PHP Tutorial part 9

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

PHP Tutorial part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển hướng người dùng với PHP Đôi lúc người dùng sẽ gửi 1 yêu cầu và ta muốn chuyển hướng họ đến 1 trang khác trước hoặc sau khi xử lý. Ví dụ đơn giản như: khi người dùng điền vào form đăng ký để tạo tài khoản mới, form gửi theo method post đến file process_new_user.php,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial part 9

  1. Chuyển hướng người dùng với PHP Đôi lúc người dùng sẽ gửi 1 yêu cầu và ta muốn chuyển hướng họ đến 1 trang khác trước hoặc sau khi xử lý. Ví dụ đơn giản như: khi người dùng điền vào form đăng ký để tạo tài khoản mới, form gửi theo method post đến file process_new_user.php, đoạn mã này, sau khi chạy thành công sẽ chuyển người dùng (đã đăng ký) đến trang welcome_new_user.php như sơ đồ: Nếu ta muốn xử lý gì đó rồi sau đó chuyển người dùng đến 1 trang mới trong PHP thì có thể sử dụng hàm header. Hàm này cho phép chúng ta gửi trở lại cho máy người dùng những "HTTP header" để thực hiện những yêu cầu khác nhau. Nó có thể sử dụng nhiều loại header khác nhau, nhưng ta sẽ sử dụng header Location để giải quyết nhu cầu của mình. Ví dụ, ta có file process_new_user.php như sau PHP Code:
  2. } ?> Phải chú ý 1 điều quan trọng khi sử dụng hàm header là không được in ra bất cứ kí tự nào trước khi sử dụng hàm, nếu không sẽ báo lỗi! Đoạn mã sau chắc chắn sẽ báo lỗi: PHP Code: Lý do báo lỗi vì có phần khoảng trắng trước
Đồng bộ tài khoản