PHP Tutorial chương 2 p10

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

PHP Tutorial chương 2 p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo, xử lý và xóa cookie Nguồn: ThegioiPHP.com Bài viết sẽ trình bài việc tạo, lấy và xóa cookies. Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. Bài viết sẽ trình bài viết tạo, lấy và xóa cookies. Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial chương 2 p10

  1. Tạo, xử lý và xóa cookie Nguồn: ThegioiPHP.com Bài viết sẽ trình bài việc tạo, lấy và xóa cookies. Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. Bài viết sẽ trình bài viết tạo, lấy và xóa cookies. Có tất cả 3 khâu chính trong việc xử lý cookie ở PHP và các ngôn ngữ khác. Nó bao gồm: • Tạo cookies. • Lấy thông tin của cookies. • Xóa cookies. Bạn tạo file cookie.php có code như sau: (Code hoàn chỉnh trong việc tạo và lấy thông tin của 1 cookie bất kỳ) PHP Code:
  2. ?> I. Tạo cookie: Bạn tạo file login.php có code như sau: PHP Code: Sau khi tạo file login.php, bạn chạy file này để tạo cookie. II. Lấy thông tin cookie: Như trong ví dụ trên, ta sẽ trực tiếp lấy thông tin của 2 cookies là: member_name và member_pwd. Bạn tạo file index.php có code như sau: PHP Code:
  3. ?> III. Xóa cookie: Để xóa cookie ta cũng làm như tạo cookie. Để xóa cookie ta chỉ cần thiết lập giá trị là 0 (Số không) cho các cookies cần xóa. Bạn tạo file del_cookie.php có code như sau: PHP Code:
Đồng bộ tài khoản