên xuống phun vào tấm phân phối. 3.3.2.22.Sprinkler hốc tường - sprinkler recessed Một bộ phận hoặc toàn bộ Sprinkler, trừ đầu ren, được đặt trong hốc tường. 3.3.2.23.Sprinkler bên vách - sprinkler sidewall Sprinkler chỉ phun theo 1 mặt (nửa paraboloit) hướng xuống đất. 3.3.2.24.Sprinkler phun sương - sprinkler spray Sprinkler phun nước theo kiểu paraboloit hướng xuống đất và nó chi phối 80 - 100% tổng lượng nước chảy ra lúc ban đầu theo hướng xuống dưới. Đầu phun n ày có thể đ ược hướng xuống dưới hoặc hư ớng lên trên. 3.3.2.25.Sprinkler hướng lên trên - sprinkler upright Sprinkler được thiết kế và lắp đặt sao cho dòng nư ớc được hư ớng lên trên phun vào tấm phân phối. 3.3.2.26.Van báo động của Sprinkler - sprinkler alarm valve 11
  4. Van được thiết kế để cho n ước chảy đến hệ thống Sprinkler và để phát báo động khi có nước chảy. 3.3.2.27.Van xupap (van bướm) của van báo động của Sprinkler và cụm van xupáp - sprinkler alarm valve clapper and clapper assembly Bộ phận của van cản trở nước chảy theo hướng ngược lại. 3.3.2.28.Thiết bị bù của van báo động của Sprinkler - sprinkler alarm valve compensator (auxiliary check valve) Thiết bị bên ngoài ho ặc bên trong được dùng đ ể cân bằng sự tăng ở mức độ nhỏ áp lực nước để hạn chế tối thiểu các báo động sai. 3.3.2.29.Buồng hãm của van báo động của Sprinkler - sprinkler alarm valve retard chamber Thiết bị được thiết kế để hạn chế đến mức tối thiểu các báo động sai do sự dâng lên và sự thay đổi thất thường trong hệ thống cấp nước cho Sprinkler. 3.3.2.30.Van báo động bằng cơ cấu báo động kiểu nước của Sprinkler - sprinkler alarm valve water motor alarm Thiết bị khởi động cục bộ bằng thủy lực phát còi báo động khi có nước chảy qua van báo động của Sprinkler. 3.3.2.31.Bộ truyền áp (khởi động thủy lực) của van báo động của Sprinkler - sprinkler alarm valve water motor transmitter. Thiết bị khởi động cục bộ bằng thủy lực tạo ra tiếp xúc điện để báo động từ xa khi có nước chảy qua van báo động của Sprinkler. 3.3.2.32.Hệ thống Sprinkler - sprinkler system 12
  5. Hệ thống tự động có các ống nước nối với các đầu phun Sprinkler ở khoảng cách và độ cao thích hợp và được thiết kế để phát hiện, kiểm soát hoặc chữa cháy bằng cách phun nước. 3.3.2.33.Hệ thống Sprinkler kiểu luân phiên - sprinkler system alternate Hệ thống Sprinkler trong đó các ống dẫn nước phải đảm bảo : -Có nước trong suốt thời gian mà không có nguy cơ đóng băng; - Có không khí trong suốt thời gian có nguy cơ đóng băng. 3.3.2.34.Hệ thống Sprinkler kiểu ống khô - sprinkler system ray pipe Hệ thống Sprinkler trong đó các ống dẫn đảm bảo thường xuyên có không khí để tránh nguy cơ nước bị đóng băng hoặc bay hơi trong đường ống. 3.3.2.35.Hệ thống Sprinkler kiểu ống ướt - sprinkler system wet pipe Hệ thống Sprinkler đảm bảo thường xuyên có nước trong đư ờng ống. 3.3.2.36.Lưu lư ợng kế - water flow indicator Thiết bị chạy điện hoặc cơ khí chỉ lượng nư ớc chảy. 3.3.2.37.Thiết bị phun nước - water spray projector system Lăng phun nối với ống n ước và đư ợc thiết kể để phun nước ở áp suất cao . 3.3.2.38.Hệ thống thiết bị phun nước - water spray projector system Hệ thống các ống nước nối với thiết bị phun nước (3.3.2.37) và các phương tiện đ ể vận hành. 3.3.3.Các hệ thống chữa cháy cố định (không dùng nước) 3.3.3.1.Phun từ đáy lên (phun dưới bề mặt) - base injection (sub surface application). 13
  6. Dẫn bọt vào dưới bề mặt của chất lỏng dễ cháy sao cho bọt dâng lên trên bề mặt và lan rộng để tạo lớp bọt chữa cháy. 3.3.3.2.Hệ thống chữa cháy bằng cacbon dioxit (CO2) - Carbon dioxide (CO2) extinguishing system Hệ thống chữa cháy cố định chứa chất chữa cháy là CO2 3.3.3.3.Hệ thống chữa cháy kết hợp các chất chữa cháy - combined medium extinguishing system Hệ thống chữa cháy dùng nhiều chất để chữa cháy (chẳng hạn như bọt và bột chữa cháy) vận hành thủ công hay tự động. 3.3.3.4.Hệ thống chữa cháy d ùng bọt - foam extinguishing system Hệ thống chữa cháy cố định dùng bọt để chữa cháy. 3.3.3.5.Thời gian lưu chuyển dung dịch tạo bọt - foam solution transit time Th ời gian để dung dịch tạo bọt chảy qua mạng ống dẫn, từ lúc b ơm chất đậm đặc vào dòng nước đến lúc bơm không khí vào dung dịch bọt để tạo bọt. 3.3.3.6.Hệ thống chữa cháy d ùng halon - halon extinguishing system Hệ thống chữa cháy cố định dùng halon để chữa cháy. 3.3.3.7.Hệ thống dùng khí trơ - inerting system . Hệ thống được thiết kế để tạo ra một nồng độ khí trơ thích hợp nhằm ngăn ngừa sự bốc cháy của một môi trường khí dễ cháy hoặc dễ nổ, bằng cách thay đổi nồng độ môi trư ờng khí đó tới một giới hạn thấp hơn các giới hạn cháy và nổ. 3.3.3.8.Thiết bị hút chất tạo bọt đậm đặc - in line foam concentrate inducer 14
  7. Thiết bị đư ợc thiết kế để đ ưa chất tạo bọt đậm đặc vào dòng nước, thường được bố trí giữa máy bơm và ống đẩy. 3.3.3.9.Thiết bị tạo bọt (thiết bị tạo bọt bằng phương pháp cơ học) - in line foam maker (mechanical foam generator) Thiết bị đ ưa chất tạo bọt đậm đặc vào dòng nư ớc để tạo ra dung dịch tạo bọt, sau đó dùng áp suất đưa không khi vào để tạo bọt. 3.3.3.10.Hệ thống chữa cháy bằng bột - powder extinguishing system Hệ thống chữa cháy cố định dùng bột để chữa cháy. 3.3.3.11.Thiết bị tạo bọt tự hút - self aspirating foam making equipment Thiết bị tạo bọt mà việc đưa không khí vào được thực hiện bằng cách phun dung d ịch tạo bọt từ một lăng phun trong thiết bị. Sau đó không khí này được hòa lẫn với dung dịch tạo bọt và động năng của hỗn hợp trong thiết bị tạo bọt. 3.3.3.12.Sự làm đầy toàn bộ - total flooding Tiến h ành làm đầy một thể tích bằng chất chữa cháy (khí, bọt có độ nở cao) để d ập tắt đám cháy ở bên trong thể tích. 3.3.3.13.Hệ thống chữa cháy theo thể tích - total nooding extinguishing system Hệ thống chữ a cháy cố định để dập tắt các đám cháy trong một khu vực đư ợc bảo vệ. 3.4.Các ống chữa cháy 3.4.1.Tang cuộn vòi chữa cháy - fire hose reel 15
  8. Một loại hộp đựng vòi ch ữa cháy (3.4.2) trong đó có một cái tang để cuộn vòi và vòi chữa cháy là bán cứng. 3.4.2.Hộp đựng vòi chữa cháy - fire hose station Hộp gồm một vòi chữa cháy gắn với một lăng phun và một van chặn để cấp nước và có giá đỡ thích hợp . 3.4.3.Trụ nước chữa cháy đặt ngầm -hydrant ground Trụ nước chữa cháy được lắp các thiết bị thao tác nằm dưới tấm đậy hay đĩa đậy ở n gang m ặt đất, và được nối cố định với đường ống chính cấp nước có áp để sử dụng khi chữa cháy. 3.4.4.Trụ nước chữa cháy đặt nổi – pillar hydrant Trụ nước chữa cháy gồm một hoặc một vài đầu nối ra đặt cao hơn m ặt đất và được nối cố định với đường ống chính cấp n ước có áp để sử dụng khi chữa cháy. 3.4.5.ống đứng, khô - rising main, dry Đư ờng ống cứng được lắp cố định trong nhà và dùng để nối với vòi chữa cháy của đội chữa cháy để cấp nước khi sử dụng. 3.4.6.ống đứng, ướt - rising main, wet Đư ờng ống cứng được lắp cố định trong nhà và được nối với nguồn cấp nước để cấp nư ớc cho các lăng phun n ước chữa cháy. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản