PHP and MySQL Discussion part2

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
5
download

PHP and MySQL Discussion part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi đó tôi có làm một cái ứng dụng Addressbook chơi và tất nhiên dùng PHP & MySQL. Khi ghi tên người dùng Tiếng Việt nên phải lưu trữ vào db Tiếng Việt. Trong khi test tôi dùng MySQL Front để tạo một row rồi hiện thị, nhưng quái quỷ thay kết quả cho ra không đúng. VD Việt Nam --- Vi?t Nam. Tôi thử thay đổi chracter set thành utf-8 thay cho latin1 + cái collation gì đó nữa. Rồi tất nhiên thêm đoạn: Code:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP and MySQL Discussion part2

  1. Kinh ng ghiệm về tiếng Việt vớ PHP& M ới MySQL! Tối nay vui vui, kể lại cái kỷ n niệm quái q này vậy quỷ y! Hồi đó t có làm một cái ứng dụng Addr tôi m ressbook ch và tất nh dùng P hơi hiên PHP & MyS SQL. Khi ghi tên người dùng Tiếng Việt nên ph lưu trữ v db Tiến Việt. d hải vào ng Trong kh test tôi dùng MySQL Front để tạo một row rồi hiện t nhưng q quỷ tha hi d w thị, quái ay kết quả c ra khôn đúng. VD Việt Nam ---> Vi?t N cho ng D m Nam. Tôi thử t thay đổi chracter set th hành utf-8 t thay cho lat tin1 + cái co ollation gì đ nữa. Rồi tất đó i nhiên thêm đoạn: Code: "Content-ty vào đầu trang. Nhưng k quả vẫn như vậy. "V Nam" ! Bực! kết Vi?t Quay sang phpMyA Admin dùng để chỉnh, kết quả vẫn thế, xoay đi xoay lại những cái g n Characte Set và Co er ollation cũn không là sao được Tức vật, tên nước m ng àm c? mình mà cái bọn PHP và MySQL kh hông hiểu! Ghét thế chứ lại. Tiếp the tôi xoay sang tìm lại connect D xem tron PHP có t chọn nà để conne eo s i DB ng tùy ào ect nó encod UTF-8 lu như kiể ở Java kh de uôn ểu hông? Như tất nhiên câu trả lời là "KHÔN ưng n i NG". Tức quá đi ngủ luôn á n. Nhưng l giường, mới nhớ ra còn một cách mình ch dùng. Đ là cách đ giản nh lên a hưa Đó đơn hất: Viết Tiế Việt vào $query rồi dùng PHP update vào DB. ếng o P o Dậy thử luôn.... Tức vật vã luôn, nó lại được. ó Đôi khi những cái rất đơn giản thì lại hiệu quả vậy m mình không biết, cứ đi dùng đa to r n u mà ứ ao búa lớn p phpMyAdm và MyS min SQL Front k khiến việc n nhập liệu bằ Tiếng V không ằng Việt được. Cuối cùn thì, tôi cũng viết đư chữ: ng c ược Việt V Nam
  2. bằng PH và MySQ Và tôi n là sau đ tôi hướn dẫn được cho rất nhiều người. HP QL. nhớ đó ng c p/s: nghĩ lại thấy ha hay nên v Đêm k ĩ ay viết. khuya viết v anh em thông cảm. vội . 85(UDS) ngocha8 Làm gì m vật vã vậy mà v đơn giản thôi chỉ cầ lúc thiết kết databas bằng PHP n ần se PmyAdmin thì nhớ ch n họn utf8-gen neral-ci sau đó lú kết nối với database bằng file c úc v e config.php thì làm v vầy $db = m mysql_conneect($host, $ $user, $pass or die(my s) ysql_error()); mysql_s select_db($n name, $db) or die(mys sql_error()); mysql_qquery('SET NAMES "utf8"',$d T db); chỉ thêm cái đó vô thui thì về s kg phải lo về tiếng việt. m sao i g lazzy(UDDS)
Đồng bộ tài khoản