PHP Tutorial

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
3
download

PHP Tutorial

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHP là một ngôn ngữ lập trình. Ko ăn được. Ngôn ngữ này được dùng để lập trình các trang web động (dynamic site). "Động" theo nghĩa tương tác (interactive) với người sử dụng, cơ sở dữ liệu, file,... có thể thay đổi thông tin dễ dàng. Ví dụ như các diễn đàn (UDS là 1 ví dụ bự), các site tin tức, các gallery ảnh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial

  1. PHP là cái chi? Ẩu quá. Trường học khai giản bắt tay v dạy PHP mấy bài r mà vẫn còn người ng, vào P roài chưa biế PHP là cá chi chi? ết ái ocha85 vít một đoạn "h Bác ngo m hoành tráng", gạch đầu dòng đàng hoàng Vì s lại là P u g sao PHP & MySQ mà qu ko nhắc đến PHP v MySQL là cái gì? QL? uên và L Tớ xin g thiệu nh thế này: giới hư Chống c định trư chỉ ước: Cái này là ý kiến c nhân. Sa gì mong m người g ý!!! y cá ai mọi góp PHP là gì? Có ăn được ko? đ PHP là m ngôn ng lập trình Ko ăn đư một gữ h. ược. Ngôn ngữ nà được dùn để lập trì N ày ng ình các trang web động (dynamic site). "Động" theo ngh tương tá (interactive) với ngư g g hĩa ác ười sử dụng, cơ sở dữ liệu, file,... c thể thay đổi thông t dễ dàng. Ví dụ như các diễn đà , có tin . àn (UDS là 1 ví dụ bự) các site ti tức, các g à ), in gallery ảnh,... Điều đó hoàn toàn khác với cá trang web tính (stati viết bằng HTML, chỉ có read-o k ác b ic) g only chán chế Dĩ nhiên các trang w này có thể "động" theo nghĩ "động đậy (animate ết. n web ", ĩa y" e), còn lại th xa web động. hua b PHP chạ trên máy chủ nên đư coi là server-script ạy y ược ting langua Nó ngư lại với age. ược javascrip ngôn ngữ phổ biến chạy phía n pt, ữ người sử dụ - client. Nghĩa là c ụng . code xong script bằng PH các bác sẽ up nó lên server. K người dù truy cập đến file ph đó, scrip sẽ HP, Khi ùng p hp pt được thự thi, trả về kết quả dạ HTML và người d ực ạng L dùng KHÔN thể biết bên trong f NG t file PHP thự sự có cái gì. ực Ngoài lề Vì PHP chạy trên má chủ nên có thể lợi d ề: c áy dụng nó để down các f torrent. Cứ file setup ch server do ho own, sau đó ta down fil đó về "đư le ường đường chính chín qua HT g nh" TTP. Tại sao lại PHP? Như bác ngocha85 đã nói, PHP miễn phí, mã nguồn mở và dễ h Ở đời c gì miễn phí c , học. cái cũng thú vị cả. Hơn nữa, do miễn phí n doc, tut và support rất nhiều, t đâu cũn ú H o nên t t tìm ng có. Đấy là còn chưa nói đến m số lượng host free k a một g khổng lồ, m tớ cá là n mà nhiều hơn A ASP u. rất nhiều Theo thố kê, có đến hơn 19 triệu rưởi m chủ đan sử dụng PHP. Nhớ là máy chủ ống đ máy ng ủ chứa rất nhiều trang web nhá! g
  2. Nghe có vẻ thú vị. Nhưng học PHP như thế nào? ó ư Trước kh học một ngôn ngữ, p thích n đã. Sau đ mới bắt tay vào học được. Nếu hi phải nó đó c u thích học kiểu "nhâ nhi", từ từ mà tiến t mọi ngư cứ đọc c bài viết t âm thì ười cái trong box P PHP & MySQ learning này, đảm b thành tài! Còn m QL g bảo muốn nâng cao, đào sâ thì down âu n nhiều eb book về mà đọc. Dĩ nhiên nếu biết trước một ngôn ngữ l trình thì các bác sẽ có t t lập ì ẽ thêm lợi thế trong việc học thê PHP, nh i v êm hưng ko có cũng chẳng sao. PHP r dễ học. g rất Học thì p đi đôi với hành (ô bà ta dạ thế :P), n các bác cũng phải thực hành n phải ông ạy nên nhìu. Có câu " "Practice makes perfec mà, cứ c m ct" code nhìu ắt thành công thui!!! t g Ví dụ nh Các bác hôm nay h về quản lý file bằng PHP, thì v nhà (ủa, đang ngồi nhà há: học n g về mà) code thử 1 cái file manage "made in tự tui". Hô học về t viện đồ họa GD thì er n ôm thư ì code thử cái script tạo chữ ký động (dyna ử t amic sig) hiển thị IP, browser của visitor. Vâ ân vân và v vân... vân ghiệm cá nh khi họ PHP Kinh ng hân ọc Cái nì co như bonu oi us Hồi năm ngoái tớ chẳng biết g về PHP cả Nhưng giờ thì có đỡ hơn. Biết chút chút. :P m c gì ả. ỡ Theo tớ để học PHP hay nhất l dùng quy Core w applica P là yển web ation develo opment wit th PHP an MySQL. Rất súc tíc và dễ hiể Đọc xon ko phải đ đấy, mà n còn dạy nd . ch ểu. ng để nó mình làm các proje đơn giản như blog, simple E-c m ect n, commercial site,... l Nếu lượ sức mìn chưa đủ v script lớ cỡ Word ợng nh viết ớn dPress hay vvBulletin th hãy bắt đ hì đầu với nhữn script rất nhỏ. Hoặc viết plugin cho các sc ng t c n cript bự có sẵn. Gì chứ mấy cái sc ứ cript lớn thì c module với plugin nhiều lắm. Vừa nhỏ, g đơn giả dễ viết l vừa "có cần gọn, ản, lại tiếng và có miếng". . al(UDS) Identica Điểm yế của PHP ếu P PHP vẫn còn một ít thiếu sót, đ là các hà kiểm so lỗi, điều đó có thể là hỏng đi n t đó àm oát àm i chương trình của bạ Chẳng h Java cu cấp ngu ạn. hạn ung uyên cả một thư viện te C++ có các t est, cú pháp try, catch, và throw. T nhiên, bạn vẫn có th làm đượ việc đó, n v Tất hể ợc nhưng cấu t trúc
  3. các chươ trình kh ơng hông thống nhất. PHP lại không đượ thiết kế ch ngôn ng hướng đố Một vài hỗ trợ thì c được thêm ợc ho gữ ối. có m sau này, và đặc biệt là đến PHP5 thì mọi thứ đã có v tạm ổn. t vẻ Điểm mmạnh của PH HP PHP là m phần mềm mã ngu mở, vì t tất nhiê là bạn kh một m uồn thế, ên hông phải b bâng khuâng g một chút nào về bản quyền của nó. Đồng thời, với lợ thế mã ng n a ợi guồn mở, bạn cũng có được mộ "sự quan tâm" rất lớ từ đội ngũ các lập tr ột ớn rình viên đô đảo khá (trên UDS ông ác chẳng hạ ạn ). Thêm nữ PHP lại kết hợp rất "ăn ý" với Apache. C module của PHP ch ngon là ữa, t i Các hạy ành khi được kết hợp vớ Apache, lại thêm ch c ới huyện Apac có thể ch trên mọ loại máy chủ che hạy ọi (Window Linux, Solaris, Unix..) nên PH ngày càn lan rộng trên thế giới. ws, S HP ng g Cuối cùn PHP có bộ biên dịc "bé xíu", điều đó có nghĩa là m server b ng, ch ó một bình thường g cũng khô tốn nhi tài nguy để PHP chạy (thậm chí chạy n ông iều yên m nhanh là kh hác). UDS) Isheep(U
Đồng bộ tài khoản