intTypePromotion=1
ADSENSE

PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC " DIỄN BIỄN HÒA BÌNH " , BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chia sẻ: Lý Mạnh Quân | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:8

3.537
lượt xem
703
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ a. Khái niệm “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ - Khái niệm về “DBHB”: “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chính trị- xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các phương pháp phi quân sự”. Như vậy, nội dung chính của DBHB là: + Sử dụng mọi thủ đoạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC " DIỄN BIỄN HÒA BÌNH " , BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  1. PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ a. Khái niệm “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ - Khái niệm về “DBHB”: “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chính trị- xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các phương pháp phi quân sự”. Như vậy, nội dung chính của DBHB là: + Sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răn đe quân sự để ngầm phá từ bên trong, nhằm tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. + Kích động các mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, sắc tộc. + Triệt để khai thác và lợi dụng khó khăn, sai sót của Nhà nước, tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo Nhà nước phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập. + Tác động của chiến lược DBHB là một trong những nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của XHCN ở Đông Au và Liên Xô - Khái niệm bạo loạn lật đổ. Bạo loạn là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng phản động, gây rối trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương và Trung ương. BLLĐ là một thủ đoạn của CNĐQ và các thế lực phản động trong chiến lược DBHB để xoá bỏ CNXH ở Việt Nam. Như vậy, đặc trưng của BLLĐ + BLLĐ là hoạt động bằng bạo lực có tổ chức của CNĐQ và lực lượng phản động để chống phá các nước tiến bộ trước hết là các nước XHCN. + Mục đích của BLLĐ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc Trung ương. + DBHB là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ cho BLLĐ. + Cả DBHB và BLLĐ đều cùng bản chất phản Cách mạng trong âm mưu chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN. - Khái niệm về gây rối. Gây rối là hành động quá khích cuả một số người làm mất ổn định trật tự, an toàn xã hội ở một khu vực (thường hẹp) trong một thời gian nhất định (thường là ngắn). Đối với gây rối cần chú ý: + Đặc điểm gây rối: thường diễn ra tự phát hoặc do các phần tử chống đối trong xã hội kích động, đôi khi lôi kéo được một bộ phận quần chúng tham gia. + Gây rối có thể bị địch lợi dụng như cuộc tập dượt hoặc bước mở màn cho BLLĐ. b. Quá trình hình thành phát triển chiến lược DBHB - Sau chiến tranh Thế giới thứ hai đến những năm 70 của thế kỷ XX.
  2. + Sau chiến tranh Thế giới thứ hai, CNXH phát triển thành hệ thống các nước XHCN, làm thay đổi căn bản tình hình so sánh lực lượng trên Thế giới. + Đế quốc Mĩ thực thi chiến lược toàn cầu “ngăn chặn”, nhằm ngăn chặn Cộng sản, làm suy yếu, thu hẹp ảnh hưởng của Liên Xô và các nước XHCN. + Ngày 22/12/1946 người đại diện của Mĩ ở Liên Xô đã trình lên chính phủ Mĩ kế hoạch chống Liên Xô toàn diện: bao vây quân sự; phong toả kinh tế; lật đổ chính trị; có thể dùng vũ lực can thiệp, kế hoạch đó được gọi là:”ngăn chăng phi vũ trang”. + Đa-lét giám đốc CIA cho rằng: lấy uy hiếp quân sự làm hậu thuẫn để tập trung xâm nhập về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá đối với các nước XHCN, khiến các nước này tan rã từ bên trong, rút ngắn tuổi thọ của chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, đến thập kỉ 50, ý tưởng DBHB đã được bổ sung cho chiến lược tiến công quân sự. + Những năm 60 tổng thống Kenedy đưa ra chiến lược hoà bình, với chính sách “mũi tên và cành ô liu”. Từ đây, DBHB bước đầu trở thành chiến lược của CNĐQ và luôn đi bên cạnh sức mạnh quân sự. + Những năm 70, tổng thống Nixon (R.Nich-xơn) với chính sách “cây gậy và củ cà rốt”. Mĩ vừa đe dọa bằng sức mạnh quân sự, vừa mua chuộc bằng lợi ích kinh tế nhằm khắc phục các nước. Trên thực tế, một mặt tiếp xúc hoà hoãn với các nước XHCN. - Những năm 80, của thế kỷ XX đến nay + Những năm 80, các nước XHCN thực hiện cải tổ, cải cách, đổi mới, đây là một chủ trương đúng đắn làm cho XHCN phát triển. Nhưng quá trình thực hiện, có một số sai lầm, địch ráo riết tiến công nhằm làm các nước XHCN sụp đổ. + Năm 1988, R. Nixon xuất bản cuốn sách “1999 chiến thắng không cần chiến tranh”. Đó là cơ sở làm mốc cho sự hoàn chỉnh chiến lược DBHB về lí luận. + Năm 1989, tổng thống George Bush (cha) xúc tiến nhanh chiến lược toàn cầu “Vược trên ngăn chặn”. DBHB được CNĐQ thực hiện ráo riết, nó trở thành một chiến lược tiến công mạnh mẽ vào các nước XHCN Đông Au và Liên Xô. Như vậy, “DBHB” là một biện pháp, một thủ đoạn dần dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược toàn cầu phản Cách mạng của CNĐQ, đứng đầu là Mĩ. + Ngày nay, CNĐQ vẫn nuôi tham vọng thống trị thế gi ới, mưu đồ xoá bỏ các nước XHCN còn lại. Chúng điều chỉnh chiến lược toàn cầu thành”dính líu”, “khuyết trương”,”chủ động”,”can thiệp sớm”. Vì vậy chúng ta luôn cảnh giác, chuẩn bị đất nước, chủ động đánh bại chiến lược “DBHB”. 2. CNĐQ và các thế lực thù địch thực hiện “DBHB”, BLLĐ để chống phá Cách mạng Việt Nam a. Vì sao Mỹ và các thế lực thù địch luôn chống phá Việt Nam - Việt Nam là ngọn cờ đấu tranh cho độc lập dân tộc, đang kiên quyết nhất trong chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. - Nếu xoá bỏ được CNXH Việt Nam, sẽ có nhiều thuận lợi xoá bỏ CNXH ở các nước còn lại, uy hiếp độc lập dân tộc của các nước. - Xoá CNXH Việt Nam, Mỹ hy vọng xoá được “hội chứng Việt Nam”trên đất My. b. Mỹ đánh giá Việt Nam - Việt Nam có một Đảng Cộng sản truyền thống, có đội ngũ kế cận vững vàng.
  3. - Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm rất chắc ngọn cờ dân tộc. - CNXH ở Việt Nam vững vàng và tiến lên. - Lòng tin của nhân dân Việt Nam vào Đảng Cộng sản và CNXH ngày càng được củng cố. c. Hiện nay Mỹ và các thế lực thù địch thực hiện “DBHB”, BLLĐ, Chống phá Việt Nam - Mục tiêu + Mỹ và các thế lực thù địch thực hiện, xoá bỏ chế độ XHCN Việt Nam, kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chúng. Mục tiêu đó không hề thay đổi và chúng luôn coi Việt Nam là trọng điểm chống phá. + Ngày 3/2/1994, Mĩ tuyên bố bỏ cấm vận kinh tế đối với Việt Nam. + Ngày 11/7/19995, Mĩ tuyên bố bình thường hoá Việt - Mĩ. Ngay đêm 11/7/1995 tổng thống Mĩ Bill Clinton tuyên bố: ”Việc bình thường hoá quan hệ của chúng ta với Việt Nam không phải là kết thúc nỗ lực của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu cho đến khi chúng ta có được những câu trả lời mà chúng ta có thể có”. “Chúng ta bắt đầu thảo luận các vấn đề nhân quyền với Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tự do tín ngưỡng”. “Tôi tin rằng việc bình thường hoá và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mĩ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Au và Liên Xô trước đây”. Như vậy, âm mưu xuyên suốt của Mĩ với Việt Nam là xoá bỏ CNXH ở Việt Nam càng nhanh càng tốt. - Phương châm chỉ đạo + Mềm, ngầm, sâu: DBHB là chính kết hợp răn đe quân sự co lựa chọn và khi có thời cơ, xây dựng lực lượng phản động người Việt Nam ở trong và ngoài nước để chống phá. + Phá hoại càng cao, càng sâu càng tốt, phá có trọng điểm, chui sâu leo cao vào các c ơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, LLVT. Lấy phá hoại kinh tế là trọng tâm. - Thủ đoạn hoạt động chủ yếu Thứ nhất.Chống phá về chính trị tư tưởng: + Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng. Cách làm:tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp đi đến vô hiệu hoá các nội dung trên. + Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị, làm mất hiệu lực nguyên tắc tập trung dân chủ. Cách làm: bôi nhọ xuyên tạc đi đến làm mất hiệu lực nguyên tắc đó. + Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, các tổ chức chính trị - xã hội. Cách làm, xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau. Nếu có thời cơ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài. Thứ hai. Hoạt động phá hoại kinh tế + Mục tiêu chính phá hoại kinh tế là lấy việc chống phá từ bên trong kết hợp với điều kiện bên ngoài để tạo ra áp lực với nền kinh tế nước ta. + Hiện nay, chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất XHCN của ta. Cách làm: bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt. Trong đó coi trọng mở rộng kinh tế tư bản, tư nhân, kinh tế thị trường tự do, thu hẹp và làm suy yếu thành phần kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, tiến tới
  4. phủ định định hướng XHCN trong nền kinh tế nhiều thành phần của ta, thiết lập nền kinh tế tư bản dưới sự điều khiển của Mỹ ở Việt Nam. Thứ ba. Lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta + Vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra. Mục đích: để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích đông tư tưởng hẹp hòi dân tộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi la: “độc lập quốc gia tự trị”, đòi “dân chủ”, tôn trọng “quyền” của các dân tộc, nhằm gây rối loạn tình hình an ninh xã hội. Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lý và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất. Mục đích, để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. + Vấn đề tôn giáo: Triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta. Mục đích, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống CNXH. Tích cực hoạt động, nhất là hoạt động phá hoại. Mục đích, phối hợp lực lượng phản động trong nước với lực lượng tôn giáo chống Cộng quốc tế, đẩy mạnh hoạt động phá hoại để tạo ra thực lực để trở thành lực lượng đối trọng với Nhà nước ta. Phương hướng hoạt động chủ yếu của chúng là đấu tranh ôn hoà đòi tự do tôn giáo, dẫn đến đấu tranh đòi tự do dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đến đòi hỏi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cuối cùng kết hợp với sự chỉ đạo, giúp đỡ, viện trợ của CNĐQ và các thế lực phản động bên ngoài sẽ giành thắng lợi qua bầu cử. Thứ tư. Xâm nhập về văn hoá: Kẻ thù tiến công vào nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Mục đích, làm phai mờ những giá trị văn hoà truyền thống Cách mạng của chúng ta, kết hợp với việc gieo rắc văn hoá phản động, nhằm chuyển đổi văn hoá Việt Nam thành “thuộc địa văn hoá” của CNĐQ. Tất cả việc làm đó còn nhằm tạo ra và bổ sung cho đội quân xung kích “DBHB”, BLLĐ của chúng. Thứ năm. Vô hiệu hoá LLVT: + Kẻ thù tập trung phá hai lực lượng chủ yếu la. Quân đội nhân dân và công an nhân dân. + Mục đích, phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, xói mòn về đạo đức… để dẫn tới phủ định sự lảnh đạo của Đảng, và chế độ”phi chính trị hoá”, mất phương hướng và thay đổi bản chất Cách mạng của mình. + Cách làm: xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội, công an, phá vỡ khối đại đoàn kết, chia rẽ nội bộ, quân đội với Đảng vơí nhân dân… + Hiện nay, chúng đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lí để truyền đạt, xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân. Đặc lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích quốc phòng. Đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm phủ định vai trò của quốc phòng trong sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta. Thứ sáu. Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản đông ngoài nước + Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong.
  5. + Thủ đoạn hành động: * Vừa xảo quyệt vừa tinh vi để giành mục tiêu cụ thể, như: kinh tế, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, nhằm phục hồi tư tưởng chống cộng. * Trọng điểm chiến lược của bọn phản động người Việt sống ở nước ngoài chống ta là: “giữ vững chiến tuyến chống Cộng tại hải ngoại - tấn công mãnh liệt vào Việt cộng tại quốc nội”. * Đối với tín đồ, đòi tự do tôn giáo, hành đạo, huỷ bỏ “hệ thống tôn giáo quốc doanh”. * Đối với dân, đòi dân chủ, dân sinh… * Đối với văn nghệ sĩ, trí thức, đòi tự do ngôn luận, hội họp... * Chúng sử dụng các lực lương trong nước, để làm cầu nối giữa các tổ chức phản động trong nước và tổ chức phản động ngoài nước, vừa phối hợp hoạt động, vừa tập trung lực lượng Tóm lại, CNĐQ và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây tình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp, vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược DBHB, BLLĐ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chúng ta nhất định giành thắng lợi. II- NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VÀ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vu bảo vệ Tổ quốc a. Mục tiêu - Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. - Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, - Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. - Bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. - Bảo vệ ANCT, trật tự an toàn xã hội và nền văn hoá. - Giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN. b. Quan điểm chỉ đạo - Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH, lấy việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển KT – XH là lợi ích cao nhất của Tổ quốc. - Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. - Xây dựng sức mạnh tổng hợp (CT, KT, VH, QP-AN, đối ngoại); phát huy sức mạnh các khối đại đoàn kết toàn dân, lấy LLVT làm nòng cốt, tăng cường tiềm lực QP-AN, xây dựng thế trận QPTD gắn ANND. - Phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ, khai thác mọi thuận lợi ngoại lực. - Chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và tiêu diệt những nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến bất lợi.
  6. c. Phương châm chỉ đạo - Kiên định nguyên tắc chiến lược, đi đôi với vận dụng linh hoạt sách lược, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong nước và quốc tế; phân hoá cô lập các phần tử chống đối, ngoan cố, các thế lực chống đối Việt Nam. - Chỉ đạo cụ thể: + Đối với nội bộ. Thực hiện phát huy dân chủ, giáo dục, thiết phục, phòng ngừa là chính, đi đôi với giữ gìn kỉ cương, kỉ luật, xử lý nghiêm minh các sai phạm. + Đối vớí các thế lực chống đối ở trong nước. Phân hoá, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, xử lý nghiêm, kiên quyết với những ai cố tình chống đối, đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Không để hình thành tổ chức đối lập dưới bất kỳ hình thức nào. - Luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi mầm móng gây mất an ninh, không để bị động bất ngờ. d. Nhiệm vụ cơ bản - Giữ vững hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN. + Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. + Nội dung cụ thể. Giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; duy trì hoà bình lâu dài và ổn định chính trị, không để xảy ra bạo loạn chính trị và “tự diễn biến”; ngăn chặn, đẩy lùi mưu toan “ DBHB”, nguy cơ can thiệp quân sự, xung đột vũ trang, xâm hại chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ. - Thực hiên thắng lợi hai nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, gắn với giải quyết các văn đề xã hội, đẩy mạnh CNH-HĐH; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ XHCN đi đôi với tăng cườg trật tự kỷ cương và giải quyết tốt các vấn đề như: tôn giáo, dân tộc, vai trò của các tổ chức quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. - Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó QĐND, công an nhân dân là lượng lòng cốt. Cụ thể là: + Tiếp tục xây dựng QĐND, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. + Củng cố, hoàn thiện thế trận QPTD, an ninh nhân dân. + Xây dựng các cơ quan nội chính, bảo vệ pháp luật. + Chuẩn bị các phương án chủ động xử lý các tình huống xấu. - Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với tình thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. + Yêu cầu đạt được: củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tranh thủ vốn, công nghệ để phục vụ CNH-HĐH; nâng cao vị thế Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
  7. + Ưu tiên phát triển hợp tác với các nước láng giềng; chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước và trung tâm lớn; đồng thời đề phòng sự thoả hiệp có hại cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 2. Tăng cường xây dựng và củng cố trận địa chính trị tư tưởng, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội - Đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng, văn hoá giữ ổn định chính trị là mặt trận nóng bỏng đặt lên hàng đầu hiện nay. - Nội dung của cuộc đấu tranh, cần tập trung vào 3 vấn đề sau: + Thường xuyên bồi dưỡng trí tuệ, lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức cho mọi người. Giữ vững niềm tin, kiên trì mục tiêu xây dựng CNXH đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước đến thắng lợi. + Nắm vững, hiểu đúng, đủ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở đó quán triệt sâu sắc và góp phần tổ chức thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực tế. + Xây dựng lối sống văn hoá, văn minh lành mạnh trật tự kỉ cương phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Bồi dưỡng lối sống mới XHCN. * Phê phán lối sống thực dụng, tự do, ích kỉ, buông thả. * Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc và lợi dụng các khía cạnh đời sống xã hội, ngăn ngừa các tổ chức và hành vi hoạt động văn hoá với mục đích xấu. Luôn giữ vững trạng thái tâm lí tinh thần, ổn định tư tưởng của xã hội. 3. Nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu luận điệu xuyên tạc của địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động khác - Ngày nay thông tin đến với con người và các hoạt động khác bằng nhiều nguồn, nhiều phương tiện. Thông tin trở thành nhu cầu của đời sống xã hội, hằng ngày chúng ta tiếp xúc với nguồn thông tin chính thống có định hướng của Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời chúng ta cũng chịu ảnh hưởng các nguồn thông tin khác của địch nhằm chống ta, - Đấu tranh chống lại nguồn thông tin của địch. + Luôn nâng cao kiến thức về mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét tiếp cận thông tin một cách đúng đắn khoa học. + Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. + Bản thân mỗi người có ý thức tự giác, kỉ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt. 4. Trách nhiệm của sinh viên trong cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ - Nhận thức được bản chất, âm mưu thủ đoạn“DBHB”, BLLĐ của kẻ thù. - Trách nhiệm của người trí thức trẻ trước cuộc đấu tranh chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ…. + Bản thân luôn nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ chức mà mình tham gia sinh hoạt. + Chủ động giải quyết các mối quan hệ cá nhân, Nhà trường, xã hội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2