PHP HOW _ TO

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
80
lượt xem
18
download

PHP HOW _ TO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This document tells you howto develop PHP programs and also to migrate all the Windows 95 GUI applications to powerful PHP + HTML + DHTML + XML + Java applets + Javascript. The information in this document applies to all the operating sytems where PHP is ported that is − Linux, Windows 95/NT, OS/2, all flavors of Unix like Solaris, HPUX, AIX, SCO, Sinix, BSD, etc..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP HOW _ TO

Đồng bộ tài khoản