intTypePromotion=3

Photoshop - Cách tạo tranh vẽ

Chia sẻ: Lam Toi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
288
lượt xem
87
download

Photoshop - Cách tạo tranh vẽ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cách tạo tranh vẽ từ hình ảnh có sẵn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Photoshop - Cách tạo tranh vẽ

  1. BÀI 25 NGÀY 19.5.2007 UTBINH SOẠN  PHOTOSHOP CHO PHÉP BẠN LÀM ĐỦ THỨ TRÊN ĐỜI , TÙY THEO ÓC  TƯỢNG TƯỢNG PHONG PHÚ CỦA BẠN MÀ PHOTOSHOP SẼ CHÌU THEO  Ý BẠN 100%  VỚI  ĐIỀU KIỆN  BẠN  PHẢI CÓ  KINH  NGHIỆM SỬ  DỤNG  PHTOSHOP   HAY   THAM   KHẢO   CÁC   TRANG   WEB   TUTORIALS  PHOTOSHOP CÓ RẤT NHIỀU TRÊN MẠNG . 1. Mở 1 File Ảnh > Phím F7 > Ctrl+J . (H1). 1
  2. 2. Filter > Artistic > Poster Edges > Chọn các giá trị theo Hình MH > OK.(H2). 3. Nhấp Nút Create new Fill or Adjustment Layer ở đáy Tab Layers > Chọn  Hue/Saturation.(H3). 2
  3. 4. Ra bảng Hue/Saturation > Chọn các giá trị theo Hinh MH > Ok .(H4). 3
  4. 5. Nhấp Nút Add a Layer Style ở đáy Tab Layers > Chọn Color Overlay.(h5). 4
  5. 6.  Nhấp Ô  Màu nhập :  fffc00 > Đã  chọn màu  Vàng >  Opacity 15%  > Ok . (H6). 7. Kết quả :  Giờ đây  Hình Chụp  đã thành  Tranh Vẽ. (H7). 5
  6. 8.   THAM KHẢO CÁC TRANG WEB TUTORIALS PHOTOSHOP TRÊN MẠNG  : http://www.good­tutorials.com/ http://www.tutorialized.com/tutorials/Photoshop/1 http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop/ http://www.sketchpad.net/photoshp.htm http://myjanee.home.insightbb.com/tutorials.htm http://www.phong.com/tutorials/ http://www.pslover.com/ http://www.psworkshop.net/psworkshop/ Hoặc vào : google.com gỏ : photoshop tutorials > sẽ cho bạn các Trang Web  Tutorials. 4 cách loại bỏ hình nền: 7.Filter EXTRACT loại bỏ nền http://utbinh.com/OCTOBER/bai7B/extract.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai7B/ectract.doc DOC 5804 KB – JPG 3107 KB: 8.KnockOut 2 Cắt Tóc tuyệt Vời  http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/knockout.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/knockout.doc DOC 1684 KB – JPG 5440 KB Tải Software KnockOut 2 Cắt Tóc tuyệt Vời 17.95 MB : http://utbinh.com/OCTOBER/CorelKnockOut%202.0.rar Tải Hình về thực tập : http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/1.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/2.jpg http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/3.jpg 6
  7. http://utbinh.com/OCTOBER/bai8B/4.jpg: 25.Quick Mask Loại bỏ hình nền. http://utbinh.com/DECEMBER/bai25/quickmask.jpg http://utbinh.com/DECEMBER/bai25/quickmask.doc DOC 1072 KB – JPG 893 KB: 27.Kênh màu channels : Loại bỏ nền. http://utbinh.com/JANUARY/bai27/channels.jpg http://utbinh.com/JANUARY/bai27/channels.doc.doc DOC 2110 KB – JPG 1182 KB NGÀY 15.3.2007 : 21.PHOTOSHOP CS 3 STANDARD  http://utbinh.com/MARCH/bai21/PSCS3STANDARD.jpg http://utbinh.com/MARCH/bai21/PSCS3STANDARD.jpg http://utbinh.com/MARCH/bai21/PSCS3STANDARD.doc NGÀY 26.3.2007 : 22.TÁCH NỀN HÌNH NHANH BẰNG FILTER EXTRACT TRONG PS CS 3 http://utbinh.com/MARCH/bai22/filterextract.jpg http://utbinh.com/MARCH/bai22/filterextract.doc NGÀY 31.3.2007 : 23. Ảnh màu ­ trắng đen http://utbinh.com/MARCH/bai23/anhmau.jpg http://utbinh.com/MARCH/bai23/anhmau.doc DOC 2045 KB – 359 KB NGÀY 18.5.2007 : 24.SU DUNG KHUNG HÌNH MẪU http://utbinh.com/MAY/bai24/sudungkhungmau.jpg http://utbinh.com/MAY/bai24/sudungkhungmau.jpg http://utbinh.com/MAY/bai24/sudungkhungmau.doc DOC 981 KB – JPG 1344 KB  7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản