Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội - 5

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
125
lượt xem
44
download

Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội - 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đó xác định mức độ rủi ro của từng khách hàng, từ đó đưa ra quyết định không cho vay hoặc cho vay, cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro với đối sách: Quản lý chặt chẽ hơn, lãi suất cho vay cao hơn, yêu cầu khách hàng có tài sản bảo đảm... 1.2. Giải pháp để hạn chế rủi ro(điều tiết và giám sát rủi ro) *Thẩm định: - Từ phân tích dự án, phương án xin vay, cho đến việc xác định doanh thu, nguồn trả nợ từ dự án, phương án phải chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng No&PTNT Hà Nội - 5

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trên cơ sở đó xác đ ịnh mức độ rủi ro của từng khách h àng, từ đó đưa ra quyết đ ịnh không cho vay hoặc cho vay, cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro với đối sách: Quản lý chặt ch ẽ hơn, lãi suất cho vay cao h ơn, yêu cầu khách h àng có tài sản bảo đảm... 1.2. Giải pháp để hạn chế rủi ro(điều tiết và giám sát rủi ro) *Th ẩm định: - Từ phân tích dự án, phương án xin vay, cho đến việc xác định doanh thu, nguồn trả nợ từ dự án, phương án phải chính xác, chính vì vậy công tác dự báo phải tốt (dự báo về thị trường, giá cả, tỷ giá....) - Kh ả n ăng tài chính của khách hàng: Phải chuẩn hoá công tác kế toán tài chính, trong điều kiện có thể áp dụng kiểm toán bắt buộc đối với các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng - Về tài sản bảo đ ảm tiền vay: Đánh giá tài sản bảo đ ảm phải qua tổ chức trung gian có tư cách pháp nhân, có tính chất chuyên nghiệp, đ ảm bảo yếu tố pháp lý của tài sản bảo đảm, giấy tờ tài sản bảo đ ảm, thủ tục bảo đảm tiền vay. Cơ chế chính sách của Nh à nước phải rõ ràng hơn, đ ảm bảo quyền chủ nợ (Ngân hàng) trong việc xử lý tài sản bảo đảm đ ể thu hồi nợ - Đảm bảo yếu tố pháp lý của tất cả hồ sơ vay vốn (Hồ sơ pháp lý, dự án, phương án xin vay, tài sản bảo đảm tiền vay...) *Quyết đ ịnh cho vay thiết lập hợp đồng: - Thiết lập các hợp đồng tín dụng, bảo đ ảm tiền vay phải đảm bảo chặt chẽ, chú trọng tính pháp lý, lưu ý quyền hạn của các bên ký hợp đồng, tránh trường hợp hợp đồng vô hiệu *Giải ngân, kiểm soát trong khi cấp tín dụng:
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Các hợp đồng, các chứng từ giải ngân, kiểm tra đối chiếu với đ ơn xin vay, khách hàng nhận tiền vay, các đ iều kiện giải ngân. *Kiểm soát sau khi cho vay: - Kiểm tra việc sử dụng vốn vay có phù hợp với mục đ ích xin vay không. - Kiểm tra các dự án, tiến bộ phương án sản xuất kinh doanh, hiện trạng tài sản bảo đảm tiền vay. 1.3. Giải pháp xử lý tín dụng Phát hiện món vay có rủi ro có thể áp dụng các giải pháp sau: - Chuyển nợ quá hạn, thu nợ trước hạn - Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay - Khởi kiện và một số giải pháp khác 1.4. Giải pháp khác - Tiếp tục đ ào tạo và đào tạo lại cán bộ tín dụng để có thể tiếp cận nhanh nhất với những thay đ ổi về cơ chế, chính sách, những thông tin biến động trên th ị trường, về tài chính doanh nghiệp, dự án đ ầu tư và các vấn đề liên quan đ ến công tác tín dụng. - Rà soát và phân lại mức phán quyết tín dụng cho các chi nhánh cấp II cho hợp lý theo từng giai đo ạn và định hướng phát triển chung và phù hợp với từng chi nhánh. - Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại khách hàng cho phù hợp. - Xây dựng tiêu chí để cán bộ tín dụng đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của từng khoản vay, qua đó đo lường và có biện pháp phòng ngừa và h ạn chế rủi ro tín dụng (Xếp loại khách hàng theo loại A,B,C, phân loại khách hàng...) - Phân lo ại và xếp hạng rủi ro theo ngành, nhóm ngành theo đ ịnh kỳ, qua đó xác định được hạn mức tín dụng cho từng ngành, nhóm ngành.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Sớm ban hành sổ tay tín dụng riêng cho NHNo&PTNT Hà Nội - Với mạng lưới rộng, n ên xây d ựng hệ thống thu thập và xử lý thông tin tín dụng. - Hoàn thiện quy trình thẩm định đã ban hành phù hợp với thực tiễn phát sinh trong hoạt động kinh doanh. - Đa d ạng hoá tài sản bảo đảm hơn nữa - Nâng cao dần tỷ trọng cho vay có bảo đảm bằng tài sản/Tổng dư nợ - Mở rộng cho vay đồng tài trợ để phân tán rủi ro 2. Giải pháp chiến lược. Với định hư ớng hội nhập và chấp nhận sân chơi bình đẳng, về lâu dài NHNo&PTNT Hà Nội cần phải thực hiện các chiến lược sau: Đưa công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro ngân h àng nói chung và qu ản trị rủi ro tín dụng nói riêng, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp chúng ta phân tích và dự báo được chính xác hơn mức độ biến động của từng ngành, từng khu vực, theo dõi việc cơ cấu nợ... giúp chúng ta đưa ra những quyết đ ịnh đúng. - Xây dựng hạn mức tín dụng theo ngành, nhóm ngành và từng nhóm khách h àng - Thuê tổ chức tư vấn hoặc tìm nguồn thông tin về thị trường, giá cả, tỷ giá... phục vụ công tác thẩm định, quyết đ ịnh cho vay. - Phân loại khách h àng, nhóm khách hàng, tránh cho vay tập trung để phân tán rủi ro. - Sử dụng số dư tiền gửi là số dư bù bao gồm lư ợng tiền gửi tối thiểu bắt buộc được xác đ ịnh trên cơ sở quy mô của hạn mức tín dụng đối với mỗi khách h àng. - Có chính sách, cơ ch ế đ ãi ngộ với trách nhiệm cá nhân hợp lý, tạo động lực phát triển an toàn và hiệu quả. Kết luận
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong điều kiện nền kinh tế thị trường còn nhiều biến động, hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương m ại nói chung và của NHNo&PTNT Hà Nội nói riêng hiện nay gặp khá nhiều rủi ro.Để có thể tồn tại và phát triển các Ngân h àng ph ải biết vượt lên chính mình, đ ẩy lùi những khó khăn vư ớng mắc còn tồn tại trong kinh doanh, hạn chế rủi ro đ ến mức thấp nhất bằng các biện pháp khác nhau. Song việc ngăn chặn rủi ro một cách tuyệt đ ối là hoàn toàn thiếu thực tế. Do vậy trong quá trình kinh doanh mỗi Ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro mức độ nhất đ ịnh có thể chấp nhận được đảm bảo cho hoạt động Ngân h àng ổn định và phát triển vững chắc. Do đó việc phân tích và đ ưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng nói chung và NHNo&ptnt Hà Nội nói riêng là cần thiết và nó cũng là nhân tố quyết định đến sự thành bại của ngân hàng. Có th ể nói những kết quả đạt được trong những n ăm qua đã tạo đ à cho NHNo&PTNT Hà Nội bước vào giai đoạn mới có nhiều thuận lợi nh ưng cũng gặp không ít khó khăn. Từ đó đò i hỏi NHNo&PTNT Hà Nội phải tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, vững ch ắc, hiệu quả, an to àn cả về huy động vốn, dư nợ tín dụng, dịch vụ ngân hàng, kế toán tài chính, tối đ a hoá lợi nhu ận và giảm thiểu rủi ro. Đó là nội dung luận văn tốt nghiệp của em, mặc dù đ ã hết sức cố gắng nhưng kinh nghiệm thực tế có hạn, thời gian thực tập không nhiều, chắc chắn b ài viết còn nhiều khiếm khuyết, em mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chu đáo và tận tình của Thầy giáo-Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Minh, các thầy cô giáo trong khoa Tài chính kế toán. Cùng tập thể ban lãnh đạo các cán bộ phòng tín dụng NHNo&PTNT Hà Nội đ ã giúp đỡ em trong th ời gian thực tập cũng như trong quá trình hoàn thành lu ận văn này.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tài liệu tham khảo - Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng (Học viện ngân hàng) - Qu ản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh Ngân h àng(Trường Đại học Kinh tế quốc dân) - Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng - Tiền tệ ngân hàng và thị trường tà chính ( Frederic S.Miskin ) - Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Hà Nội (2003 -2004) - Báo cáo thường niên của NHNo&PTNT Hà Nội 2004 Bảng kê chữ viết tắt Ngân hàng Nhà nước 1 NHNN Ngân hàng Trung ương 2 NHTW Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 NHNo&PTNT Ngân hàng thương mại 4 NHTM TCKT Tổ chức kinh tế 5 TCTD Tổ chức tín dụng 6 Doanh nghiệp nhà nước 7 DNNN Doanh nghiệp ngo ài quốc doanh 8 DNNQD Kinh tế quốc doanh 9 KTQD Kinh tế ngoài quốc doânh 10 KTNQD

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản