PHP and MySQL Discussion part3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
8
download

PHP and MySQL Discussion part3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHP Related Links PHP Related Links, được chính PHP.NET phân loại. Rất cụ thể và chi tiết, thuận lợi cho việc tra cứu PHP-Editors cung cấp các bài đánh giá về các trình editor support PHP hiện nay Những bài review với các Features List ( có điều khả năng support Unicode của các editor ko được PHP-Editors nhắc đến ) thật sự là hữu ích cho các bạn (đặc biệt là những newbie như tui ). Ngoài ra trang này còn có mục PHP Resourcesđược sắp xếp ,phân theo chủ đề khá tốt ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP and MySQL Discussion part3

  1. Một vài link hữu ích cho việc học và lập trình PH i í c p HP ìDạo 1 v vòng các we thấy nhữ site sau khá là hữu ích cho các bạn trong việc học và eb ững u c g nghiên c ngôn ng lập trình PHP, hy vọng các bạn sẽ thấy hữ ích cứu gữ h n ữu PHP Re elated Link PHP Rela Links, được chính PHP.NET phân loại. Rất cụ thể và ks ated h T chi tiết, thuận lợi ch việc tra c ho cứu PHP-Ed ditors cung cấp các bà đánh giá v các trình editor supp PHP hiện nay g ài về h port Những b review với các Feat bài v tures List ( có điều khả năng supp Unicod của các ả port de editor ko được PHP o P-Editors nh đến ) thật sự là h ích cho các bạn (đ biệt là hắc hữu o đặc những n newbie như tui ). Ng ra trang này còn có mục PHP Resourcesđược sắp xếp goài g ó P ,phân theo chủ đề khá tốt k Tài liệu eBook thì ở đây : Tà liệu eBook tham khả - iSheep (thankx to b iSheep ) ài ảo bro Một số w website cun cấp code snippet: ng e PHPbuillder Code Snippet S Quote: The Wor most popular PHP Forums. T rlds P These forum include n ms newbies, co oding, gener ral, installati and ech lounge. ion ho PHPfreaaks.com U 9h mới ợc hơi UDS bị khì ìn quá, bài viết trình bày chưa gọ lắm nhưn mong cá pác thông cảm. Em p làm đủ trò b ọn ng ác g phải ủ nó mới l được => thông cảm lên > m
  2. DS) Juni(UD hanks Mấy bro thử xem lu trang này nhé: http o uôn p://www.ph hpclasses.or -> Trang này chủ y rg/ g yếu cho ai đã quen làm việc với PH bằng hư ã HP ướng đối tượ nó xây dựng một thư viện class, ợng, y chỉ cần d down và dù thôi ùng isheep(UUDS) Yeah, phhpclasses.or cũng là 1 trang cung cấp snipp nhưng t thấy giao diện của n rg g pets tui o nó dở quá xxá ko tiện cho việc l lọi với c newbie như tui -> n lục các Các tran ở trên cun cấp snip ng ng ppets cũng t thuộc dạng "down và d dùng" thôi, đó là tính c chất của snip ppets mà pác iSheep c Nhân đâ cũng pàn thêm về cộ đồng PHP việt Na ây n ộng am Thật sự mà nói, cho tới thời đi này thì tui chưa th sự hoạt động rõ rệt của cộng đ o iểm hấy đồng PHP Việ Nam ở đâ cả ệt âu Dạo qua ddth.com thì thấy h cũng c một số tra web bà về PHP c người V anh m hiện có ang àn của Việt nhưng tì trạng th cũng hơi é le , đơn c như : ình hì éo cử http://php.net.vn Quote: Xin vui lòng quay lại vào ngày 21/07/2006. Website hiện đang nâng cấp l y: e g hay như http://www w.phpviet.or cũng chẳ khá hơn rg ẳng n Có vẻ đâ là mùa đang nâng cấp của các website nói chugn ây đ i Chỉ còn http://thegi ioiphp.com là đang hoạt động như có vẻ đ chỉ là nơ trao đổi c ưng đây ơi của một nhó nhỏ thì phải óm p Mặc dù cộng đồng lập trình vi giỏi về P iên PHP của ta ko phải là í nhưng có vẻ họ ko đ ít ó đam mê mấy về món này thì phải, h vọng qua đây UDS có thể khơi lửa được P y hy a PHP ở VN Pà con U UDS tiến lên juni(UD DS) Một tran nữa cũng khá tiện lợ và giúp ích nhiều tro khi cod GotAPI ng g ợi ong de: I Trang w này có mục search để tìm kiếm cách sử d web m m dụng các hà cũng như element tr àm ư rong HTML, CSS, JS,... và dĩ nhiên là cả PHP. n al(UDS) Identica
  3. : Code: ww.w3scho http://ww ools.com/ : HTML, XML, JS, DOM, M ASP.. UDS) Isheep(U luôn :h http://php.ne et/echo ! Mr.pain nt(UDS)
Đồng bộ tài khoản