intTypePromotion=3

Phtoshop in B++

Chia sẻ: Tran Van Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:107

0
187
lượt xem
69
download

Phtoshop in B++

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Adobe Photoshop CS là một chương trình xử lý ảnh cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở thành chuyên nghiệp giúp cho các nhà thiết kế web tạo những ứng dụng cho web. Đồng hành với Adobe photoshop CS là chương trình Adobe ImageReady cung cấp các công cụ cho web như: tối ưu và xem ảnh trước, xử lý hàng loạt ảnh đồng thời bằng cách drag thả từ bảng Action, tạo các file GIF hoạt hình. Photoshop và ImageReady kết hợp với nhau sẽ tạo ra môi trường hoàn hảo cho việc thiết kế đồ họa cho Web....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phtoshop in B++

 1. TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN  HOÏC TAÄP ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG PHOTOSHOP
 2. MỤC LỤC  HƯỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT........................................................................................................7  TỔNG QUAN VỀ PHOTOSHOP CS....................................................................................................7   I. Cài đặt chương trình Photoshop                                                                                                           .....................................................................................................  7     I.1. Độ phân giải màn hình                                                                                                          ....................................................................................................  7     I.2. Ảnh vectơ                                                                                                                                ..........................................................................................................................  8     I.3. Cấu hình cho Photoshop                                                                                                      ................................................................................................  8     I.4. Thanh tiêu đề                                                                                                                         ...................................................................................................................  9     I.5. Thanh Menu Bar                                                                                                                     ...............................................................................................................  9     I.6. Thanh Option (Menu Window Option)                                                                                 ...........................................................................  9     I.7. Thanh công cụ Toolbox                                                                                                        ..................................................................................................  9     II. Chế độ xem ảnh                                                                                                                                     ..............................................................................................................................  10     III. Chế độ cuộn hình ảnh                                                                                                                         ..................................................................................................................  11     IV. Làm việc với cửa sổ Palette                                                                                                                .........................................................................................................  11     V. Quản lý File                                                                                                                                            .....................................................................................................................................  12     V.1. Tạo mới một tập tin                                                                                                             .....................................................................................................  12     V.2. Lưu tập tin                                                                                                                            .....................................................................................................................  13     V.3. Mở tập tin                                                                                                                              .......................................................................................................................  14     V.4. Đóng tập tin                                                                                                                         ..................................................................................................................  14     VI. Tổng quan ảnh trong trang Web                                                                                                        .................................................................................................  15     VI.1. Kiểu tập tin ảnh:                                                                                                                 ..........................................................................................................  15     VI.2. Thiết kế thành công ảnh cho trang web                                                                          ...................................................................  15   Tài liệu Photoshop 1
 3.   VI.3. Kích thước một số ảnh                                                                                                      ...............................................................................................  16    KHÁI NIỆM VỀ VÙNG CHỌN............................................................................................................17   I. Công cụ tạo vùng chọn                                                                                                                         .................................................................................................................  17     I.1. Bộ công cụ Marquee                                                                                                            .....................................................................................................  17     I.2. Bộ công cụ Lasso                                                                                                                 ..........................................................................................................  19     I.3. Magic Wand                                                                                                                           ...................................................................................................................  20     I.4. Crop                                                                                                                                        ................................................................................................................................  20     I.5. Công cụ Move                                                                                                                       ...............................................................................................................  21     II. Lệnh tạo viền cho vùng chọn                                                                                                              ......................................................................................................  21     III. Một số lệnh liên quan với vùng chọn (Menu select)                                                                        .................................................................  22     IV. Bảng biến đổi đối tượng                                                                                                                     ..............................................................................................................  24    LAYERS ( Lớp )..................................................................................................................................26   I. Các chế độ hòa trộn lớp (Blending Mode)                                                                                          ...................................................................................  28     I.2. Các phương pháp chọn Layer                                                                                             ......................................................................................  30     I.3. Sắp xếp thứ tự trên dưới của các Layer                                                                             ......................................................................  30     I.4. Layer Properties                                                                                                                   ............................................................................................................  30     I.5. Canh hàng giữa các Layers                                                                                                 ..........................................................................................  31     I.6. Phân phối đều khoảng cách giữa các Layers (Distribute):                                              .......................................  31     I.7. Các trường hợp phát sinh Layers                                                                                       ................................................................................  32     I.8. Các chức năng của menu Palete Layer                                                                              .......................................................................  32     II. Layer mask (mặt nạ lớp)                                                                                                                       ...............................................................................................................  33    MÀU SẮC – HIỆU CHỈNH MÀU ........................................................................................................35   I. Các lệnh liên quan để hiệu chỉnh                                                                                                         .................................................................................................  35     I.1. Lệnh Levels                                                                                                                           ...................................................................................................................  35   Tài liệu Photoshop 2
 4.   I.2. Lệnh Auto Level                                                                                                                    ............................................................................................................  36     I.3. Lệnh Auto Contrast                                                                                                              ......................................................................................................  36     I.4. Lệnh Curves                                                                                                                          ..................................................................................................................  36     I.5. Lệnh Brightness\ Contrast                                                                                                  ...........................................................................................  37     I.6. Lệnh Color Balance                                                                                                              ......................................................................................................  38     I.7. Lệnh Hue\Saturation                                                                                                             .....................................................................................................  38     I.8. Auto color:                                                                                                                             .....................................................................................................................  39     I.9. Lệnh Desaturate                                                                                                                    ............................................................................................................  39     I.10. Lệnh Replace Color                                                                                                            ....................................................................................................  39     I.11. Lệnh Selective Color                                                                                                          ..................................................................................................  40     I.12. Lệnh Channel Mixer                                                                                                            ....................................................................................................  41     I.13. Gradient Map:                                                                                                                      ..............................................................................................................  42     I.14. Lệnh Invert                                                                                                                          ..................................................................................................................  42     I.15. Lệnh Equalize                                                                                                                      ..............................................................................................................  43     I.16. Lệnh Variations                                                                                                                   ...........................................................................................................  43     II. Các phương pháp tô màu                                                                                                                     .............................................................................................................  44     II.1. Làm việc với Bảng Color palette                                                                                        ................................................................................  45     II.2. Chọn lựa màu foreground, Background                                                                           ...................................................................  45     II.3. Các công cụ tô màu                                                                                                             .....................................................................................................  45     II.4. Tô màu theo mẫu tô Pattern                                                                                               ........................................................................................  49    LÀM VIỆC VỚI CÔNG CỤ PEN – HIỆU CHỈNH PATH.....................................................................51 Tài liệu Photoshop 3
 5.   I.  Công cụ vẽ Path                                                                                                                                    ............................................................................................................................  51     I.1. Khái niệm về Path                                                                                                                 .........................................................................................................  51     I.2. Công cụ Pen:                                                                                                                         ..................................................................................................................  51     I.3. Làm việc với Path Palette                                                                                                    ............................................................................................  58    NHÓM CÔNG CỤ CHỈNH SỬA HÌNH ẢNH – CỌ VẼ BRUSH.........................................................60   I.   Nhóm công cụ chỉnh sửa hình ảnh                                                                                                    ............................................................................................  60     I.4. Clone Stamp ()                                                                                                                      ..............................................................................................................  60     I.5. Healing Brush ():                                                                                                                   ...........................................................................................................  61     I.6. Patch ():                                                                                                                                  ..........................................................................................................................  62     I.7. Blur ()                                                                                                                                     .............................................................................................................................  62     I.8. Sharpen ()                                                                                                                              ......................................................................................................................  63     I.9. Smudge ()                                                                                                                              .......................................................................................................................  63     I.10. Dodge ()                                                                                                                               .......................................................................................................................  64     I.11. Burn ():                                                                                                                                 .........................................................................................................................  64     I.12. Sponge ()                                                                                                                             .....................................................................................................................  64     II. Hộp thoại cọ (Brush)                                                                                                                             .....................................................................................................................  65     II.1. Các dạng cọ mặc định                                                                                                        ................................................................................................  65     II.2. Thư viện lưu trữ các cọ vẽ                                                                                                  ..........................................................................................  65     II.3. Tự tạo nét cọ mới:                                                                                                                .........................................................................................................  66     II.4. Các lệnh trong Menu Brush Palette                                                                                   ...........................................................................  67     III. Nhóm cọ Brush                                                                                                                                     ..............................................................................................................................  70     III.1. Brush ()                                                                                                                                ........................................................................................................................  70   Tài liệu Photoshop 4
 6.   III.2. Pencil ()                                                                                                                                ........................................................................................................................  70     III.3. Eraser                                                                                                                                   ...........................................................................................................................  71     III.4. History :                                                                                                                               .......................................................................................................................  72     III.5. Art History                                                                                                                           ...................................................................................................................  73    TEXT – WRAPED  TEXT – PALETTE CHARACTER AND PARAGRAPH.....................................73   I. Text (văn bản)                                                                                                                                         .................................................................................................................................  73     I.1. Horizontal Type Tool:                                                                                                           ...................................................................................................  73     I.2. Vertical Type Tool:                                                                                                                ........................................................................................................  74     I.3. Horizontal Type Mask Tool:                                                                                                 .........................................................................................  76     I.4. Vertical Type Mask Tool:                                                                                                     .............................................................................................  76     II. CÁC LOẠI CHỮ UỐN CONG                                                                                                                 ..........................................................................................................  76     II.1. Uốn cong chữ                                                                                                                       ................................................................................................................  76     II.2. Các tùy chọn trong hộp thoại                                                                                             ......................................................................................  77     II.3. Gỡ bỏ Uốn chữ                                                                                                                     ..............................................................................................................  77     II.4. Layer style                                                                                                                            .....................................................................................................................  77     II.5. Tạo bộ nút bằng Layerstyles                                                                                              .......................................................................................  89    FILTER – BỘ LỌC .............................................................................................................................92   I. HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT  (FILTER)                                                                                                            .....................................................................................................  92     I.1. NHÓM BLUR                                                                                                                          ...................................................................................................................  92     I.2. NHÓM DISTORT                                                                                                                    .............................................................................................................  94     I.3. NHÓM TEXTURE                                                                                                                   ............................................................................................................  99     I.4. NHÓM RENDER                                                                                                                   ............................................................................................................  101   Tài liệu Photoshop 5
 7. Tài liệu Photoshop 6
 8. HƯỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT Bà i1 TỔNG QUAN VỀ PHOTOSHOP CS Adobe Photoshop CS là một chương trình xử lý ảnh cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của nó đã trở  thành chuyên nghiệp giúp cho các nhà thiết kế web tạo những ứng dụng cho web. Đồng hành với  Adobe photoshop CS là chương trình Adobe ImageReady cung cấp các công cụ cho web như: tối ưu  và xem ảnh trước, xử lý hàng loạt ảnh đồng thời bằng cách drag ­ thả từ bảng Action, tạo các file GIF  hoạt hình. Photoshop và ImageReady kết hợp với nhau sẽ tạo ra môi trường hoàn hảo cho việc thiết  kế đồ họa cho Web. I. Cài đặt chương trình Photoshop Muốn cài đặt chương trình Photoshop cần mua đĩa CD chứa chương trình Photoshop theo các bước  sau: Start\ Run chọn ổ đĩa CD E:\Setup.exe (Photoshop)  OK (có những đĩa CD có Auto Run thì không  cần thao tác này). Xem thông báo cài đặt về đường dẫn, số Serial Number. Sau khi cài đặt xong, chương trình được lưu trong máy. Khởi động chương trình: Start ­> Programs ­> Adobe Photoshop CS (hoặc double­click vào biểu tượng  Photoshop CS trên màn hình). I.1. Độ phân giải màn hình Tài liệu Photoshop 7
 9. Đó là số lượng điểm ảnh hiển thị trong một đơn vị chiều dài của màn hình, thường được tính bằng  dotperinch (dpi). Độ phân giải màn hình phụ thuộc vào kích thước màn hình và số pixel phân bố trên  màn hình. Độ phân giải tiêu biểu của một màn hình PC là 96 dpi, còn màn hình Max OS là 72 dpi.  Photoshop chuyển đổi trực tiếp số pixel của tập tin ảnh ra số pixel trên màn hình, do đó khi tập ảnh có  độ phân giải cao hơn độ phân giải của màn hình thì số pixel của tập ảnh lớn hơn số pixel của màn  hình, cho nên màn hình sẽ hiển thị tập ảnh đó lớn hơn kích thước của nó. Ví dụ:  Khi hiển thị tập ảnh 1x1 inch có độ phân giải là 144 ppi trên màn hình 72 dpi thì nó sẽ xuất hiện trên  màn hình với kích cỡ là 2x2 inch. Bởi vì màn hình chỉ có thể hiển thị 72dpi trong chiều dài một inch  nên nó phải sử dụng đúng hai inch để hiển thị 144 dpi. I.2. Ảnh vectơ Các ảnh đồ họa vector được tạo ra bởi các nét thẳng và các nét cong điều chỉnh bằng các vector  (toán học). Các vector diễn tả hình ảnh bằng hình học, khi di chuyển phóng to thu nhỏ hoặc thay đổi  màu sắc không làm mất đi nét vẽ trong hình ảnh.  Các tập ảnh đồ họa vector thì không phụ thuộc độ phân giải nghĩa là chúng có thể chỉnh sửa kích cỡ  khi hiển thị màn hình. Các ảnh vector được dùng để thiết kế các đường nét sinh động được in ra và  hiển thị ở độ phân giải bất kỳ và không bị hư hao về đường nét, đó là sự chọn lựa tốt nhất cho việc  thiết kế ký tự. I.3. Cấu hình cho Photoshop Photoshop cần cấu hình máy tính đủ mạnh để xử lý những hình ảnh ở độ phân giải cao. Cấu hình tối  thiểu:  CPU: Pentium III  RAM: 256 MB  Card màn hình: 24 bit  Màn hình: 15 ­ 21 inch  Ổ đĩa cứng: 40GB   Ổ đĩa CD – ROM Giao diện photoshop Tài liệu Photoshop 8
 10. I.4. Thanh tiêu đề Là thanh thứ nhất chứa tên chương trình (Application Name Adobe Photoshop)  Cực tiểu (Minimize): thu màn hình nhỏ lại trong biểu tượng  Adobe Photoshop  Cực đại (Maximize)   Đóng chương trình (Close) I.5. Thanh Menu Bar Thanh trình đơn (Menu bar) chứa các trình đơn dropdown (sổ xuống) là thanh thứ hai trên màn hình  chứa các trình đơn trong Photoshop. I.6. Thanh Option (Menu Window Option) Là thanh thứ ba luôn luôn thay đổi lệnh mỗi khi thay đổi việc chọn công cụ. Thanh này chứa những  lệnh hỗ trợ cho công cụ làm việc. Ví dụ:  Khi chọn công cụ Rectangular Marquee thì trên thanh này xuất hiện Option Rectangular Marquee. I.7. Thanh công cụ Toolbox Tài liệu Photoshop 9
 11. Là thanh chứa các công cụ trong Photoshop, xuất hiện ở bên trái màn hình. Một số công cụ trong hộp  này có các tùy chọn xuất hiện trên thanh Options. Những công cụ này giúp bạn tạo vùng chọn, nhập  văn bản, tô vẽ, hiệu chỉnh, di chuyển chú thích và xem hình ảnh. Số còn lại cho phép thay đổi màu  tiền cảnh (foreground), màu nền (Background) và sự chuyển đổi qua lại giữa chương trình Photoshop  và ImageReady là một  chương trình hỗ trợ cho việc thiết kế ảnh động. Để chọn công cụ trong Photoshop ta có thể nhấp chọn trực tiếp công cụ đó trên thanh công cụ hoặc  có thể chọn bằng phím tắt của công cụ đó trên bàn phím. Để hiển thị tên và phím tắt của bất kỳ công  cụ nào ta chỉ cần đặt trỏ chuột lên trên công cụ đó cho đến khi tên phím tắt đó hiển thị. Một số công cụ trong thanh công cụ hiển thị hình tam giác nhỏ ở góc phải bên dưới để báo cho biết nó  có chứa thêm vài công cụ ẩn. Để chọn các công cụ ẩn này có các cách sau:  Nhấn giữ trỏ chuột vào công cụ có chứa công cụ ẩn kéo rê  chuột tới công cụ cần chọn và thả chuột. Nhấn giữ Alt và  nhấp vào công cụ cần chọn trong thanh công cụ. Mỗi lần  nhấp công cụ theo trong chuỗi công cụ ẩn sẽ được chọn.  Nhấn giữ Shift đồng thời nhấn phím tắt của công cụ đó và  lặp lại cho đến khi công cụ bạn muốn chọn. II. Chế độ xem ảnh Photoshop cho phép bạn xem hình ảnh từ 0,15% đến 1.600% Sử dụng phím tắt: Tài liệu Photoshop 10
 12.  Để phóng to: Ctrl + (phím +)  Để thu nhỏ: Ctrl + (phím ­)  Nhấn Ctrl + Alt + (phím +) hoặc (phím ­) để phóng to thu nhỏ  cả hình ảnh và cửa sổ chứa hình ảnh đó.  Nhấn Ctrl + Alt + (phím số 0) để đưa hình ảnh về tỉ lệ 100%. Sử dụng công cụ zoom: Để xác định chính xác phần hình ảnh mà muốn phóng to hoặc thu nhỏ: Chọn  công cụ Zoom (+) sau đó đặt trỏ công cụ lên trên phần hình ảnh đó và nhấp chuột. Hoặc Ctrl +  SpaceBar và drag mouse để phóng to một khu vực. Sử dụng menu lệnh: Nhấp chọn Menu Window > Navigator. Bấm kéo thanh trượt qua trái, phải hoặc  nhập thông số cụ thể trong ô giá trị. III. Chế độ cuộn hình ảnh Để cuộn xem hình ảnh mà kích thước hình ảnh lớn hơn cửa sổ hiển thị nó: dùng công cụ Hand (H). Khi đang kích hoạt bất kỳ công cụ nào mà muốn trở về công cụ Hand: ta nhấn phím H hoặc thanh  Space bar trên bàn phím. IV. Làm việc với cửa sổ Palette Hiển thị các Palette: Menu Window\ tên Palette Giấu các Palette: Menu Window \tên Palette Để mở hoặc giấu các thanh Palette và công cụ: Nhấn phím Tab Tài liệu Photoshop 11
 13. Để giấu hoặc mở tất cả các thanh Palette (không ảnh hưởng tới hộp công cụ: Nhấn Shift + Tab) Để di chuyển một thanh Palette nào đó ra khỏi nhóm (hoặc trở lại nhóm đó): nhấp chuột vào palette  và kéo thanh Palette đó ra khỏi nhóm (hoặc kéo vào trong nhóm). V. Quản lý File V.1. Tạo mới một tập tin  Chọn File\ New: tạo tập tin mới. Hộp thoại New xuất hiện: Ta nên xác lập các giá trị cho tập tin mới như sau: Tài liệu Photoshop 12
 14.  Name : tên tập tin  Width : chiều rộng (đơn vị tính)  Height : chiều cao (đơn vị tính)  Resolution : độ phân giải (pixel\inch)  Mode : chế độ màu   Grayscale : thang độ xám  RGB color  : hệ 3 màu  CMYK : hệ 4 màu  Contents : nền của tập tin  White : màu trắng  Background Color : nền mang màu background hiện hành  Transparent : nền trong suốt.  Image size  : kích thước ảnh  Save Present  :Tạo   lưu   kích   thước   đã   khai   báo   trong  bảng Document Present V.2. Lưu tập tin Chọn File > Save lưu tập tin đầu tiên (hoặc save as với một phần mở rộng khác, một nơi khác). Xác định đường dẫn để lưu giữ tập tin  Save in: chọn ổ đĩa trong vùng nhãn xuất hiện nhiều thư  mục bên dưới.  File name: đặt tên tập tin  Format: chọn đuôi file photoshop *.PSD  Chọn nút Save Tài liệu Photoshop 13
 15. Ta nên lưu thường xuyên trong suốt quá trình làm việc để tránh tình trạng hỏng tập tin khi có sự cố bất  ngờ xảy ra như treo máy, cúp điện… Chọn File > Save for web: Lưu hình ảnh với chức năng tối ưu hóa sử dụng cho Web (VD: *.gif, *.jpg,  *.png,…) Chọn File > Open: cho phép mở tập tin hình ảnh bất kỳ  V.3. Mở tập tin  Look in: chọn thư mục, ổ đĩa  File name: tên tập tin muốn mở  File of Type: kiểu tập tin mở rộng  Open: để mở tập tin, tập tin hình ảnh sẽ hiện trên màn hình  Photoshop.  Open As: Chỉ cho phép mở một tập tin dạng *.PSD V.4. Đóng tập tin  Chọn File> Close: đóng tập tin file  Chọn File> Revert: trả lại tập tin đã lưu lần cuối cùng. Tài liệu Photoshop 14
 16.  Chọn File> Exit: thoát khỏi chương trình Photoshop. VI. Tổng quan ảnh trong trang Web Ảnh là một thành phần giúp thêm phần hấp dẫn, đầy màu sắc cho trang Web. Ảnh được sử dụng  nhiều trong trang trí, bố cục trang. Ngoài ra một số ảnh rất quan trọng như Logo, Banner, ảnh nút liên  kết… Một ảnh minh họa phù hợp có thể thay thế cho những dòng văn bản giải thích, mô tả dài dòng.  Ảnh cần nhiều thời gian hơn khi hiển thị trên trình duyệt, nên khi quyết định chèn ảnh vào trang, ảnh  đó phải mang một nội dung, một ý nghiã nhất định. Không tự tiện chèn ảnh, cố làm đầy trang bằng  những ảnh to quá cỡ. VI.1. Kiểu tập tin ảnh: Hiện nay, các dạng tập tin GIF, JPG, PNG được hổ trợ đầy đủ bởi hầu hết các trình duyệt Dạng thức GIF (Graphic Interchange Format): Là dạng thường được sử dụng nhất với nhiều ưu điểm,  như ảnh trong suốt, số màu đếm được, kích thước tập tin nhỏ…và còn có thể là ảnh động .GIF. Nhưng  số màu tối đa 256 màu. Dạng thức JPEG (Joint Photographic Experts Group): Là ảnh chụp cao cấp với số màu lên đến 16  triệu màu. Tập tin JPG (dạng thức JPEG) thường có số bytes lớn so tập tin dạng.GIF. Nhưng tập tin  JPG có khả năng tự nén dữ liệu, bạn có quyền ấn định mức độ nén và kiểm soát mức độ trung thực  của ảnh.   Dạng thức PNG (Portable Network Group): Là dạng thay thế cho GIF của Macromedia Fireworks, nó  hổ trợ bảng màu Index, Grayscale, RGB và kênh Alpha điều khiển độ trong suốt ảnh. VI.2. Thiết kế thành công ảnh cho trang web Trên trình duyệt, tốc độ hiển thị ảnh tùy thuộc vào số kilobyte (Kb) của tập tin ảnh. Nêú muốn thiết kế  thành công thì bạn cố gắng tìm đủ mọi cách giảm số Kb của ảnh xuống thấp nhất mà nó vẫn còn  trung thực và chấp nhận được.  Sau đây là 4 yếu tố, bạn cần quan tâm:  Dạng thức Format: Nên chọn GIF, JPG, PNG là tùy thuộc vào kinh nghiệm, ví dụ ảnh Logo không quá 4 màu chọn .GIF  được ưu tiên, ảnh chụp JPG nên nén mức độ nào là phù hợp. Ảnh PNG cần lưu hiệu ứng đi kèm, số  lớp, hệ màu…hay không. Hãy tích lũy kinh nghiệm bằng cách xuất ảnh theo các dạng thức khác nhau,  rồi đánh giá cân bằng giữa chất lượng ảnh và kích thước tập tin.  Kích thước Size: Kích thước ảnh tỉ lệ thuận với số Kb cần lưu trữ. Không phóng lớn, thu nhỏ ảnh trong thiết kế, mà nên  Tài liệu Photoshop 15
 17. chọn hoặc phải xử lý để ảnh có kích thước chính xác như mong muốn. Với những Website chuyên  nghiệp, để quảng cáo một số sản phẩm cần ảnh rõ ràng, chất lượng cao, họ luôn tạo Album ảnh đại  diện có kích thước nhỏ, mỗi ảnh liên kết một trang chứa ảnh gốc đúng kích thước.  Độ phân giải Resolution:  Trang Web được xem trên màn hình máy tính, mà độ phân giải màn hình là 72dpi, nên ảnh thích hợp  nhất là 72 dpi. Nếu ảnh quá nhỏ có thể tăng độ phân giải lên 96 dpi, nếu nền thuần màu ảnh trang  trí…có thể giảm độ phân giải xuống 36 hoặc 24 dpi   Số màu trong ảnh Color depth: Với những ảnh có số màu đếm được, thì hãy cố giảm từ 256 màu  xuống 128, 64, 16, 8, 4 màu, giảm  cho tới khi độ trung thực ảnh vẫn gần với màu ảnh gốc. VI.3. Kích thước một số ảnh Tùy thuộc vào màn hình hiển thị, loại ảnh, ảnh nền… mà bạn chọn hoặc xử lý hình ảnh để có kích  thước phù hợp. Màn hình hiển thị: Một số kích thước màn hình  Ngang 640 pixels  x cao 480 pixels  Ngang 800 pixels  x cao 600 pixels  Ngang 1024 pixels x cao 768 pixels Kích thước các thành phần trang web:  Logo: Biểu tượng công ty, cơ quan thường nằm góc trên trái  màn hình, tùy theo mẫu có   kích thước giao động 72 pixel,  100 pixel, 120 pixel   Banner: Ngang: 72, 100,   120 pixel ­   Cao: 480, 600, 1024  pixel  Nút: Ngang: 120, 130, 140 pixel ­ Cao: 19,  22, 25 pixel  Icon: Nút chức năng 30 pixel, 50 pixel, 64 pixel  Picture: Tùy thuộc vào chủ đề, minh họa, có kích cở riêng.  Mẫu nền: 50 pixel x 50 pixel  Bờ lề: 1024 pixel x 30 pixel Tài liệu Photoshop 16
 18. Bài 2 KHÁI NIỆM VỀ VÙNG CHỌN Khi tiến hành hiệu chỉnh hình ảnh trên Photoshop bước khởi đầu thường phải tạo vùng chọn cho hình  ảnh, có vùng chọn ta mới tiến hành chỉnh sửa màu sắc, tạo hiệu ứng cùng với các thao tác liên quan.  Như vậy cách tạo vùng chọn như thế nào cho phù hợp hiệu chỉnh, ta nên tìm hiểu cụ thể nhóm công  cụ tạo vùng chọn và sử dụng thước đo dưới đây. (Nếu không chọn vùng chọn để thao tác thì khi hiệu  chỉnh sẽ tác động toàn bộ hình ảnh). I. Công cụ tạo vùng chọn  I.1. Bộ công cụ Marquee I.1.1. Rectangular và Ellip Marquee Chọn vùng hình ảnh theo dạng hình chữ nhật và hình ellip hay hình tròn. Thao tác thực hiện: Chọn công cụ  Marquee kích xác  định một  điểm  trên  ảnh và rê chuột, kết thúc  bằng cách nhả chuột tạo được một vùng chọn hình ellip hoặc hình chữ nhật.  Kết hợp giữ phím shift trên bàn phím trong khi thao tác dùng  để chọn một vùng chọn hình tròn, hình vuông.  Kết hợp giữ phím Alt trong khi thao tác để tạo vùng chọn từ  tâm. Kết quả: một khung viền chọn nhấp nháy  Mọi thao tác xử lý lúc này chỉ có tác dụng bên trong khung viền đó. Tài liệu Photoshop 17
 19.    Thuộc tính công cụ: Ngoài ra, ta còn có thể cộng thêm vùng chọn bằng phím Shift và trừ bớt vùng  chọn bằng phím Alt trong khi thao tác.  Normal: kéo chuột theo đường chéo để tạo vùng chọn bình  thường              Fixed Aspect Ratio: tạo vùng chọn theo tỉ lệ   Fixed Size: tạo vùng chọn theo kích thước (ví dụ W =140 px  H =25 px)               I.1.2. Single row marquee: Tạo vùng chọn một dòng ngang bằng một pixel. Điều kiện: Feather = 0 I.1.3. Single column marquee: Tạo vùng chọn một cột dọc bằng một pixel. Tài liệu Photoshop 18
 20. Điều kiện: Feather = 0 I.2. Bộ công cụ Lasso I.2.1. Lasso:  Lasso: Là công cụ chọn vùng tự do. Thao tác thực hiện:   Chọn công cụ Lasso   Kích và kéo rê chuột sao cho đường viền chọn chạy theo  chu vi của một đối tượng. Muốn kết thúc ta chỉ cần nhả chuột.  Kết quả: đường viền chọn bao quanh đối tượng theo đường  chu vi. I.2.2. Polygon Lasso:  Polygon Lasso: Là công cụ chọn vùng chọn dạng đa giác Thao tác thực hiện:   Chọn công Polygon Lasso   Ta kích từng điểm để tạo khung viền chọn trên hình ảnh.  Kích lại điểm đầu tiên hoặc kích kép để kết thúc.  Xóa từng điểm chọn sai bằng phím Delete I.2.3. Magnetic Lasso:  Magnetic Lasso: Là công cụ Lasso từ tính, vùng chọn luôn bám vào biên của hình ảnh thích hợp cho  những đối tượng có độ tương phản cao về màu sắc giữa biên đối tượng với nền. Thao tác thực hiện:  Chọn công cụ Magnectic Lasso   Kích xác định điểm đầu tiên, nhả chuột di chuyển chuột dọc  biên đối tượng, kích lại điểm đầu tiên hoặc double click để  kết thúc.  Trong quá trình di chuyển chuột quanh chu vi đối tượng, ta  có thể kích để cưỡng chế vùng chọn đi đúng hướng (nếu chế  độ tự động không chính xác). Xóa từng điểm chọn sai bằng  phím Delete. Thuộc tính (Options): Tài liệu Photoshop 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản