PHP Tutorial chương 2 p12

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
5
download

PHP Tutorial chương 2 p12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mảng là một cách hiệu quả để nhóm một lượng dữ liệu lại với nhau thành một khối duy nhất. Mảng trong PHP cũng như các ngôn ngữ khác (C/Java/VB), nó bao gồm 2 phần: khoá và giá trị (key và value). Nhưng vẫn có sự khác biệt, các khoá và giá trị trong PHP được dùng một cách tự do, không theo một ràng buộc quá mức nào cả. Bạn hoàn toàn có thể dùng một chuỗi để làm khoá, cũng như nhóm các giá trị không cùng kiểu dữ liệu với nhau lại làm thành một mảng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial chương 2 p12

  1. Làm việ với mảng trong PH ệc HP Các vấn đề chính sẽ được đề c n ẽ cập: - Làm th nào để tạ 1 mảng t hế ạo trong PHP. - Cách d duyệt qua tấ cả các ph tử trong 1 mảng. ất hần g - Sơ lược về mảng nhiều chiều ợc n u u Mở đầu Mảng là một cách hiệu quả để nhóm một lượng dữ li lại với n à h iệu nhau thành một khối d duy nhất. Mả trong PHP cũng nh các ngôn ngữ khác (C/Java/VB nó bao g ảng P hư n B), gồm 2 phần n: khoá và giá trị (key và value). Nhưng vẫn có sự khác biệt, các k y n c khoá và giá trị trong PH HP được dù một cách tự do, khô theo m ràng buộ quá mức nào cả. Bạn hoàn toàn có ùng ông một ộc n n thể dùng một chuỗi để làm kho cũng nh nhóm các giá trị khô cùng ki dữ liệu với g i oá, hư c ông iểu nhau lại làm thành một mảng. Tạo và t thêm dữ liệu vào mảng u g Mảng đư tạo dễ dàng bằng t khoá arr và có th thêm dữ liệu ngay tr ược d từ ray, hể rong phần nnội dung của mảng. Nế bạn thích dùng một key theo ý thích của m a ếu h mình thì có thể dùng to oán từ => để thêm dữ liệu (value) cho key đó ể l ó. Hơi khó hiểu, nhưn bạn hãy x những ví dụ dưới đây để biết rõ hơn về cách tạo m ng xem t mảng cũng như cách lưu trữ giá trị tr ư rong mảng của PHP: PHP Code:
  2. // Chúng ta cũng có thể tạo key theo ý thích của chúng ta, //không bắt buộc phải là số $home = array("size" => 1800, "style" => "ranch", "yearBuilt" => 1955, "numBeds" => 3, "numBaths" =>2, "price" => 150000); ?> PHP Code: Truy xuất vào 1 phần tử của mảng Bạn có thể truy xuất phần tử của mảng bằng cách gọi key của nó: PHP Code: Xoá phần tử khỏi mảng Để xoá 1 phần tử nào đó của mảng, bạn dùng từ khóa unset cho phần tử đó:
  3. PHP Code: Còn muốn xoá toàn bộ phần tử của mảng, bạn cũng dùng từ khoá unset, nhưng cho toàn bộ mảng: PHP Code: Đếm số phần tử của mảng Sử dụng từ khoá count: PHP Code: II. Duyệt tất cả các phần tử của mảng Vòng lặp foreach PHP Code: foreach (array as [key =>] values) khối lệnh Vòng lặp này sẽ duyệt qua từng phần tử một trong mảng, nó sử dụng một biến cho trước
  4. để tạo m bảng cop phần tử mà nó đang duyệt tới và xử lý trê biến đó. V một py g ên Vòng lặp k kết thúc khi không còn phần tử nà để duyệt. n ào . PHP Code:
  5. $bikes[ ["Tourmeister"] = arraay("name" = "Grande Tour Meis => e ster", "engine_cc" => 1100 0, "price" =>>12999); ["Slasher10 $bikes[ 000"] = arraay("name" = "Slasher XYZ 1000 => r 0", "engine_cc" => 998, "price" => 11450); > ["OffRoads $bikes[ ster"] = arra ay("name" = "Off-Ro => oadster", "engine_cc" => 550, "price" => "4295"); > ?> Còn đây là cách tru xuất vào các phần tử của mảng nhiều chiề y uy ử g ều: PHP Code:
Đồng bộ tài khoản